Historia rozwoju systemu

Prace nad systemem nauczania przez internet rozpoczęły się w SGH w listopadzie 2001 roku. Już na samym początku stworzone zostały szczegółowe standardy, które e-sgh musi spełniać.

Poszczególne elementy systemu powstawały w następujących etapach:

Marzec 2014

Limit rozmiaru pliku w Niezbędniku został powiększony do 8 MB.


Marzec 2012

Przygotowano platformę do obsługi kolejnej edycji obowiązkowych szkoleń instruktażowych dla osób rozpoczynających studia w semestrze letnim. Wykonano nowy wewnętrzny raport szkoleń instruktażowych uzupełniony o możliwości eksportu danych do programu MS Excel. W ramach badania przeprowadzonego na potrzebę zajęć realizowanych w ramach przedmiotu "Metody badania opinii z wykorzystaniem statystyki", przygotowano oraz wysłano ankietę do losowo wytypowanych 250 studentów realizujących w tym semestrze obowiązkowe kursy instruktażowe. Zmieniono sposób tworzenia wersji do druku kursów dostępnych na platformach e-learningowych. Wprowadzona została możliwość grupowania wielu kursów w obrębie jednego bloga - utworzono mechanizm wykonujący automatyczne przekierowanie do nadrzędnego bloga. Zmieniono mechanizm tworzenia listy dostępnych blogów w obrębie menu nawigacyjnego. Zaktualizowano szablony oraz etykiety w aplikacji wirtualny dziennik. Usprawniono wewnętrzną wyszukiwarkę użytkowników dostępną w panelu administracyjnym platformy. Zmieniono sposób wyświetlania modułów na platformie wykładów międzynarodowych e-sgh.com, przejście z obsługi tablicowej do obiektowej.


Luty 2012

Usprawniono mechanizm testów sprawdzających dostępnych w Niezbędniku e-sgh. Zmieniono sposób zarządzania dostępnością nowych narzędzi (linkownia, blog, wiki) dla poszczególnych grup realizujących zajęcia na platformie e-sgh.pl oraz dostosowano archiwizator i panel administracyjny do zmienionej architektury bazy danych. Zakończono refaktoryzację frontendu parsera slajdów, co umożliwi jego wielorazowe wykorzystywanie jako obiektu a także uproszczenie przyszłych prac projektanta treści e-learningowych.
Wykonano archiwizację grup realizujących zajęcia w ramach wykładów e-learningowych w semestrze zimowym 2011/2012. Dostosowano dostępne na platformach wbudowane edytory tekstu WYSIWYG do obsługi najnowszej wersji przeglądarki IE. Usprawniono sposób tworzenia oraz wyświetlania wersji do druku. Przygotowano nowy raport pozwalający na administrację grupami realizującymi tymczasowy dostęp do kursów. Rozpoczęto prace nad nową wersja aplikacji kalendarz.


Styczeń 2012

Przeprowadzono badanie oceniające zajęcia e-learningowe realizowane na platformie e-sgh.pl w ramach semestru zimowego 2011/2012. Usprawniono raport zbiorczy prezentujący wyniki rozwiązanych testów językowych oraz ułatwiono dostępność tego narzędzia przenosząc go na wyższy poziom górnego menu nawigacyjnego. Wprowadzono możliwość podziału testów językowych ze względu na poziom ich zaawansowania. Wykonano wszelkie prace związane z przygotowaniem platformy do realizacji wykładów e-learningowych w nowym semestrze. Udostępniono nowe narzędzie administracyjne pozwalające na zarządzanie sesjami zalogowanych użytkowników. W panelu administracyjnym przygotowano nowy raport parametrów i zbiorczych statystyk grupy studenckich wykładów e-learningowych z podziałem na poszczególne tryby studiów.


Grudzień 2011

Dokończono proces integracji kont nauczycieli dla platformy e-sgh.pl oraz aplikacji Niezbędnik. W ramach przeprowadzonych prac ujednolicono system autoryzacji dla obu systemów. W obecnej chwili nauczyciel zalogowany na e-sgh.pl jest również zalogowany do swojej autorskiej strony prowadzonej na Niezbędniku. Przeprowadzono refaktoryzację frontendu parsera slajdów. Przygotowano grupy oraz karty zgłoszeniowe wymagane dla realizacji zajęć w semestrze letnim 2011/2012 na platformie e-sgh.pl oraz na platformie wykładów międzyuczelnianych econet. Usprawniono mechanizmy odpowiedzialne za obsługę testów językowych na platformie e-sgh.pl.


Listopad 2011

Zrealizowany został drugi etap integracji kont nauczycieli z Niezbędnika e-sgh z kontami na platformie e-sgh.pl. Zakończona została synchronizacja kont na poziomie bazy danych. Udoskonalono obsługę haseł użytkowników zawierających znaki interpunkcyjne.
Na platformie wykładów międzynarodowych e-sgh.com uzupełniono tłumaczenia wewnętrznych aplikacji. Wykonano przebudowę obsługi znaków specjalnych przez parser slajdów. Na platformie tej wdrożono również najnowszą wersję panelu administracyjnego.
Usprawniono niektóre ze znaczników wykorzystywanych w procesie wdrażania treści wykładów e-learningowych. Zwiększono limit wielkości załączników przesyłanych w ramach dziennika. Zmiany objęły dzienniki udostępniane na platformie e-sgh.pl oraz w aplikacji niezbędnik.
Przygotowano oraz wysłano ankietę do losowo wytypowanych 250 studentów realizujących w tym semestrze obowiązkowe kursy instruktażowe. Badanie przeprowadzono na potrzebę zajęć realizowanych w ramach przedmiotu "Metody badania opinii z wykorzystaniem statystyki".


Październik 2011

Dokonano archiwizacji oraz usunięto aktywności grup wykładowych dla zajęć online realizowanych w ramach Pełnych Wykładów Online w semestrze letnim 2010/2011. Wdrożono stronę kursu a także zaktualizowano narzędzia drzewo kursów, informacje o grupie oraz kalendarz na platformie wykładów międzyuczelnianych econet.pl. Zmieniono sposób prezentacji prawidłowych odpowiedzi w testach samosprawdzających w systemie e-sgh.com. Opracowano oraz udostępniono nowy test z przedmiotu matematyka. Wykonano aktualizację mechanizmów autoryzacji, zmieniono sposób przechowywania zawartości sesji użytkownika, wydłużono okres trwałego zalogowania się użytkownika. Testy z języka niemieckiego zostały udostępnione studentom oraz przypisane do właściwych nauczycieli sprawdzających wysłane odpowiedzi.


Wrzesień 2011

Wykonano archiwizację aktywności e-learningowych semestru letniego 2009/2010 wykładów udostępnianych w ramach bloku Blended Learning oraz Zajęć Uzupełniających Przedmioty Podstawowe. Wykonano aktualizację biblioteki szablonów Smarty na wszystkich platformach e-learningowych.
Narzędzia wspomagające edukacje: blog, linkownia i wiki, zostały udostępnione na platformie wykładów międzynarodowych oraz na platformie wykładów międzyuczelnianych econet.pl. Na potrzeby systemu e-sgh.com dla aplikacji tych utworzone nowe szablony z wydzieloną warstwą językową.
Opracowano angielska wersje interfejsu użytkownika, komentarzy tekstowych oraz wszelkich monitów pojawiających się w trakcie korzystania z tych narzędzi. W systemie Niezbędnik e-sgh zakończone zostały prace nad aplikacją generowanych samodzielnie testów, które mogą być tworzone przez osoby prowadzące strony. Na platformie e-sgh.com wdrożono uproszczone górne menu nie wymagające wtyczki Adobe Flash oraz dodano rozwijalne menu w ramach nowego layoutu strony prezentującej zawartość slajdów.


Sierpień 2011

Na platformie e-sgh dla wykładów międzynarodowych dokonano niezbędnych czynności związanych z wdrożeniem materiałów oraz przygotowaniem platformy do przeprowadzenia nowego obowiązkowego szkolenia instruktażowego dot. ochrony własności intelektualnej - "Training: Fundamentals of Intellectual Property Protection". Wdrożono także mechanizmy odpowiedzialne za obsługę nowego drzewa kursu oraz stronę kursu. Usprawniono skrypty obsługujące zmianę hasła dla kont użytkowników.


Lipiec 2011

Na serwerze platformy e-sgh.pl został zainstalowany certyfikat SSL, który umożliwia szyfrowanie komunikacji między przeglądarką a serwerem. Korzystanie z bezpiecznego połączenia jest zalecane dla wszystkich użytkowników platformy, zwłaszcza tych, którzy korzystają z publicznych sieci Wi-Fi. Na platformie e-sgh.pl wykonano aktualizację modułów oraz wdrożono kolejne testy z języka niemieckiego. Trwają prace nad rozbudową aplikacji Niezbędnik e-sgh.pl o zintegrowany moduł umożliwiający samodzielne definiowanie testów punktowanych przesyłanych do dziennika.


Czerwiec 2011

Na platformach e-learningowych e-sgh.pl i e-sgh.com założono nowe grupy oraz dokonano aktualizacji mechanizmów odpowiedzialnych za zapisy i realizację szkoleń instruktażowych dla studentów rozpoczynających studia na SGH. Dodatkowo usprawniono mechanizmy oraz zmieniono formę prezentacji graficznej archiwum na platformie e-sgh.pl. Dostosowano skrypt pobierania plików w aplikacji "Niezbędniku e-sgh.pl" do najnowszej wersji przeglądarki Chrome. Na platformach e-learningowych przygotowano również grupy oraz karty zgłoszeniowe wymagane dla realizacji zajęć w semestrze zimowym 2011/2012.


