E-SGH

E-learningowe szkolenia instruktażowe

Studenci rozpoczynający studia licencjackie oraz magisterskie w SGH na pierwszym semestrze zobowiązani są do realizacji e-learningowych szkoleń instruktażowych:

  • bibliotecznego,
  • BHP,
  • ochrona własności intelektualnej - podstawy,
  • społeczna odpowiedzialność organizacji (tylko studia licencjackie, dowolny semestr I-VI).

Doktoranci SGH zobowiązani są do realizacji jedynie szkolenia z zakresu podstaw ochrony własności intelektualnej.

Od semestru letniego 2014/2015 studenci i doktoranci I roku studiów otrzymują dostęp do szkoleń na platformie e-sgh wraz z przyznaniem numeru albumu i adresu e-mail w domenie sgh.waw.pl.

Studenci poprzednich lat muszą wypełnić kartę zgłoszeniową dostępną w Wirtualnym Dziekanacie. W razie trudności z odszukaniem linku do karty skontaktuj się z nami

Aby zrealizować szkolenia, należy zalogować się na platformie e-sgh loginem i hasłem SGH, zapoznać się z materiałami dydaktycznymi i rozwiązać obowiązkowe testy (doktoranci rozwiązują jedynie test z zakresu OWI). W przypadku niezrealizowania obowiązujących studenta szkoleń nie otrzyma on zaliczenia semestru.

UWAGA! Ze szkoleń zwolnieni są studenci kontynuujący naukę w SGH na studiach magisterskich, którzy zrealizowali wymienione powyżej trzy szkolenia podczas studiów licencjackich. Jeśli student kontynuujący studia w SGH nie ukończył któregokolwiek szkolenia, jest zobowiązany do jego realizacji na I semestrze studiów magisterskich. Także doktoranci, którzy odbyli szkolenie OWI na studiach niższego poziomu w SGH, nie muszą go realizować ponownie.

Studenci studiów anglojęzycznych mają możliwość realizacji szkoleń w języku angielskim.

Data opublikowania: 2020-04-21 18:39:50