E-SGH

Pisali o nas - artykuł

Informator Studencki SGH 2004/2005
(informator został opublikowany w październiku 2004 roku)

SGH wspomaga tradycyjne formy kształcenia systemem nauczania przez internet. W tym celu powstała platforma e-sgh. pl, która umożliwia:

  • prezentację materiałów uzupełniających do wykładów i ćwiczeń na studiach dziennych, zaocznych, doktoranckich i podyplomowych - w ten sposób nauczyciel może wzbogacać zajęcia o dodatkowe treści i zadania lub też rozbudować program wykładu (ćwiczeń) o całkiem nowe zagadnienia;
  • prowadzenie pełnych zajęć online, które rozbudowują ofertę programową uczelni;
  • organizację i prowadzenie kursów oraz szkoleń, także dla odbiorców spoza SGH.

Materiały dydaktyczne przedstawiane są z podziałem na kursy, składające się z modułów. Moduły są odpowiednikami tradycyjnych zajęć. Każdy moduł lekcyjny posiada od kilku do kilkudziesięciu slajdów. Prezentacja materiału w formie jednoekranowych slajdów pozwala łatwo usystematyzować wiadomości zawarte w kolejnych częściach wykładu, a także zapoznać się z jego treścią przez wyświetlanie każdorazowo optymalnej ilości tekstu, którą można bez wysiłku przeczytać, nie błądząc wzrokiem między kolejnymi liniami tekstu. Każdy ze slajdów składa się z dwóch, a czasem trzech, części:

  • pierwsza zawiera zasadniczą część każdego ze slajdów - najistotniejsze elementy wykładu, wzory, dane, twierdzenia, obrazy, animacje, interaktywne testy, zadania, pytania kontrolne, case studies itp.;
  • poniżej znajduje się komentarz do danego slajdu - jest to jedna z dostępnych dla wykładowcy form wypowiedzi, pozwalająca na omawianie materiału prezentowanego na slajdzie (innymi formami są komentarze audio i wideo udostępnione w postaci plików dźwiękowych i audiowizualnych);
  • oddzielnie otwierające się okno - jeżeli potrzebny jest dodatkowy komunikat lub materiał, który jest przypisany do kilku, kilkunastu slajdów (np. treść zadania głównego, tabele z wzorami, dane niezbędne do przestudiowania materiałów zawartych w głównej części slajdu).

Dostęp do kolejnych slajdów może zostać ograniczony, np. w przypadku braku wskazania prawidłowej odpowiedzi w zadaniu. Testy mogą zawierać również materiały pomocnicze, naprowadzające na prawidłową odpowiedź. Dodatkowo system zapamiętuje historię rozwiązywanych testów i umożliwia ponowne podejście np. tylko do tych pytań, które sprawiły użytkownikowi najwięcej trudności.

Platforma zawiera również narzędzia do prowadzenia zajęć, takie jak forum dyskusyjne, czat (dla potrzeb wirtualnych konsultacji), wirtualny dziennik oraz do wspólnej pracy np. aplikację do zarządzania studiami przypadków. Dostęp do tych, jak również do innych narzędzi możliwy jest przez menu systemowe. Do pozostałych, podstawowych funkcji w menu należą: kalendarz, w którym zapisane notatki są dostępne tylko dla danego użytkownika, e-mail do wykładowcy, odtwarzanie plików dźwiękowych i wideo oraz informacje o grupie. Moduł zawierający informacje o grupie stanowi podstawę do tworzenia społeczności internetowej. W module tym, w ramach jednej grupy, studenci mogą prezentować swoją osobę, załączać fotografie, nawiązywać przyjaźnie. Funkcje menu w module uzupełnia drzewo tematyczne, zawierające odnośniki do określonych bloków danego materiału. Drzewo to ma za zadanie ułatwiać nawigację. Pod głównym slajdem znajdują się dodatkowo przyciski nawigacyjne oraz funkcje, tj. system zakładek, tworzenie własnego komentarza do danego slajdu oraz jego edycja. Każdy nowy użytkownik, który chce korzystać z platformy, musi się zarejestrować się, a wówczas otrzymuje własny login i hasło.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zasobami e-sgh.pl!