Maj 2011

Na platformie e-sgh.com wdrożono nowe forum oraz usprawniono mechanizmy odpowiedzialne za obsługę profili użytkowników. Aplikacja "linkownia" na platformie e-sgh.pl została wzbogacona o mechanizm stronicowania wpisów powiązany z funkcjami sortującymi linki. Usprawniono narzędzie przenoszące oceny z testów punktowanych do wirtualnego dziennika. Wykonano aktualizację mechanizmów autoryzacji na wszystkich platformach e-learningowych. Przeprowadzono badanie oceniające zajęcia w ramach wykładów realizowanych na platformie e-sgh.pl. Badaniem objęto studentów realizujących zajęcia w semestrze letnim 2010/2011.


Kwiecień 2011

Dokonano aktualizacji bibliotek Smarty wykorzystywanych na platformach e-learningowych. Usprawniono mechanizmy testów punktowanych przesyłanych do wirtualnego dziennika na platformie wykładów międzynarodowych (e-sgh.com). Na platformie wykładów międzyuczelnianych wdrożono nowe forum oraz usprawniono mechanizmy odpowiedzialne za obsługę profili użytkowników. Na platformie e-sgh.pl wdrożono nową wersję autoryzacji opartej o ZendFramework. Dla osób prowadzących zajęcia dodano nowe panele do sprawdzania wyników testów z przedmiotów: "Konkurencyjność regionów" oraz "Lokalizacja działalności gospodarczej". Wprowadzono usprawnienia mechanizmów wiki wykluczających dodawanie błędnych wpisów przy hasłach zawierających polskie litery zapisane w stronie kodowej ANSI.


Marzec 2011

Ujednolicono format nazw użytkowników korzystających z aplikacji "Niezbędnik e-sgh" oraz platformy e-learningowej e-sgh.pl. Wdrożono kolejne moduły kursu e-learningowego z języka niemieckiego. Na platformę wykładów międzyuczelnianych wdrożono wersję systemu z autoryzacją opartą o framework ZendFramework. Usprawniono także mechanizmy testów punktowanych na tej platformie.


Luty 2011

Dokonano archiwizacji grup realizujących wykłady e-learningowe w semestrze zimowym 2010/2011. Nowym grupom udostępniono materiały przygotowane na potrzeby zajęć uzupełniających przedmioty podstawowe. W aplikacji "Niezbędnik e-sgh" rozbudowano funkcjonalność panelu administracyjnego oraz usprawniono formularze odpowiadające za edycję parametrów zakładanych stron przedmiotów. Na platformie e-sgh.pl dodano nowe narzędzie administracyjne pozwalające na archiwizację aktywności grup e-learningowych w ramach aplikacji "Blog".


Styczeń 2011

Zrealizowany I etap procesu integracji kont nauczycieli z Niezbędnika e-sgh z kontami na platformie e-sgh.pl. Wykonano modernizację mechanizmów odpowiedzialnych za rejestrację nowego nauczyciela w Niezbędniku e-sgh. Na platformie e-sgh.pl rozbudowano aplikację Linkownia o funkcje archiwizacji wpisów poszczególnych grup wykładowych. Przeprowadzono również badanie ewaluacyjne zajęć w ramach pełnych wykładów e-learningowych SGH. Badaniem objęto studentów realizujących zajęcia w ramach semestru zimowego 2010/2011. Rozpoczęto zapisy na kursy instruktażowe dla studentów rozpoczynających studia w SGH.


Grudzień 2010

Dokonano migracji platformy e-sgh.pl na nowy serwer, dostosowano aplikację automatycznego przesyłania wyników testów do wirtualnego dziennika do najnowszej wersji języka PHP. Trwały prace nad rozbudową, ujednoliceniem oraz unowocześnieniem panelu administracyjnego platformy. Rozpoczęto migrację platformy wykładów międzyuczelnianych do PHP w wersji 5. Wykonano optymalizację narzędzia aplikacji Forum pod kątem usprawnienia obsługi dużej liczby studentów uczestniczących w wykładach e-learningowych. Udoskonalono jakość formatowania opisów stron przesyłanych w aplikacji Linkownia.


Listopad 2010

Dalsza rozbudowa narzędzi wykorzystywanych do administracji platformą e-learningową e-sgh.pl. Przygotowano oraz wysłano ankietę do losowo wytypowanych 250 studentów realizujących w tym semestrze kursy instruktażowe - badanie dla potrzeb zajęć w ramach przedmiotu „Metody badania opinii z wykorzystaniem statystyki”. Dokonano modernizacji wewnętrznej poczty dostępnej w wirtualnym dzienniku platformy e-sgh.pl. Na potrzeby osób prowadzących zajęcia e-learningowe przygotowano i udostępniono zbiorczy raport aktywności studentów korzystających z takich narzędzia jak: forum, blog, wiki i linkownia.


Październik 2010

Dokonano migracji platformy e-sgh.pl na język PHP w wersji 5. Prace związane z dostosowaniem do najnowszej wersji tego języka objęły również aktualizację narzędzi udostępnianych w ramach e-sgh. Udostępniono nową, bardziej przejrzystą formę prezentacji drzewa kursów. Zaktualizowano mechanizmy odpowiedzialne za zarządzanie danymi widocznymi w obrębie profilu użytkownika. Nowe narzędzia wspomagające proces nauczania, takie jak: wiki, blog oraz linkownia, zostały udostępnione wykładowcom SGH. Dokonano archiwizacji grup wykładowych dla zajęć online realizowanych w semestrze letnim 2009/2010 na platformie e-sgh.pl oraz w ramach projektu międzyuczelnianego econet.


Wrzesień 2010

Wdrożono kolejne testy oraz moduły z kursu: język niemiecki. Przygotowano platformę do uruchomienia oraz obsługi grup realizujących kursy dostępne w obrębie bloku wykładów Blended Learning.
Przeprowadzono prace związane z przygotowaniem platformy e-sgh.pl do mgracji na PHP w wersji 5. Trwały prace nad zmianą wyglądu oraz poprawą funkcjonalności mechanizmów systemu e-learningowego. Na platformie e-sgh.com naniesiono poprawki w palnelu administracyjnym. Zmieniono sposób nawigacji na stronie prezentującej drzewo kursów.


Sierpień 2010

Wdrożono materiały oraz rozpoczęto prace związane z uruchomieniem nowego szkolenia instruktażowego „Ochrona własności intelektualnej - podstawy”. Wdrożono pierwszych sześć modułów kursu e-learningowego z języka niemieckiego, jaki będzie udostępniany studentom w ramach bloku zajęć uzupełniających przedmioty podstawowe.
Na platformie wykładów międzynarodowych (e-sgh.com) wdrożono nową wersję LMS opartą na języku PHP w wersji 5. Aktualizacja wprowadziła szereg zmian w panelu administracyjnym, menu drzewa kursów, komunikatorze wewnętrznym dziennika.


Lipiec 2010

Wykonano archiwizację aktywności e-learningowych semestru letniego 2009/2010. Na platformach e-learningowych (e-sgh.pl, e-sgh.com oraz econet.pl) przygotowano grupy oraz karty zgłoszeniowe wymagane dla realizacji zajęć w semestrze zimowym 2010/2011. Zaktualizowano tytuły przedmiotów udostępnianych na platformie e-sgh.pl do nazw zgodnych z najnowszym Informatorem SGH. Usprawniono mechanizmy administracyjne służące do edycji parametrów e-kursów.


Czerwiec 2010

Przeprowadzono okresowe szkolenie BHP w formie e-learningowej dla pracowników naukowo-dydaktycznych SGH. Przygotowano grupy oraz mechanizmy odpowiedzialne za zapisy na e-learningowe szkolenia instruktażowe dla studentów rozpoczynających studia na SGH. Kontynuowano prace nad nowymi mechanizmami wzbogacającymi grupę narzędzi dydaktycznych udostępnianych wykładowcom w ramach platformy e-learningowej e-sgh.pl.


Maj 2010

Prezentacja systemu e-sgh.pl została wzbogacona o film, w którym omówione zostały funkcje platformy e-learningowej. Przygotowano kurs i mechanizmy zapisu na nowy kurs instruktażowy dla pracowników naukowo-dydaktycznych SGH z zakresu BHP. Do kalkulatorów statystycznych dostępnych w ramach wykładu pt. "Metody badania opinii" dr I. Kasperowicz-Ruki dodane zostały wyniki kolejnego badania ankietowego prowadzonego wśród studentów. Dodatkowo mechanizm kalkulatorów został dostosowany do obsługi obecnych wersji przeglądarek Safari, Chrome i Konqueror.


Kwiecień 2010

Zmodyfikowano sposób nawigacji na platformie między częścią odpowiadającą za prezentację materiałów e-learningowych a pokojami czatu, powiązanymi z wykładami. Narzędzie administracji czatem zostało rozbudowane o możliwość nadawania tematu rozmowy już na etapie tworzenia pokoi. Na potrzeby nowego wykładu "Komunikacja interpersonalna" utworzono nowy mechanizm kwestionariusza, pozwalający uczestnikom kursu na zapoznanie się z typem ich stylu komunikacji. W ramach ogólnodostępnych zasobów stworzono i udostępniono nowy przewodnik ułatwiający zapoznanie się z platformą e-learningową.


Marzec 2010

Dokonano zmian usprawniających system oceny dyskusji i komentarzy studentów na forum, rozbudowano go o mechanizm zapisujący wartość oceny przypisanej do danej wypowiedzi na forum. Zmieniono również sposób prezentacji na forum pokoi o ograniczonym dostępie. Usprawniono prezentację wyników testów przesyłanych przez studentów do nauczyciela poprzez wirtualny dziennik. Statystyki odwiedzin zostały wzbogacone o możliwość przełączania się między wersjami językowymi. Wykonano optymalizację wyświetlania kursów nowego typu, dzięki czemu zmniejszono obciążenie bazy danych.


