E-SGH

e-sgh - Platforma e-learningowa

Aktualności

26-02-2024

Wykłady e-learningowe w sem. letnim 2023/2024

Przedmioty e-learningowe zadeklarowane w systemie USOS na sem. letni 2023/2024 rozpoczną się na platformie e-sgh w przeważającej większości 4 marca 2024 r. - wtedy zostaną uruchomione pierwsze moduły e-wykładów. Przedmioty będą dostępne po zalogowaniu się na platformę e-sgh loginem i hasłem SGH (takim samym, jak do poczty uczelnianej czy do USOS). Wyjątek stanowią wykłady Rationality and Moral Choice oraz AI: Wartości i Strategie, które rozpoczynają się odpowiednio dnia 24 lutego 2024 oraz 28 lutego 2024.
Uwaga. Po aktywacji konta (pierwszym zalogowaniu się) dostęp do przedmiotów zadeklarowanych w ramach systemu USOS przyznawany jest w odstępie czasowym nie przekraczającym 24 godzin.

Życzymy przyjemnej nauki.


28-09-2023

Szkolenia instruktażowe dla studentów I semestru

Studenci rozpoczynający studia licencjackie oraz magisterskie w SGH zobowiązani są do realizacji e-learningowych szkoleń instruktażowych, zgodnie z programem studiów. W przypadku studentów rozpoczynających studia realizacja szkoleń będzie możliwa od 1 października 2023.


Polecane wiadomości

Rola aplikacji dydaktycznych w nauczaniu zdalnym

2022-06-07

Rola aplikacji dydaktycznych w nauczaniu zdalnym

W gospodarce 4.0 wzrośnie rola kapitału ludzkiego jako czynnika uruchamiającego technologie, a osoby umiejące funkcjonować w cyberfizycznym świecie staną się najbardziej poszukiwanymi pracownikami. Od kompetencji przyszłych pracowników zależeć będą procesy społeczne i gospodarcze. W ramach projektu Nowe pokolenie w Nowej Gospodarce przygotowano osiem zadań symulujących wyzwania, wobec których stanie młode pokolenie, dokonując wyboru ścieżki kariery. Prezentowane w opracowaniu wyniki badań empirycznych są oparte na jednym z nich, pt. Samoorganizacja pracy i planowanie działań. Miało ono na celu sprawdzenie, czy badana młodzież nabyła kompetencję samoorganizacja pracy i planowanie działań pozwalającą na sprawną realizację planów, co jest warunkiem osiągania sukcesów ekonomicznych i społecznych.

Czytaj dalej