E-SGH

Wszystkie aktualności

03-04-2017

Szkolenia dla pracowników SGH

Zgodnie z zarządzeniem Kanclerza SGH (zarządzenie nr 4 z dnia 30 marca 2017 r.) pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi SGH zobowiązani są do realizacji szkoleń e-learningowych:

1) szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenie BHP),
2) szkolenia w zakresie bezpieczeństwa IT.

Szkolenia są dostępne na platformie www.e-sgh.pl po zalogowaniu się z wykorzystaniem loginu i hasła do konta SGH (używanego m.in. do skrzynki pocztowej SGH). Szkolenia kończą się egzaminami w formie testów online, które należy rozwiązać do 17 maja 2017r.


20-04-2017

Zajęcia na platformie e-sgh w sem. letnim 2016/2017

Zbliża się połowa semestru akademickiego. Studenci wykładów e-learningowych, którzy do tej pory nie byli aktywni online, mają jeszcze szansę na zdobycie punktów w ramach kolejnych udostępnianych modułów wykładowych.

Przypominamy, że warunkiem zaliczenia większości przedmiotów e-learningowych jest aktywne uczestnictwo w zajęciach online podczas trwania semestru (terminowe rozwiązywanie zadań i testów, wypowiadanie się na forum itp.). Drugim elementem oceny końcowej jest egzamin, przeprowadzany w formie tradycyjnej.

Dostęp do zadeklarowanych w WD wykładów e-learningowych jest przyznawany automatycznie na początku semestru. By wziąć udział w zadeklarowanym wykładzie, należy zalogować się loginem SGH na platformie e-sgh.pl.


08-06-2015

Wspólny login do e-sgh i konta SGH

Od 15 stycznia 2015 r. użytkownicy platformy e-learningowej www.e-sgh.pl oraz Niezbędnika e-sgh mogą wykorzystywać ten sam login i hasło, co do poczty elektronicznej SGH czy Wirtualnego Dziekanatu. Aby zintegrować konto należy zalogować się dotychczasowymi danymi do e-sgh lub Niezbędnika i postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

Zachęcamy do integracji kont!