Luty 2010

Dokonano archiwizacji grup realizujących wykłady e-learningowe w semestrze zimowym 2009/2010. Udostępniono kolejnym grupom e-materiały przygotowanie dla potrzeb zajęć uzupełniających przedmioty podstawowe. Przebudowany został panel obsługujący tworzenie krzyżówek oraz usprawniono mechanizm ich generatora. Krzyżówki zyskały spójną obsługę sesji oraz uproszczono sposób tworzenia wersji do druku. Wewnętrzny edytor slajdów został zmodyfikowany tak, by korzystał ze wspólnego pliku konfiguracyjnego platformy.


Styczeń 2010

Przeprowadzono badanie oceniające zajęcia e-learningowe w ramach wykładów realizowanych na platformie e-sgh.pl. Badaniem objęto studentów realizujących zajęcia w semestrze zimowym 2009/2010. Wykonano prace związane z przygotowaniem platformy do zapisów studentów na kolejny semestr wykładów online. Rozpoczęto zapisy na kurs BHP dla studentów studiów II stopnia rozpoczynających naukę w SGH. Przeprowadzono archiwizację grup udostępniających materiały w ramach zajęć uzupełniających przedmioty podstawowe. Wdrożono również nowy mechanizm czatu, bazujący na otwartym protokole XMPP (dawniej Jabber). Użytkownicy zyskują wygodniejszy interfejs. Nowe aplikacja obsługuje jednoczesną dyskusję do 200 osób w tym samym pokoju konferencyjnym. "Niezbędnika nauczyciela" został wzbogacony o nowe narzędzie - archiwizator, który znacznie poszerza możliwości uruchamiania kolejnych semestrów e-zajęć przez indywidualnych nauczycieli wspierających w ten sposób prowadzone tradycyjne zajęcia.


Grudzień 2009

Przygotowano i udostepniono "Testu predyspozycji i przygotowania do uczenia się online" pozwalającego na zapoznanie się z e-learningową formą kształcenia. Wykonano aktualizację testów z j. angielskiego oraz usprawniono narzędzie do oceny testów rozwiązanych przez studentów. Została udoskonalona specjalna aplikacja stosowania podczas zajęć e-learningowych pt. "Metody badania opinii" (zastosowanie biblioteki Dojo w wersji 1.3).


Listopad 2009

Przygotowano dodatkowe karty zgłoszeniowe dla studentów dopisujących się grup realizujących pełnych wykładów e-learningowych. Wykonano aktualizacje treści materiałów udostępnianych na platformie e-sgh.pl. Pod kierunkiem dr Ireny Kasperowicz-Ruki przeprowadzono ankietę na losowo wytypowanych 250 studentach wśród osób realizujących w tym semestrze kurs instruktażowy BHP. Badanie zostało zrealizowane na potrzeby przedmiotu "Metody badania opinii". Udoskonalono nawigację w obrębie platformy e-learningowej - usprawniono mechanizm przejścia pomiędzy drzewem kursów a dziennikiem. Mechanizm wgrywania awatarów przypisanych do profili użytkowników został wzbogacony o obsługę dodatkowych formatów plików graficznych: GIF oraz PNG.


Październik 2009

Dokonano archiwizacji grup wykładowych dla zajęć online realizowanych w semestrze letnim 2008/2009. Wdrożono i udostępniono kolejną edycję testów punktowanych z przedmiotu matematyka. Wykorzystano mechanizm kotwiczenia do poprawy ergonomiczności poruszania się w obrębie wykładów udostępnianych na platformie e-learningowej e-sgh.pl. Drzewo kursów zostało przemodelowane tak, aby udoskonalić kod XHTML. Usprawniono mechanizmy wpisywania ocen i uwag w wirtualnym dzienniku.


Wrzesień 2009

Wykonano archiwizację grup z zajęć realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2008/2009 na platformie e-learningowej e-sgh.pl, platformie wykładów międzyuczelnianych econet.pl, a także na platformie wykładów międzynarodowych e-sgh.com. Na platformach tych wykonano również prace związane z uruchomieniem grup wykładowych realizujących przedmioty e-learningowe uruchomione w ramach semestru zimowego obecnego roku akademickiego.
Dokonano korekty i uaktualnienia materiałów oraz testów z języka angielskiego udostępnianych w ramach zajęć uzupełniających przedmioty podstawowe na studiach w SGH. Wdrożono również nowe moduły e-learningowe dla potrzeb przedmiotu "Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym". Trwają prace nad przebudową bocznego menu obsługującego nawigację między slajdami dostępnymi w ramach przeglądanego modułu.


Sierpień 2009

Rozpoczęto prace nad uruchomieniem e-learningowego szkolenia bibliotecznego realizowanego na platformie wykładów międzynarodowych e-sgh.com. Zakończono prace nad edytorem treści plików, których zawartość prezentowana jest w wykładach e-learningowych w postaci "dodatkowych okien". Na platformie wdrożono nowe grupy realizujące wykłady e-learningowe dostępne w ramach zajęć uzupełniających przedmioty podstawowe.


Lipiec 2009

Wdrożono kolejne materiały dla potrzeb pełnych wykładów e-learningowych SGH. Dokonano aktualizacji treści materiałów udostępnianych w ramach zajęć uzupełniających przedmioty podstawowe. Uruchomiono zapisy na kolejną edycję obowiązkowego e-learningowego kursu BHP dla studentów rozpoczynających studia w SGH. Przygotowano grupy oraz karty zgłoszeniowe na platformach e-learningowych wymagane przy realizacji zajęć w semestrze zimowym 2009/2010.


Czerwiec 2009

Na stronie głównej platformy e-sgh.pl wykonano aktualizację treści poszczególnych podstron. Udostępniono również nową galerię zdjęć typu LightBox z wykorzystaniem nowoczesnej biblioteki "Dojo". Przeprowadzono aktualizacje FAQ oraz wdrożno nowy mechanizm odpowiedzialny za jego obsługę.
Dokonano modernizacji parsera poprawiającej jakość kodu HTML w generowanych slajdach. Rozwiązano problem wyświetlania odpowiedzi w testach czastkowych. Na platformie e-sgh.pl opracowano nowy typ sondy (ranking punktowy) udostępnianej w ramach treści modułów wykładów e-learningowych.
Wśród studentów uczestniczących w zajęciach e-learningowych przeprowadzono cykliczne badanie ewaluacyjne oceniające wykłady realizowane w semestrze letnim 2008/2009.


Maj 2009

Dokonano konwersji i udostępniono w nowej jakości filmy edukacyjne prezentowane w treściach wykładów e-learningowych e-sgh. Procesowi temu towarzyszyło wdrożenie nowej infrastruktury technicznej do konwertowania i prezentacji filmów. Wprowadzono nowy format filmów MP4 oraz nowoczesny system kodujący; odtwarzacz filmów (w technologii Flash) został osadzony bezpośrednio na slajdzie wykładu.
Wprowadzono nową funkcję zbiorczego przenoszenia punktów z testów do dziennika ocen oraz automatycznego komentowania wszystkich testów punktowanych w aplikacji wewnętrznej poczty e-sgh. Ponadto usprawniono aplikację krzyżówek edukacyjnych udostępnianych w materiałach e-learningowych. Wprowadzono również nowe mechanizmy edycji okien z treścią wspomagającą zasadniczą część materiałów e-wykładów oraz sprawdzania poprawności składni na platformie e-sgh.pl. Dokonano aktualizacji treści wykładu "Ekonomia rozwoju" oraz testu sprawdzającego z przedmiotu "Matematyka".


Kwiecień 2009

Przygotowano narzędzia do zarządzania pokojami nowej aplikacji czatu, jak również zakończono implementację tej nowej wersji na Niezbędniku e-sgh. Opracowano nowy mechanizm pozwalający nauczycielom na zbiorowe przenoszenie ocen z testów do dziennika oraz zbiorowe komentowanie testów wysłanych przez studentów (nowa funkcja dostępna na platformie e-sgh.pl oraz w Niezbędniku e-sgh). Dodatkowo poprawiono sposób prezentacji krzyżówek w wersji do druku oraz wdrożono kolejne materiały udostępniane w ramach "Pełnych wykładów online".


Marzec 2009

Na potrzeby przedmiotu "Metody badania opinii" przeprowadzono anonimową ankietę wśród 250 losowo wytypowanych studentów realizujących szkolenie BHP. Usprawniono formę wyświetlania informacji nt. grup wykładowych. Dokonano zmian w mechanizmie wylogowywania na plaformie wykładów międzynarodowych e-sgh.com. W aplikacji "Niezbędnik e-sgh" udostępniono nowy mechanizm komunikacji synchronicznej - czat oraz narzędzia administracyjne umożliwiające nauczycielom administrację tworzonymi pokojami.


Luty 2009

Dodano nową funkcję do Niezbędnika e-sgh, ułatwiającą wykładowcom zarządzanie dostępem studentów do poszczególnych obszarów oraz udoskonalono edycję ogłoszeń publikowanych przez prowadzącego. Uaktualniono serwer pokojów czatu jabberd z wersji 1.4 do 2.0 oraz zmieniono protokół czatu z http-polling na BOSH (dawniej http-binding). Uaktualniono treści obowiązkowego szkolenia BHP. Dokonano archiwizacji grup realizujących zajęcia z "Pełnych wykładów online" w semestrze zimowym 2008/2009. Studentom poszczególnych lat oraz toków studiów udostępniono materiały w ramach "Zajęć uzupełniających przedmioty podstawowe".


