E-SGH

e-sgh - Platforma e-learningowa

FAQ

Wykłady online w SGH

 • Kto może uczestniczyć w wykładach online?

  W wykładach online uczestniczą wyłącznie studenci SGH, którzy mogą zaliczyć część przedmiotów, realizując je przez internet. Wyjątek stanowią wykłady międzynarodowe realizowane we współpracy z UIS.
 • Jak zapisać się na przedmiot e-learningowy w SGH?

  Zobacz prezentację

  Należy wybrać dany przedmiot podczas deklaracji semestralnych (zobacz listę przedmiotów e-learningowych ). Dostęp do zadeklarowanych wykładów e-learningowych jest przyznawany automatycznie na początku danego semestru. By wziąć udział w zadeklarowanym wykładzie, należy zalogować się loginem SGH na platformie e-sgh.pl. Jeśli mimo prawidłowego wyboru wykładu nie jest on dostępny w systemie e-sgh, prosimy o kontakt.
 • Na czym polegają zajęcia e-learningowe (wykłady online) w SGH?

  Po zadeklarowaniu przedmiotu student otrzymuje dostęp do materiałów przygotowanych wcześniej przez wykładowcę.

  Treść wykładu została podzielona na moduły, które są systematycznie udostępniane na platformie podczas trwania semestru (zwykle co 2 tygodnie). Pierwszy moduł, oprócz treści zasadniczej, zawiera także zasady zaliczenia przedmiotu, ustalone przez prowadzącego.

  Warunkiem zaliczenia większości wykładów e-learningowych jest aktywne uczestnictwo w zajęciach online podczas trwania semestru (terminowe rozwiązywanie zadań i testów przesyłanych wykładowcy poprzez wewnętrzną pocztę, wypowiadanie się na forum itp.). Punkty i oceny za aktywność umieszczane są w wirtualnym dzienniku. Drugim elementem oceny końcowej jest egzamin, przeprowadzany w formie tradycyjnej.

  Wykładowca w trakcie semestru aktywnie prowadzi zajęcie online - moderuje dyskusje na forum, odpowiada na pytania studentów poprzez komunikator w wirtualnym dzienniku, prowadzi merytoryczne czaty, sprawdza i ocenia zadania, testy, wypowiedzi na forum, umieszcza oceny w formularzu wirtualnego dziennika. Wykładowca może indywidualnie organizować spotkania i konsultacje "w realu".

 • Ile wykładów e-learningowych mogę zadeklarować w semestrze?

  Student może brać udział w dowolnej liczbie wykładów online, pod warunkiem wybrania ich podczas deklaracji semestralnej. Należy pamiętać, że większości przedmiotów e-learningowych wymaga aktywnego uczestnictwa w zajęciach online podczas trwania semestru (terminowe rozwiązywanie zadań i testów, wypowiadanie się na forum itp.). Drugim elementem oceny końcowej jest egzamin, przeprowadzany w formie tradycyjnej.

 • Jestem zainteresowany podjęciem studiów w formie online. Czy istnieje taka możliwość w SGH?

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie nie oferuje studiów w trybie kształcenia na odległość. Platforma e-sgh.pl ma za zadanie wspomagać tradycyjny proces kształcenia w uczelni.

Materiały dydaktyczne na platformie

Problemy z kontem i logowaniem


Jeśli po zapoznaniu się z powyższymi odpowiedziami masz więcej wątpliwości, to napisz do nas

Data opublikowania: 2015-05-05 15:18:14