E-SGH

Pisali o nas - artykuł

Wirtualny mentor

Od października wydawany jest w SGH "e-mentor" - czasopismo internetowe podejmujące problematykę przede wszystkim nauczania przez internet, ale także kształcenia ustawicznego oraz metod, form i programów kształcenia.

Kiedy kończyliśmy podstawówkę, Internet był dla większości z nas jedynie obco brzmiącym słowem. Nawet przez myśl by nam wtedy nie przeszło, że za parę lat będziemy kilka razy dziennie odbierać maile, siedzieć na Gadu-Gadu, szukać mieszkania w sieci, kupować gadżety na Allegro. Internet znalazł miliony zaskakująco praktycznych zastosowań. Również e-learning staje się coraz istotniejszą formą nauczania. Będziemy stykać się z nią coraz częściej, dlatego warto ją poznać. Uczelnia przychodzi z pomocą . "e-mentor. ma za zadanie przybliżyć nauczanie internetowe zarówno kadrze, jak i studentom.

Skąd pomysł wydawania "e-mentora.? "Przede wszystkim zależało nam na promocji nauczania przez internet wśród pracowników dydaktycznych SGH. . mówi Marcin Dąbrowski, redaktor naczelny nowopowstałego pisma. Od dwóch lat zachęca on nauczycieli SGH do współpracy w zakresie e-edukacji . uzupełniania materiałami online zajęć stacjonarnych, prowadzenia pełnych wykładów czy budowy kursów online. W maju 2002 roku wśród pracowników dydaktycznych SGH została przeprowadzona ankieta dotycząca e-edukacji, która umożliwiła wyłonienie około stu nauczycieli najbardziej zainteresowanych systemem e-learningu SGH. Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH, koordynujące działanie systemu e-sgh.pl, w pierwszej kolejności zaproponowało tej grupie współpracę. Od tego czasu organizatorzy e-learningu w SGH promują działalność nauczycieli wykorzystujących metody e-learningowe oraz starają się zachęcać do współpracy kolejnych pracowników dydaktycznych Uczelni. Idea publikowania pisma . jako kolejny sposób promocji e-edukacji . zrodziła się w okresie wakacji. Czasopismo "e-mentor. ma oswoić nauczycieli akademickich z nauczaniem przez Internet, przedstawić jego możliwości i zalety oraz pokazać działalność innych ośrodków akademickich w tym zakresie . na łamach pisma swoim doświadczeniem dzielą się pracownicy dydaktyczni uczelni ze Szwecji, Norwegii, Stanów Zjednoczonych, Szkocji oraz Szwajcarii. Na stronie projektu www.e-mentor.edu.pl studenci i nauczyciele mogą zapoznać się z zasadami funkcjonowania systemu nauczania przez Internet. Oprócz wersji internetowej, "e-mentor. ukazuje się w wersji drukowanej jako dwumiesięcznik o nakładzie 1000 egzemplarzy. Twórcom pisma szczególnie zależy, aby dotarło do tych, którzy na co dzień nie korzystają z Internetu. Są też otwarci na współpracę ze studentami, czekają na uwagi, komentarze. Możecie też podsunąć im tematy, które należałoby poruszyć w "e-mentorze.. Wasza inicjatywa będzie mile widziana. Szkoła nie ponosi kosztów drukowania gazety . są one pokrywane w całości przez sponsorów. "E-mentor. został wysłany do pracowników dydaktycznych innych uczelni w Polsce zainteresowanych tą tematyką.

Nietrudno przewidzieć, że e-learning będzie z roku na rok odgrywał coraz większą rolę w całości kształcenia w SGH. Miejmy jednak nadzieję, że jego zalety nie sprawią, że studenci będą uczestniczyć w wykładach, siedząc w domu przed komputerem. Bo przecież największą przyjemnością studiowania jest kontakt z żywymi ludźmi..

Autor: MONIKA KLEINROK
Magiel, 2003-12-07