Styczeń 2009

Rozpoczęto prace nad wdrożeniem nowej wersji aplikacji "Kalendarz", udostępnianej na platformie e-learningowej. Przeprowadzono badanie oceniające wykłady e-learningowe, które były realizowane w semestrze zimowym. Wykonano prace związane z przygotowaniem platformy do zapisów studentów na kolejną edycję pełnych wykładów online realizowanych w ramach semestru letniego 2008/2009, jak również rozpoczęto zapisy na kurs BHP (dla studentów studiów II stopnia rozpoczynających naukę w SGH). Treści modułów uzupełniających dla przedmiotu "Statystyka" zostały zaktualizowane. Udostępniono specjalny kalkulator - pomoc naukową do zadań z wykładu e-learningowego "Metody badania opinii". Udostępniono nową wersję czatu z interfejsem anglojęzycznym na e-sgh.com.


Grudzień 2008

Zaktualizowano parser treści e-learningowych - usprawniono obsługę testów, dodano nowy element do języka opisu zawartości modułów. Wdrożono kolejne materiały dla potrzeb pełnych wykładów e-learningowych SGH, jak również wzbogacono treści e-learningowe dla zajęć uzupełniających przedmioty podstawowe. Zrealizowano I etap prac dot. interaktywnej aplikacji wspomagającej naukę kursu "Metody badania opinii". Rozpoczęto przygotowania platformy do zapisów studentów na kolejny semestr wykładów e-learningowych. Przygotowano również ankietę oceniającą wykłady e-learningowe realizowane w semestrze zimowym.


Listopad 2008

Przeprowadzono anonimową ankietę wśród losowo wytypowanych 250 studentów, którzy realizowali w tym semestrze obowiązkowe e-learningowe szkolenie BHP (badanie zrealizowano pod kierunkiem dr Ireny Kasperowicz-Ruki). Wdrożono kolejne materiały dla potrzeb pełnych wykładów e-learningowych SGH, jak również wzbogacono treści e-learningowe dla zajęć uzupełniających przedmioty podstawowe. Usprawniono mechanizm testów online z języka angielskiego. Uaktualniono mechanizm parsera wykładów na międzynarodowej platformie e-sgh.com.


Październik 2008

Przygotowano i uruchomiono anglojęzyczną wersję szkolenia BHP na platformie e-sgh.com. Ujednolicono formę rozbudowy wirtualnego dziennika oraz wewnętrznej poczty na platformach e-sgh.pl, e-sgh.com i econet. Dziennik został również wzbogacony o mechanizm automatycznego dopisywania punktów z testów udostępnianych w treści kursów. Dokonano aktualizacji znaczników na platformie e-sgh.com oraz usprawniono mechanizm menu dostosowując go do przeglądarki Internet Explorer. Udostępniono nowy mechanizm komunikacji synchronicznej - aplikacji czat na platformie wykładów międzynarodowych e-sgh.com oraz na platformie projektu międzyuczelnianego econet.pl.


Wrzesień 2008

Udostępniono nową wersję aplikacji e-edukacyjnej "Niezbędnik nauczyciela", która została wzbogacona o nowe funkcje oraz szatę graficzną.
Przygotowano platformę e-sgh.pl do uruchomienia kolejnej edycji wykładów e-learningowych, realizowanych w semestrze zimowym 2008/2009. Zakończono jednocześnie proces archiwizacji grup i zapisów z zajęć semestru letniego roku akademickiego 2007/2008. Uruchomiono kolejną edycją kursu BHP, do którego realizacji zobligowane są wszystkie osoby rozpoczynające studia w SGH. Po raz pierwszy udostępniono "Szkolenie biblioteczne" - obowiązkowe dla studentów I roku studiów licencjackich. W obu przypadkach szkolenie kończy się testem zaliczeniowym.
Usprawniono proces autoryzacji użytkowników na platformie e-sgh.pl (tj. usunięto niedogodność związaną z czasową niemożnością poprawnego wylogowania się z platformy). Wdrożono kolejne moduły materiałów e-learningowych nowo tworzonych wykładów e-learningowych.


Sierpień 2008

Zakończono prace projektowe nad nową odsłoną Niezbędnika e-sgh i rozpoczęto finalne testy. Utworzono mechanizm testu do obowiązkowego szkolenia bibliotecznego. Przygotowano platformę do zapisów studentów na kolejną edycję pełnych wykładów online realizowanych w ramach semestru zimowego 2008/2009. Dokonano archiwizacji grup z poprzedniego semestru oraz utworzono nowe umożliwiające dostęp do materiałów e-larningowych uzupełniających przedmioty podstawowe.


Lipiec 2008

Wdrożono kolejne materiały dla potrzeb pełnych wykładów e-learningowych SGH, jak również wzbogacono treści e-learningowe dla zajęć uzupełniających przedmioty podstawowe SGH. Przeprowadzono kolejny etap prac nad internetowym szkoleniem bibliotecznym dla studentów.
Uruchomiono zapisy na kolejną edycję obowiązkowego e-learningowego kursu BHP dla studentów rozpoczynających studia w SGH.
Wprowadzono modyfikacje w mechanizmie parsującym źródłową treść wykładów. Zmiany objęły procedurę przenoszenia plików na serwer e-sgh, a także formę wyświetlania niektórych treści przez przeglądarkę Internet Explorer.


Czerwiec 2008

Przeprowadzono badanie ankietowe oceniające zajęcia e-learningowe wśród studentów pełnych wykładów online. Udoskonalono proces tworzenia wykładów w wersji do wydruku oraz wewnętrzną aplikację do edycji treści e-materiałów.
W Niezbędniku e-sgh forum dyskusyjne zostało wzbogacone o funkcje dostępne dotąd jedynie na platformie e-learningowej e-sgh.pl. Wzbogacono również system aktualności o edytor formatujący prezentowane treści, w tym dołączanie ikon graficznych.


Maj 2008

Przygotowano i udostępniono kolejne materiały zawarte w ramach "Zajęć Uzupełniających Przedmioty Podstawowe". Wdrożono nowe moduły "Pełnych Wykładów Online" obejmujące przedmioty z rozstrzygniętego III Konkursu na przygotowanie programów dydaktycznych wykładów prowadzonych w formie e-learningowej. W aplikacji Niezbędnik e-sgh zmodyfikowano wewnętrzny mechanizm edytora aktualności oraz panel do zarządzania plikami dydaktycznymi.


Kwiecień 2008

Wirtualny dziennik platformy e-sgh wzbogacił się o nowe funkcje. Przygotowano kolejne moduły lekcyjne nowych wykładów e-learningowych w SGH. Zrealizowano kolejny etap rozbudowy aplikacji Niezbędnik e-sgh. Etap ten koncentrował się na wdrożeniu nowej szaty graficznej oraz zwiększeniu interaktywności interfejsu użytkownika.


Marzec 2008

Zarchiwizowano semestr zimowy oraz uruchomiono semestr letni zajęć uzupełniających przedmioty podstawowe. Studentom poszczególnych lat oraz toków studiów udostępniono materiały z realizowanych przez nich przedmiotów. Opracowano również kolejne moduły nowych wykładów e-learningowych.
Pod kierunkiem Ireny Kasperowicz-Ruki przeprowadzono anonimową ankietę wśród 250 losowo wytypowanych studentów. Badanie przeprowadzono na potrzeby wykładu e- learningowego pt. "Metody badania opinii".
Osobom prowadzącym zajęcia udostępniono nową funkcję w wirtualnym dzienniku tj. indywidualne ustalanie kolejności wyświetlania kart dla prowadzonych grup.
Zaprojektowano mechanizm czasowego udostępniania materiałów e-learningowych, która ma zastosowanie m.in. w przypadku studentów realizujących egzaminy po standardowych terminach sesji (przedłużenie sesji).


Luty 2008

Przygotowano materiały pełnych wykładów online do realizacji w ramach semestru letniego 2007/2008, jak również zaktualizowano treści zajęć uzupełniających przedmioty podstawowe. Dokonano także archiwizacji grup kursów e-learningowych, w tym międzyuczelnianych i międzynarodowych, z kończącego się semestru. Trwały prace nad systemem automatycznej ewidencji ocen z testów sprawdzających w wirtualnym dzienniku. Usprawniono mechanizm aktywacji kont nowych użytkowników na platformie e-sgh.pl.


Styczeń 2008

Przygotowano platformę do zapisów studentów na kolejną edycję pełnych wykładów online realizowanych w ramach semestru letniego 2007/2008 oraz rozpoczęto zapisy na e-learningowy kursu BHP dla studentów rozpoczynających studia w SGH. Opracowano i wdrożono kolejne moduły dla organizowanych wykładów e-learningowych. Został również rozstrzygnięty III Konkurs na przygotowanie programów dydaktycznych wykładów prowadzonych w formie e-learningowej (www.cren.pl/konkurs/). Dodatkowo wdrożono nowy system prezentacji statystyk monitorujących liczbę unikalnych odwiedzin na następujących platformach e-learningowych: e-sgh.pl, e-sgh.com, econet.pl.


Grudzień 2007

Modyfikacje mechanizmu przesyłania treści na platformie e-sgh w związku z nietypowym zachowaniem przeglądarki Internet Explorer u użytkowników sieci "neostrada tp". Przygotowano kolejne dwa punktowane testy w ramach materiałów uzupełniających dla przedmiotu matematyka. Ogłoszono III Konkurs na przygotowanie programów dydaktycznych wykładów prowadzonych w formie e-learningowej.


