E-SGH

e-sgh - Platforma e-learningowa

E-learningowe szkolenia instruktażowe

Studenci rozpoczynający studia licencjackie oraz magisterskie w SGH zobowiązani są do realizacji e-learningowych szkoleń instruktażowych, zgodnie z programem studiów.

Doktoranci SGH zobowiązani są do realizacji jedynie szkolenia z zakresu podstaw ochrony własności intelektualnej.

Od semestru letniego 2014/2015 studenci i doktoranci I roku studiów otrzymują dostęp do szkoleń na platformie e-sgh wraz z przyznaniem numeru albumu i adresu e-mail w domenie sgh.waw.pl.

Aby zrealizować szkolenia, należy zalogować się na platformie e-sgh loginem i hasłem SGH, zapoznać się z materiałami dydaktycznymi i rozwiązać obowiązkowe testy (doktoranci rozwiązują jedynie test z zakresu OWI). W przypadku niezrealizowania obowiązujących studenta szkoleń nie otrzyma on zaliczenia semestru.

UWAGA! Ze szkoleń zwolnieni są studenci kontynuujący naukę w SGH na studiach magisterskich, którzy zrealizowali szkolenia podczas studiów licencjackich. Jeśli student kontynuujący studia w SGH nie ukończył któregokolwiek szkolenia, jest zobowiązany do jego realizacji na I semestrze studiów magisterskich. Także doktoranci, którzy odbyli szkolenie OWI na studiach niższego poziomu w SGH, nie muszą go realizować ponownie.

Studenci studiów anglojęzycznych mają możliwość realizacji szkoleń w języku angielskim.

Data opublikowania: 2015-04-20 00:00:00