E-SGH

e-sgh - Platforma e-learningowa

Deklaracja dostępności

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej platformy e-learningowej e-sgh.pl.

Dane teleadresowe

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa, Polska
tel. centrala: +48 22 564 60 00
faks kancelarii: +48 22 849 53 12
e-mail: informacja@sgh.waw.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-04-20 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-09 r.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 1. Strona może zawierać elementy bez tekstu alternatywnego.
 2. Na stronie występują znaczniki HTML służące do sterowania prezentacją strony a nie podziałowi semantycznemu.
 3. Strona posiada grafiki przedstawiające tekst.
 4. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 5. Strona nie zapewnia prezentacji tekstu w obydwu wymiarach bez konieczności przewijania.
 6. Niektóre podstrony mogą nie mieć unikalnych tytułów.
 7. Zdarzają się linki, które otwierają się w nowym oknie bez ostrzeżenia, załączniki nie mają podanego w opisie rozmiaru.
 8. Część stron nie ma struktury nagłówków porządkującej treści.
 9. Znaczniki strukturalne (etykiety linków i plików graficznych) mogą nie być unikalne.
 10. Na stronie występują błędy walidacji i przestarzałe znaczniki, które mogą utrudniać korzystanie z urządzeń wspomagających.
 11. Na stronie mogą występować elementy, które nie mają określonej nazwy lub etykiety, lub mają je niejednoznacznie określone.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-12-19 r.
Data przeglądu przeglądu i ostatniej aktualizacji deklaracji 2023-12-19
Deklarację sporządzono na podstawie wewnętrznego audytu dostępności cyfrowej serwisu: Wynik raportu

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest kierownik Biura ds. Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami Justyna Kapturkiewicz, adres justyna.kapturkiewicz@sgh.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 564 9463. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna

Budynek A, ul. Rakowiecka 24
W budynku występują bariery architektoniczne uniemożliwiające dostęp osobom z niepełnosprawnością ruchową. W strefie wejściowej schody bez podjazdów. Budynek nie jest wyposażony w windę ani w toaletę dla osób z niepełnosprawnością. Jest możliwość wstępu z psem przewodnikiem. W budynku znajdują się 3 znaczniki systemu nawigacyjno-informacyjnego.

Budynek B (Biblioteka), ul. Rakowiecka 22B
Wolna od barier architektonicznych dolna kondygnacja budynku. W strefie wejściowej pochylnia umożliwiająca pokonanie schodów prowadzących do wejścia. Zastosowano mechanizmy umożliwiające otwarcie drzwi zewnętrznych po naciśnięciu odpowiedniego przycisku i samoobsługowe platformy pozwalające osobie na wózku wjechać na poziom parteru. W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Jest możliwość wstępu z psem przewodnikiem. W budynku znajduje się 6 znaczników systemu nawigacyjno-informacyjnego.

Budynek C, al. Niepodległości 128
Budynek wolny od barier architektonicznych. W budynku jest winda przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach i umożliwiająca dostęp na wszystkie kondygnacje. W budynku znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Jest możliwość wstępu z psem przewodnikiem. W budynku znajduje się 6 znaczników systemu nawigacyjno-informacyjnego. W budynku znajduje się 6 znaczników systemu nawigacyjno-informacyjnego.

Budynek G, al. Niepodległości 162
Budynek w większości wolny od barier architektonicznych. W strefie wejściowej pochylnia umożliwiająca pokonanie schodów prowadzących do wejścia. W budynku jest winda przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach i umożliwiająca dostęp na wszystkie kondygnacje z wyjątkiem antresoli. W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Jest możliwość wstępu z psem przewodnikiem. W budynku znajduje się 30 znaczników systemu nawigacyjno-informacyjnego.

Budynek K, ul. Kieleckiej 43
Budynek wolny od barier architektonicznych. Budynek posiada nowoczesną windę dostosowaną do potrzeb użytkowników z różnymi rodzajami niepełnosprawności, umożliwiającą dostęp do wszystkich pięter. W budynku na podniesionym parterze znajduje się ogólnodostępna toaleta. Istnieje możliwość wejścia z psem przewodnikiem.

Budynek M, ul. Madalińskiego 6/8
Budynek wolny od barier architektonicznych. W strefie wejściowej pochylnia umożliwiająca pokonanie schodów prowadzących do wejścia. W budynku jest winda przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach i umożliwiająca dostęp na wszystkie kondygnacje. W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Jest możliwość wstępu z psem przewodnikiem. W budynku znajduje się 1 znacznik systemu nawigacyjno-informacyjnego.

Budynek W, ul. Wiśniowa 41
W budynku występują bariery architektoniczne uniemożliwiające dostęp osobom z niepełnosprawnością ruchową. W strefie wejściowej pochylnia umożliwiającą pokonanie schodów prowadzących na poziom parteru. Budynek nie jest wyposażony w windę. W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością. Jest możliwość wstępu z psem przewodnikiem. W budynku znajduje się 1 znacznik systemu nawigacyjno-informacyjnego.

Dom Studencki nr 1 „Sabinki”, al. Niepodległości 147
Budynek wolny od barier architektonicznych. W strefie wejściowej pochylnia umożliwiająca pokonanie schodów prowadzących do wejścia. W budynku jest winda przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach i umożliwiająca dostęp na wszystkie kondygnacje. W budynku znajdują się łazienki przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz dwa pokoje wyposażone w meble o obniżonej wysokości. Jest możliwość wstępu z psem przewodnikiem. W budynku znajduje się 1 znacznik systemu nawigacyjno-informacyjnego.

Dom Studencki nr 2 „Grosik”, ul. Madalińskiego 31/33
W budynku występują bariery architektoniczne uniemożliwiające dostęp osobom z niepełnosprawnością ruchową. W strefie wejściowej schody bez podjazdów. Budynek nie jest wyposażony w windę ani w toaletę dla osób z niepełnosprawnością. Jest możliwość wstępu z psem przewodnikiem. W budynku znajduje się 1 znacznik systemu nawigacyjno-informacyjnego. ​

Dodatkowe informacje

 • pętla stanowiskowa w Dziale Rekrutacji, budynek G p. 37,
 • pętle powierzchniowe w salach budynku C (Aula I, Aula II, sale wykładowe:1B, 2E ,3A ,4B ,5A, 5D oraz Aula Głowna w budynku G),
 • Mobilne pętle indukcyjne oraz systemy FM.
Data opublikowania: 2023-12-18 15:18:23