Listopad 2007

Przygotowano oraz udostępniono studentom kolejny punktowany test w ramach materiałów uzupełniających dla przedmiotu matematyka. Usprawniono mechanizm tworzenia oraz udostępniania autorskich stron wykładowców w Niezbędniku e-sgh. Wprowadzono również usprawnienia mechanizmu logowania się studentów oraz nauczycieli. Przeprowadzono anonimową ankietę wśród losowo wytypowanych studentów, którzy realizowali w tym semestrze e-learningowy kurs BHP. Badanie zostało zrealizowane pod kierunkiem dr Ireny Kasperowicz-Ruki na potrzeby zajęć online.


Październik 2007

Uruchomiono nową edycją pełnych wykładów e-learningowych dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Przygotowano oraz udostępniono studentom punktowany test sprawdzający, który poszerzył grupę materiałów uzupełniających przedmiot matematyka. Rozbudowano mechanizm aplikacji Niezbędnik e-sgh o nowe funkcjonalności umożliwiające sprawniejsze zarządzanie prezentowanymi materiałami. Dodano również możliwość tworzenia angielskiej wersji stron przedmiotów udostępnianych przez nauczycieli w Niezbędniku e-sgh.


Wrzesień 2007

Trwały dalsze prace nad nową aplikacją do komunikacji synchronicznej (czatem). Uruchomiony został nowy semestr zimowy roku akademickiego 2007/2008 zajęć uzupełniających przedmioty podstawowe. Studentom poszczególnych rodzajów studiów udostępniono odpowiednie materiały uzupełniające zajęcia podstawowe. Zarchiwizowano poprzednie grupy wykładowe, fora internetowe oraz dzienniki. Stworzono anglojęzyczne wersje kart zgłoszeniowych do materiałów udostępnianych w ramach aplikacji Niezbędnik e-sgh. Uruchomiono nową edycję Kursu BHP - dla studentów I semestru wszystkich toków studiów w SGH.


Sierpień 2007

Przygotowano platformę do zapisów studentów na kolejną edycję pełnych wykładów online realizowanych w ramach semestru zimowego 2007/2008. Rozpoczęto także przygotowania do pierwszej edycji e-learningowego kursu BHP dla pracowników SGH.
Trwały prace nad nowym mechanizmem komunikacji synchronicznej - aplikacji czat dla potrzeb realizacji wirtualnych zajęć. Na wszystkich platformach poprawiono mechanizm konwersji treści e-wykładów do druku. Przygotowano nowy layout platformy wykładów międzynarodowych e-sgh.com.


Lipiec 2007

Uruchomiono zapisy na kolejną edycję e-learningowego kursu BHP dla studentów rozpoczynających studia w SGH. Kurs jest obowiązkowy i kończy się testem zaliczeniowym. Poszerzono zakres materiałów uzupełniających przedmioty podstawowe oraz uaktualniono udostępnione już treści.
Dokonano zmiany funkcjonalności w Niezbędniku e-sgh (Niezbędnik Nauczyciela). Wewnętrzny edytor slajdów prezentowanych na platformie został uaktualniony celem współpracy z najnowszą wersją języka PHP.
Ponadto uaktualniono mapę witryny e-sgh.pl. Ważniejsze z podstron uzyskały indywidualne tytuły oraz opisy ułatwiające ich indeksację przez wyszukiwarki internetowe.


Czerwiec 2007

Przygotowano i udostępniono ostatnie moduły lekcyjne z gamy nowych wykładów e-learningowych realizowanych po raz pierwszy w tym semestrze. Poszerzono zakres materiałów uzupełniających przedmioty podstawowe.
Dokonano przebudowy parsera udostępniającego moduły e-learningowe na platformie e-sgh, co było wymagane w związku z aktualizacją oprogramowania na serwerze. Przygotowano i przeprowadzono ankietę wśród wybranych grup studenckich, na temat odbioru materiałów wideo umieszczonych w treści wykładów i kursów na e-sgh.pl.


Maj 2007

Przygotowano i wdrożono kolejne moduły dla organizowanych wykładów e-learningowych oraz zajęć uzupełniających przedmioty podstawowe. Wprowadzono zmiany w sposobie zakładania stron autorskich nauczycieli - zwiększono integrację kont Niezbędnika nauczyciela z kontami na platformie e-sgh.pl. Usprawniono równiez system zapisu studentów do kursów na Niezbędniku - uproszczono mechanizm zapisu dla przypadku osób posiadających już konto na platformie e-sgh.pl.


Kwiecień 2007

Modyfikacji uległ mechanizm generowania identyfikatorów nowych użytkowników platformy e-sgh. Usprawniono funkcjonalność dziennika w Niezbędniku Nauczyciela - zmieniono mechanizm załączania plików do wysyłanych wiadomości. Zmieniono również sposób zapisu mapy prezentującej strukturę modułu e-learningowego na format stosujący kompresję bezstratną, co polepszyło efekt wizualny. Poprawiono także komunikację między serwerem filmów edukacyjnych a użytkownikami w obrębie sieci SGH oraz w sieci publicznej. Uporządkowano listę oferowanych forów internetowych (wykluczono te, które przyporządkowane były do zakończonych już kursów).
Dobiegła końca także kolejna edycja internetowego kursu BHP, a wśród użytkowników platformy przeprowadzono sondę nt. likwidacji obowiązku pisania prac dyplomowych (wyniki sondy dostępne są na e-sgh.pl). Wdrożono kolejne moduły wzbogacające bazę materiałów e-learningowych oferowanych w ramach zajęć uzupełniających przedmioty podstawowe w SGH.


Marzec 2007

Przygotowano nowy system zapisów na kursy i funkcji kart zgłoszeniowych umożliwiających dostęp do materiałów uzupełniających przedmioty podstawowe. Poprawiona została funkcjonalność drzewa kursów. Usprawniono także mechanizm zakładania kont w niezbędniku.
Dodatkowo rozbudowaniu uległa oferta materiałów uzupełniających dla przedmiotów podstawowych a co za tym idzie przygotowano i wdrożono nowe moduły e-learningowe. Uporządkowano również treści oferowane na e-sgh jako materiały ogólnodostępne.


Luty 2007

Uruchomiony został nowy semestr letni roku akademickiego 2006/2007 pełnych wykładów online dla studiów niestacjonarnych oraz stacjonarnych (stworzono nowe grupy wraz z kartami zgłoszeniowymi). Zarchiwizowano poprzednie grupy wykładowe, fora internetowe oraz dzienniki. Dla studentów zarchiwizowanych grup mechanizm dziennika został wzbogacony o nową funkcję podglądu archiwum forum. W dzienniku osób prowadzących kursy wprowadzono zmiany ułatwiające identyfikację studentów. Trwały prace przygotowawcze celem udostępnienia materiałów uzupełniających przedmioty podstawowe szerszemu gronu studentów.


Styczeń 2007

Przygotowano kolejną edycję e-learningowego kursu BHP dla studentów rozpoczynających studia w SGH. Trwały prace nad dostosowaniem materiałów uzupełniających przedmioty podstawowe (oraz kart zgłoszeniowych) do nowej struktury studiów dwustopniowych w SGH. Przygotowane zostały kolejne moduły pełnych wykładów e-learningowych, które zostają dokooptowane do oferty w semestrze letnim roku akademickiego 2006/2007.


Grudzień 2006

Przeprowadzono optymalizację kodu strony e-sgh.pl w celu zmniejszenia obciążenia serwera platformy e-sgh, jak również usprawnienia wirtualnego dziennika platformy e-sgh.com. Trwały prace nad przygotowaniem kolejnych modułów lekcyjnych dla pełnych wykładów online, w tym filmów edukacyjnych.


Listopad 2006

Przeprowadzona została II edycja kursu BHP dla studentów I semestru SGH, którzy nie zaliczyli szkolenia w pierwszym podejściu. Trwały prace nad przygotowaniem kolejnych modułów lekcyjnych dla pełnych wykładów online. Wdrożona została nowa forma nawigacji na platformie e-sgh - ułatwi ona korzystanie z wykładów i nawigację pomiędzy poszczególnymi modułami.


Październik 2006

Realizowane było szkolenie BHP dla studentów I roku SGH (wszystkich trybów kształcenia), które zakończone zostało testem sprawdzającym. Do testu podeszło ponad 2000 studentów. Uruchomione zostały pierwsze materiały uzupełniające przedmioty podstawowe dla studiów niestacjonarnych nowego typu. Część dotychczas przygotowanych materiałów dla potrzeb uzupełniania studiów niestacjonarnych została przekonstruowana w celu przygotowania wirtualnej obudowy dla przedmiotów podstawowych dla studentów studiów stacjonarnych i popołudniowych. Dostosowane do programu studiów dwustopniowych materiały znajdują się w katalogu o nazwie Zajęcia Uzupełniające Przedmioty Podstawowe. Trwały również prace nad aktualizacją modułów wchodzących w skład Pełnych Wykładów Online, zapisami na nie oraz uruchomieniem nowych wykładów.


Wrzesień 2006

Studenci SGH wszystkich trybów studiów na I roku rozpoczęli e-learningowy kurs BHP. Kurs jest obowiązkowy i kończy się testem zaliczeniowym. W szkoleniu wykorzystane zostały nagrania wideo (nagrywanym m.in. w gmachach SGH), co przyczyniło się do zwiększenia atrakcyjności kursu. Uruchomione zostały zapisy na kursy uzupełniające przedmioty podstawowe na studiach niestacjonarnych.


