E-SGH

Aktualności

28-05-2018

Szkolenie RODO dla pracowników SGH

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 30 z dnia 24 maja 2018 r. wszyscy pracownicy SGH zobowiązani są do realizacji e-learningowego szkolenia wprowadzającego w tematykę RODO.

Szkolenie jest dostępne na platformie www.e-sgh.pl po zalogowaniu się z wykorzystaniem loginu i hasła do konta SGH (używanego m.in. do skrzynki pocztowej SGH). Realizacja szkolenia powinna zakończyć się obligatoryjnym rozwiązaniem testu online, w terminie do 30 czerwca br.


05-03-2018

Wykłady e-learningowe w sem. letnim 2017/2018

Przedmioty e-learningowe, zadeklarowane w WD na sem. letni 2017/2018, są dostępne po zalogowaniu się na platformę e-sgh loginem i hasłem SGH. Zajęcia na platformie rozpoczęły się  5 marca br., wtedy uruchomione zostały pierwsze moduły e-wykładów.

Przypominamy, że warunkiem zaliczenia większości wykładów e-learningowych jest aktywne uczestnictwo online w zajęciach podczas trwania semestru (terminowe rozwiązywanie zadań i testów, wypowiadanie się na forum itp.). Drugim elementem oceny końcowej jest egzamin, przeprowadzany w formie tradycyjnej

Życzymy przyjemnej nauki.

Zobacz wykłady e-learningowe uruchomione w sem. letnim 2017/2018


Polecane wiadomości

Robot humanoidalny Sophia studentką AGH

2018-07-05

Robot humanoidalny Sophia studentką AGH

Robot humanoidalny Sophia, który był gościem specjalnym największego kongresu nowych technologii w Europie Środkowo-Wschodniej Impact’18, odbywającego się w Krakowie, otrzymał podczas wydarzenia indeks Akademii Górniczo-Hutniczej.

Czytaj dalej