E-SGH

Aktualności

09-05-2017

Drodzy Studenci

Zwracamy się z prośbą o ocenę wykładów e-learningowych, w których uczestniczyliście w semestrze letnim 2016/2017, poprzez wypełnienie ankiety dostępnej do 25 czerwca po zalogowaniu na platformie. Liczymy na rzetelne i szczere odpowiedzi. Jeśli uczestniczyliście w większej liczbie wykładów, istnieje możliwość wygenerowania maksymalnie 5 ankiet.


20-04-2017

Zajęcia na platformie e-sgh w sem. letnim 2016/2017

Przypominamy, że warunkiem zaliczenia większości przedmiotów e-learningowych jest aktywne uczestnictwo w zajęciach online podczas trwania semestru (terminowe rozwiązywanie zadań i testów, wypowiadanie się na forum itp.). Drugim elementem oceny końcowej jest egzamin, przeprowadzany w formie tradycyjnej.

Dostęp do zadeklarowanych w WD wykładów e-learningowych jest przyznawany automatycznie na początku semestru. By wziąć udział w zadeklarowanym wykładzie, należy zalogować się loginem SGH na platformie e-sgh.pl.


Polecane wiadomości

Ponad 6 milionów studentów w USA bierze udział w kształceniu zdalnym

2017-05-12

Ponad 6 milionów studentów w USA bierze udział w kształceniu zdalnym

W raporcie Distance Education Enrollment 2017 opisano trendy i wzorce kształcenia na odległość w instytucjach szkolnictwa wyższego w USA. Wyniki pokazują, że liczba uczniów szkół wyższych, którzy odbywają co najmniej jeden kurs w formie kształcenia na odległość, wynosi obecnie sześć milionów.

Czytaj dalej