Sierpień 2006

Trwały prace nad nowymi funkcjami aplikacji forum dyskusyjne. Umożliwią one łatwe formatowanie tekstu podczas zamieszczania nowych wypowiedzi. Trwały również przygotowania kolejnych modułów lekcyjnych przedmiotów, które dostępne będą wraz z nowym semestrem, w tym dla międzynarodowego wykładu e-learningowego.


Lipiec 2006

Wdrożono nowe rozwiązania technologiczne, które odciążą główny serwer e-sgh. Został uruchomiony przedmiot na e-sgh dla studiów CEMBA, tym razem w ramach usługi Niezbędnik e-sgh. Studenci studiów stacjonarnych SGH, którzy zadeklarowali realizację przedmiotu e-learningowego w przyszłym semestrze dokonywali rejestracji na e-sgh.pl, e-sgh.com oraz econet.pl. Trwały prace nad kolejnymi modułami w ramach nowych wykładów, które wzbogacą ofertę e-learningową SGH.


Czerwiec 2006

Przebudowie uległ mechanizm drzewa kursów i wykładów, co znacznie przyśpieszyło pracę platformy. Rozpoczęły się prace przygotowawcze w zakresie e-szkolenia BHP dla studentów SGH. Przeprowadzona została ankieta wśród 1370 studentów studiów niestacjonarnych, którzy uczestniczyli w kończącym się semestrze w pełnych wykładach e-learningowych (684 studentów, czyli 50% objętych badaniem, wypełniło ankietę). Trwały prace nad kolejnymi modułami e-wykładów, zaplanowanych do uruchomienia od nowego semestru.


Maj 2006

Trwały prace nad przygotowaniem kolejnych modułów lekcyjnych nowych e-przedmiotów, które wejdą do oferty dydaktycznej SGH w roku akademickim 2006/2007. Panel administracyjny platformy e-sgh.pl został wzbogacony o narzędzie do sprawnego generowania krzyżówek i ankiet do wykładów. Powstało internetowe forum naukowe Gospodarki Narodowej.


Kwiecień 2006

Wdrożone zostały nowe materiały w ramach kursu Creativity in Advertising. Trwały prace nad przygotowaniem kolejnych modułów lekcyjnych w ramach Pełnych Wykładów Online. Wprowadzono nowe funkcje do wirtualnego dziennika, w tym wspomagające wpis ocen dla wielu studentów jednocześnie (wachlarz możliwości zapisu ocen został wzbogacony o możliwość oceny m.in. wypowiedzi bezpośrednio na forum dyskusyjnym).


Marzec 2006

Przebudowie uległo forum dyskusyjne na platformach e-learningowych e-sgh.pl, e-sgh.com i econet.pl, w wyniku czego wprowadzone zostały liczne usprawnienia i nowe funkcje umożliwiające zarządzanie treścią (w tym służące do sortowania wypowiedzi według określonych kryteriów oraz wyróżniania ich przez studentów i prowadzących dla całej grupy). Budowa i testy platformy pup.e-sgh.pl, na której wdrożono również moduły prezentacyjne. Przygotowane zostały Pełne Wykłady Online dla studentów studiów stacjonarnych. Niezbędnik - aplikacja do tworzenia autorskich stron e-edukacyjnych dla nauczycieli akademickich SGH została wzbogacona o nową funkcję - wirtualny dziennik. Rozpoczęto budowę pierwszych modułów e-wykładów wyłonionych w konkursie w lutym 2006.


Luty 2006

Rozpoczęły się zapisy na kolejny semestr pełnych wykładów e-learningowych na studiach niestacjonarnych w SGH. Ruszyły również nowe grupy wykładowe na platformach e-sgh.com i econet.pl. W ramach II Konkursu na przygotowanie programów dydaktycznych wykładów prowadzonych dla studentów studiów zaocznych SGH w formie kształcenia przez internet wyłoniono kolejne 14 przedmiotów. Przedmioty te wzbogacą ofertę dydaktyczną od nowego roku akademickiego. Przebudowie uległa aplikacja wirtualny dziennik, której obsługa stała się bardziej intuicyjna i szybsza. Dopracowane zostały wersje do druku wykładów e-learningowych.


Styczeń 2006

Panel administracyjny e-sgh.pl został wzbogacony o rozbudowaną funkcję wglądu do archiwum przebiegu zajęć z poprzednich semestru, co ułatwiło znacząco bieżącą pracę nauczycieli i umożliwiło analizy powtarzalnych zdarzeń. Rozpoczęte zostały prace nad przygotowaniem platformy pup.e-sgh.pl w ramach projektu "Doskonalenie kwalifikacji pracowników PUP z zastosowaniem metody blended learning". Przeprowadzona została ankieta wśród studentów studiów niestacjonarnych, którzy uczestniczyli w pełnych wykładach e-learningowych (zgromadzono ponad 1000 opinii nt. e-edukacji; wyniki ankiety zostały opublikowane w e-mentorze).


Grudzień 2005

Zakończone zostało wdrażanie ostatnich modułów lekcyjnych w ramach programu Pełnych Wykładów Online dla studentów studiów zaocznych. Zakończyły się zajęcia w ramach międzynarodowego wykładu online - Rationality and Moral Choice (platforma e-sgh.com). Opracowane zostały nowe typy kart zgłoszeniowych dla Pełnych Wykładów Online, które mają ułatwić proces zapisu na kolejne zajęcia.


Listopad 2005

Przygotowane zostały kolejne moduły lekcyjne przedmiotów wchodzących w skład pełnych wykładów online na studiach zaocznych SGH. Zbudowana została aplikacja umożliwiająca zdalne przeprowadzanie testów sprawdzających. Pilotażowo uruchomiono "Midterm Quiz", w którym jednocześnie uczestniczyli studenci z University of Illinois w Springfield, USA oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wprowadzone zostały udoskonalenia narzędzi dydaktycznych w ramach platformy e-sgh.pl.


Październik 2005

Ruszyły pełne wykłady online dla ponad 2000 studentów w ramach Programu Powszechnego Uzupełniania Studiów Zaocznych SGH. Jest to 16 przedmiotów e-learningowych (każdy odpowiadający 20 godzinom lekcyjnym), w pełni realizowanych przez internet. Zostały uruchomione również pierwsze międzyuczelniane wykłady online w ramach projektu econet - dla studentów studiów dziennych SGH i Akademii Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Przygotowywane były nagrania wideo, które wzbogacą treści wybranych wykładów. Trwały prace nad wdrożeniem kolejnych modułów lekcyjnych.


Wrzesień 2005

Zostały zorganizowane i przeprowadzone zapisy na pełne wykłady online w ramach Programu Powszechnego Uzupełniania Studiów Zaocznych - akcją zostało objętych ponad 2000 studentów. Ruszył pierwszy, międzynarodowych wykład online na nowej platformie e-sgh.com. Uruchomione zostały indywidualnie uzupełniające wykłady materiały online.


Sierpień 2005

Opracowane zostały kolejne moduły lekcyjne pełnych wykładów online w ramach Programu Powszechnego Uzupełniania Studiów Zaocznych SGH. Uruchomiona została platforma econet.pl. Powstała ona w wyniku wspólnej inicjatywy pięciu państwowych uczelni ekonomicznych w Polsce: Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu oraz SGH w Warszawie. W ramach projektu econet zostanie uruchomionych pięć międzyuczelnianych wykładów online. Zostały również przygotowane kolejne nagrania wideo, które wzbogacą interaktywne wykłady.


Lipiec 2005

Cześć materiałów dydaktycznych tworzonych w ramach pełnych wykładów online zostało wzbogacone o specjalnie przygotowane nagrania wideo. Trwały dalsze prace nad kolejnymi modułami lekcyjnymi w ramach PPUSZ SGH; zostały również zaprojektowane nowe formy wizualizacji wiedzy i interakcji. Laboratorium e-sgh gościło uczestników Summer University Warsaw 2005.


Czerwiec 2005

Został wdrożony pierwszy moduł wykładu w angielskiej wersji językowej. Zakończone zostały prace nad systemem rejestracji studentów zagranicznych. Udostępnione zostało nowoczesne laboratorium e-sgh, w którym studenci SGH mogą uzyskać dostęp do zasobów platformy (więcej http://laboratorium.e-sgh.pl).


Maj 2005

W ramach projektu przygotowania pełnych wykładów online dla studentów studiów zaocznych SGH zostało wdrożonych 8 nowych interaktywnych modułów lekcyjnych. Zakończone zostały prace nad lokalizacją platformy e-sgh na język angielski. Powstała inicjatywa powołania SKN e-edukacji dla studentów SGH zainteresowanych tematyką wykorzystywania nowoczesnych technologii w kształceniu akademickim oraz szkoleniach korporacyjnych.


Kwiecień 2005

Trwały dalsze przygotowania materiałów zgodnie z nowym modelem dydaktycznym, czego wynikiem będzie wzbogacenie Programu Powszechnego Uzupełniania Studiów Zaocznych o nowe wykłady. Rozpoczęte zostały prace nad pierwszymi materiałami do programu pełnych wykładów online dla studentów zaocznych SGH. Zbliżają się do końca prace nad pełną lokalizacją systemu e-sgh na język angielski.


Marzec 2005

Opracowane zostały nowe modele struktur dydaktycznych materiałów e-learningowych, które wzbogaciły gamę dotychczas stosowanych. Udostępniony został wykład z geografii ekonomicznej przygotowany zgodnie z nowymi założeniami. Trwają prace nad kolejnymi materiałami. Przygotowano rozbudowany system rejestracji studentów z zagranicy. Trwają prace nad pełną, angielską wersją systemu e-sgh.pl.


Luty 2005

Zakończony został I etap konkursu na programy pełnych wykładów online dla studiów zaocznych SGH. Uruchomiono nowy semestr uzupełniających zajęć dla przedmiotów podstawowych SZ SGH - gamę materiałów wzgogaciły m.in. nowe semestry j. angielskiego, jak również wirtualne zajęcia z geografii ekonomicznej. Powstały nowe typy interaktywnych testów dla materiałów e-learningowych.


Styczeń 2005

Międzynarodowe standardy SCORM zostały w pełni wdrożone na platformie e-sgh.pl. Trwały prace nad kolejnymi materiałami w ramach Programu Powszechnego Uzupełnienia Studiów Zaocznych, efektem których będzie m.in. uruchomienie nowych uzupełniających zajęć online do przedmiotu geografia ekonomiczna.


Grudzień 2004

W ramach Programu Powszechnego Uzupełniania Studiów Zaocznych zostały uruchomione zajęcia z międzynardowych stosunków gospodarczych. Pomyślnie została zakończona faza testów platformy e-sgh pracującej w międzynarodowych standardach SCORM. Serwis e-sgh został wzbogacony o nową podstronę - studia online za granicą.


Listopad 2004

Zakończony został etap prac wdrażania międzynarodowych standardów SCORM do e-sgh.pl. Rozpoczęliśmy ostatnią fazę - testy systemu. W ramach projektu badawczego Ewalucja kursów online w systemie e-sgh uruchomiono ankiety wśród studentów i nauczycieli uczestniczących w Programie Powszechnego Uzupełniania Studiów Zaocznych SGH. Uruchomiona została kolejna - VIII edycja kursu przygotowawczego do testu na UMSZ.


Wrzesień 2004

Uruchomiona została kolejna edycja kursu przygotowawczego do studiowania na UMSZ SGH. Zostało uruchomione nowe forum dyskusyjne - Creativity in Advertising (www.e-sgh.pl/cia). Trwają dalsze prace nad wdrożeniem standardów SCORM oraz materiałów e-learningowych dla potrzeb powszechnego uzupełniania studiów zaocznych.


Sierpień 2004

Rozpoczął się przyspieszony kurs przygotowawczy do zaliczenia I semestru statystyki na studiach zaocznych SGH. Kolejne materiały w ramach projektu "powszechne uzupełnianie studiów zaocznych" zostały wdrożone na platformie e-sgh. Trwają prace nad implementacją standardów SCORM do systemu. Wdrożony został nowy panel administracyjny serwisu.


Lipiec 2004

  • Wirtualne konsultacje zostały wzbogacone o nowe multimedialne funkcje. Studenci uczestniczący w określonych czatach mogą słyszeć i widzieć prowadzącego.
  • Rozpoczęły się prace nad wdrożeniem standardów SCORM do platformy e-sgh.
  • Kolejne materiały w ramach projektu "powszechne uzupełnianie studiów zaocznych" zostały umieszczone w systemie e-sgh.


Czerwiec 2004

  • Pojawiły się nowe podstrony w systemie o efektywnym nauczaniu oraz nowe rodzaje testów, które zostały wykorzystane w materiałach dydaktycznych - j. angielski.
  • Ruszyła VII edycja kursu przygotowawczego do testu na UMSZ SGH.
  • Została uruchomiona rekrutacja na przyspieszony kurs ze statystyki przygotowujący do zaliczenia I semestru na SZ SGH.
  • Rozpoczęły się pracę nad materiałami dydaktycznymi w projekcie "powszechne uzupełnianie studiów zaocznych".


Maj 2004

Wirtualny dziennik został wyposażony w nową aplikację do komunikacji bezpośredniej na linii student-nauczyciel. To forum komunikacji 1do1 umożliwia zamieszczanie plików i z powodzeniem może zastąpić zwykłą pocztę elektroniczną. Dodatkowo system informuje o nowych wiadomościach. Zostały zaimplementowane nowe wersje drzewa nawigacyjnego oraz systemu aktualności na stronie głównej. Nowe drzewo, poprzez zróżnicowanie graficzne widoków dla poszczególnych materiałów ułatwi nawigację. W systemie aktualności także została poprawiona nawigacja. Zostały udostępnione nowe materiały uzupełniające zajęcia z makroekonomii autorstwa prof. E. Adamowicz.


Kwiecień 2004

Powstał nowy dział: biblioteki online, w których można znaleźć wiele ciekawych opracowań dostępnych przez internet. Została udostępniona nowa podstrona - mapa serwisu, która ułatwia zapoznanie się z zasobami e-sgh.pl. Wprowadzona została możliwość oceny przez użytkowników stron z bazy instytucji oraz bibliotek online. Powstał nowy kurs - Brush Your English - mały poradnik językowy. Jest to bezpłatny kurs dla pracowników SGH, lekcje udostępniane są raz w tygodniu.


Marzec 2004

Została uruchomiona nowa funkcja tworzenia notatek do slajdów, stanowiących komentarz nauczyciela do danego slajdu.
Tak stworzone notatki bedą widoczne dla studentów w treści wykładu. Powstały nowe rodzaje interaktywnych testów, w których zadaniem studenta jest np. ustawianie wyrazów lub formuł w odpowiednim porządku czy też wstawienie ich w odpowiednie miejsce w zdaniu. Wirtualny dziennik dla nauczyciela został wzbogacony o funkcję komunikacji ze studentami za pomocą grupowych e-maili. Pojawiły się nowe materiały uzupełniające zajęcia: Ubezpieczenia oraz Bank Assurance autorstwa dr. Renaty Pajewskiej, a także Warsztaty z komunikowania - Anety Jankowskiej.


Luty 2004

Pojawiła się nowa funkcja ułatwiająca drukowanie treści dydaktycznych zawartych na slajdach w e-sgh.pl, jednak dostępna będzie tylko za zgodą nauczyciela. Została wprowadzona nowa funkcja do kalendarza. Każda osoba, która używa tej aplikacji może korzystać z systemu powiadamiania na e-mail o wpisanych zdarzeniach. Został uruchomiony bezpłatny Kurs statystyki I - uzupełniający zajęcia na studiach zaocznych SGH. Uczestniczy w nim ponad 200 osób. Uruchomiony został pełny wykład Polityka teleinformatyczna, a także materiały uzupełniające zajęcia: Teoria procesów stochastycznych, Metoda reprezentacyjna, Polityka gospodarcza I, Polityka gospodarcza II, Planowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, The knowledge-based economy, Polityka inwestycyjna.


Styczeń 2004

Powstało nowe forum dyskusyjne nt. e-learningu. Wprowadzono funkcję zbiorczego powiadamiania użytkowników danego forum o nowoutworzonych wątkach m.in. umożliwiającego podsumowywanie rozmów z danego tygodnia. Powstał nowy rodzaj interaktywnych testów, gdzie jest możliwość zamieszczania więcej niż jednej poprawnej odpowiedzi. The Canadian Executive MBA rozpoczęło uzupełnianie zajęć materiałami online w e-sgh.pl.


Grudzień 2003

W dziale krzyżówki pojawiła się nowa pozycja "Podstawy zarzadzania" autorstwa mgr Beaty Mierzejwskiej. Powstały nowe wykłady dla potrzeb Podyplomowego studium zarządzania projektami z Oceny projektów inwestycyjnych wg standardów Banku Šwiatowego i UNDO autorstwa dr W. Rogowskiego oraz materiały dla studiów zaocznych dr P. Wachowiaka. Powstało forum dyskusyjne dla słuchaczy Podyplomowego studium strategicznego zarządzania marketingowego.


Listopad 2003

Został udostępniony nowy dział - krzyżówki edukacyjne. Powstało ogólnodostępne forum dyskusyjne "Cross-Cultural Management" w angielskiej wersji językowej. Pojawiły się nowe materiały uzupełniające z "Wyceny nieruchomości".


Październik 2003

Pojawiły się nowe materiały uzupełniające z Podstaw zarządzania, Statystyki oraz Ekonomii dla studentów studiów dziennych. Został uruchomiony kolejny, trzeci pełny wykład online Polityka teleinformatyczna dla studentów studiów dziennych. System e-sgh rozpoczął uzupełnianie zajęć na studiach podyplomowych. Pierwszym studium korzystającym z platformy e-sgh jest Podyplomowe studium Analiz Marketingowych. Platforma została rozbudowana o nowe narzędzia administracyjne.


Wrzesień 2003

Została zmieniona szata graficzna czatu. Uruchomiony został nowy kurs - "kurs przygotowawczy do studiowania na Uzupełniających Magisterskich Studiach Zaocznych SGH". Platforma została wzbogacona o nowe materiały uzupełniające zajęcia stacjonarne z Bankowości, Analizy finansowej banku, Zarządzania ryzykiem bankowym oraz Makroekonomii. Kolejne wykłady zostały wzbogacone o możliwość odsłuchania ich treści.


Sierpień 2003

Została stworzona wersja Lynx serwisu e-sgh.pl. Archiwum wirtualnych konsultacji (czat) zostało rozbudowane o nowe funkcje. Powstała strona zawierająca informacje pomocne przy konfiguracji programu do odtwarzania wersji dźwiękowych wykładów. Kolejne wykłady zostały wzbogacone o możliwość odsłuchania ich treści.


Lipiec 2003

Została dokonana zmiana technologii wyświetlania drzewa z kursami oraz z działami tematycznymi w wykładach. Dzięki tym usprawnieniom menu działa dużo szybciej. Pojawiła się nowa strona, na której prezentowana jest oferta dydaktyczna naszego systemu. Powstała wersja WAP (dostęp z telefonu komórkowego) naszego serwisu. Trwały dalsze prace nad wersjami audio wykładów.


Czerwiec 2003

Wprowadzona została nowa wersja systemu e-sgh.pl, a wraz z nią pojawiły się nowe funkcje. Powstała strona na której prezentowane są sylwetki nauczycieli współpracujących z e-sgh.pl. Po zalogowaniu, użytkownik ma możliwość udostępnienia informacji o sobie innym członkom grupy wykładowej. Pojawiła się także specjalna strona - "biblioteczka". "Biblioteczka" ułatwia odszukanie i pobranie interesujących materiałów do wykładów w postaci plików pdf, zip, pps i innych. Kolejne wykłady zostały wzbogacone o możliwość odsłuchania ich treści.


Maj 2003

Użytkownicy systemu uzyskali możliwość odsłuchiwania kolejnych wykładów. E-sgh.pl w swojej ofercie posiada także płatne kursy. Dla odbiorców tych szkoleń Biuro wprowadziło możliwość płatności kartami bankowymi. Nad bezpieczeństwem transakcji dokonywanych kartą czuwa eCard. Trwają intensywne prace nad nową szatą graficzną systemu e-sgh.pl.


Kwiecień 2003

Powstały pierwsze wykłady w wersji audio, które można odłuchać za pomocą np. programu Winamp. W kwietniu nagrane i udostępnione zostały treści zawarte w katalogu "Prezentacja systemu". Wprowadzono nowe funkcje do systemu ułatwiające korzystanie z niego. Są to m.in. zakładki, które pozwalają na zaznaczenie interesujących nas slajdów. Na specjalnej podstronie użytkownik może zarządzać swoimi zakładkami. Dodatkowo na każdym slajdzie użytkownik może zapisać sobie krótką notatkę, która przy każdym zalogowaniu do systemu będzie widoczna. Po ponownym zalogowaniu istnieje także możliwość przejścia do ostatnio oglądanego slajdu.


Marzec 2003

Wirtualny Dziennik do tej pory był dostępny jedynie dla nauczycieli, teraz zostaje udostępniony także dla studentów. Studenci dzięki temu mają wgląd w swoje oceny oraz listę przedmiotów, na jakie są zapisani. Powstaje nowy czat oraz "przeglądarka" zapisanych rozmów, dzięki której można wyszukać interesujący nas fragment rozmowy. Serwis zostaje przeniesiony na nowy serwer, dzięki czemu poprawi się jakość dostępu do naszej platformy. Zostają wznowione zajęcia uzupełniające - “Ćwiczenia z mikroekonomii” dla I semestru studiów licencjackich SZ, a także zajęcia dla II semestru. Ponadto ruszają nowe kursy języka angielskiego dla studentów zaocznych - II edycja kursu dla I semestru studiów licencjackich oraz nowe pozycje - kurs dla II semestru studiów licencjackich oraz I semestru UMSZ. Powstają nowe materiały uzupełniające wykłady m.in.: "Konsolidacja sprawozdań finansowych", "Transport i logistyka w obsłudze wymiany handlowej Wschód - Zachód", "Zarządzanie zasobami pracy" oraz "Projektowanie systemów zarządzania".


Luty 2003

Poprawiona została funkcjonalność testów. Testy umożliwiają użytkownikowi sprawdzenie swojej wiedzy z danego wykładu i automatyczne uzyskanie informacji o poprawności odpowiedzi. Pojawiła się nowa wersja dziennika (dostępna jedynie dla wykładowców). Dziennik umożliwia wpisywanie ocen wraz z komentarzem, za co została przyznana ocena. Dodatkowo dziennik umożliwia sporządzanie dłuższych notatek przy każdej ocenie oraz wpisywanie uwag ogólnych dla konkretnego studenta. Studenci oceniani są zwykle (w formie oceny lub np. plusa) za aktywność na forum, na czacie, za rozwiązane zadania itd. Pojawiły się nowe wykłady, m.in z makroekonomii, logiki, statystyki oraz do wykładu "Nowoczesne systemy dystrybucji w przemyśle i handlu".


Styczeń 2003

Na prośbę użytkowników zmieniona zostaje struktura forum dyskusyjnego. Wprowadzony zostaje także dwukanałowy system powiadamiania użytkowników o wydarzeniach na e-sgh. Oprócz tradycyjnych e-maili pojawia się także okno wiadomości widoczne w momencie zalogowania. Zawarte w nim informacje dotyczą nowouruchomianych wykładów czy nowych wypowiedzi w dyskusjach, w których bierze udział dany użytkownik. Pojawiła się nowa wersja notatnika, wzbogaconego m.in. o wielofunkcyjny kalendarz. Student może zapisywać notatki w danym dniu lub zdarzenie na kilka dni. Notatki mogą być również przypisywane do właściwych wykładów oraz slajdów. Nowy Notatnik zwiera również moduł łatwego przeglądania wszystkich notatek, bez konieczności szukania ich w kalendarzu.

Grudzień 2002

Ułatwiona zostaje procedura rejestracji do systemu. W ciągu kilku minut każdy może stać się testowym użytkownikiem platformy, otrzymując dostęp do prezentacji systemu oraz przykładowego wykładu. Stworzony zostaje także dział "Często Zadawanych Pytań" (FAQ). Zostaje uruchomiony system rozsyłania wiadomości e-mail do wszystkich użytkowników systemu lub jedynie do wybranych grup. Opcja dostępna jest dla administratorów i nauczycieli.


Listopad 2002

W systemie pojawiają się kolejne wykłady i materiały. Rozpoczyna się semestralny kurs wyrównawczy dla studentów I roku Studium Zaocznego oraz sześciotygodniowy kurs przygotowawczy do testu na UMSZ. Nasi użytkownicy otrzymują możliwość samodzielnej zmiany hasła za pomocą specjalnie przygotowanego formularza.


Październik 2002:

Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego w systemie pojawiają się pierwsze wykłady dla studiów stacjonarnych (Polityka Teleinformatyczna, Polityka Pieniężna), a także wiele materiałów uzupełniających do wykładów. System zmienia swoją szatę graficzną, dając użytkownikom możliwość wyboru między wersją wykorzystującą plug-in Macromedia Flash oraz wersją tradycyjną. Nauczyciele mają dostęp do w pełni funkcjonalnego dziennika, w którym mogą notować postępy w nauce członków prowadzonych przez nich grup.


Wrzesień 2002:

Rozpoczynają się prace nad funkcjami administracyjnymi dla wykładowców - dziennikiem, systemem przekazywania wiadomości do studentów (także przez sms). System został sprawdzony pod względem kompatybliności z najpopularniejszymi przeglądarkami: Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera, Mozzila.


Lipiec 2002:

Po raz pierwszy system zostaje wykorzystany na szeroką skalę i sprawdza się w rzeczywistym działaniu. W III edycji internetowego kursu przygotowawczego na studia uzupełniające wzięło udział blisko 90 osób. Każdy otrzymał własny login i hasło, za pomocą których mógł otrzymywać dostęp do określonych części materiałów zawartych w systemie.

Czerwiec 2002:

Przygotowany zostaje materiał III edycji internetowego kursu przygotowawczego na uzupełniające studia zaoczne. 24 czerwca napływają do biura ostatnie ankiety - w sumie nadeszło ich 422.


Maj 2002:

Do systemu zostaje dodany czat umożliwiający kontakt między uczestnikami kursów/studentami a wykładowcami oraz forum dyskusyjne, gdzie można wymieniać poglądy, zadawać pytania itd. 14 maja do blisko tysiąca pracowników naukowych SGH trafia przygotowana w kwietniu ankieta.


Kwiecień 2002:

W dniu 3 kwietnia odbyła się prezentacja naszego systemu na posiedzeniu władz uczelni, 22 kwietnia zapadła decyzja o przeprowadzeniu wśród wszystkich pracowników naukowych SGH ankiety. Celem ankiety było uzyskanie informacji nt. poziomu wykorzystania nowoczesnych technik w nauczaniu przez pracowników SGH, potrzeb nauczycieli w tym zakresie oraz uzyskanie opinii o możliwości wprowadzenia e-learningu w proces kształcenia poczynając od uzupełnienia tradycyjnego wykładu, poprzez pełne wykłady w tej formie, aż po pełne studia - pod uwagę brane były studia dzienne, zaoczne i podyplomowe. Na jej podstawie stworzona została lista osób, które w pierwszej kolejności zostaną zaproszone do współpracy przy tworzeniu materiałów edukacyjnych w naszym systemie.


Marzec 2002:

Do systemu wprowadzone zostają próbne wykłady (m.in. Elementy statystyki w badaniach medycznych) oraz prezentacja możliwości systemu.


Luty 2002:

Platforma zostaje wzbogacona o narzędzia administracyjne, w szczególności panel sterowania - część serwisu niedostępna dla użytkowników, jedynie dla wykładowców i administratorów. Panel umożliwia dodawanie nowych użytkowników, edycję ich danych oraz przydzielanie im uprawnień do oglądania poszczególnych części naszego systemu. Umożliwia także szczegółową analizę wszystkich zapytań do systemu poprzez odpowiednie sortowanie listy połączeń.


Styczeń 2002:

Do systemu zostają dodane funkcje, takie jak statystyka czy indywidualny notatnik dla każdego z użytkowników.


Grudzień 2001:

System (dotąd oparty o systemy plikowe) zostaje wsparty przez system baz danych MySQL


Listopad 2001:

Struktura systemu, plikowy mechanizm udostępniania zasobów, pierwsze próbne wykłady, mechanizm odtwarzania plików oraz prezentacji skomplikowanych wykresów.


Październik 2001:

Organizacja pierwszego kursu przygotowawczego do testu na UMSZ. Kurs internetowy, system oparty o pliki html, prosta budowa. Prace koncepcyjne nad systemem.