E-SGH

FAQ

Wykłady online w SGH

faq Kto może uczestniczyć w wykładach online?

W wykładach online uczestniczą wyłącznie studenci SGH, którzy mogą zaliczyć część przedmiotów, realizując je przez internet. Wyjątek stanowią wykłady międzynarodowe realizowane we współpracy z UIS.

faq Jak zapisać się na przedmiot e-learningowy w SGH?

Zobacz prezentację

Należy wybrać dany przedmiot podczas deklaracji semestralnych (zobacz listę przedmiotów e-learningowych ). Dostęp do zadeklarowanych wykładów e-learningowych jest przyznawany automatycznie na początku danego semestru. By wziąć udział w zadeklarowanym wykładzie, należy zalogować się loginem SGH na platformie e-sgh.pl. Jeśli mimo prawidłowego wyboru wykładu nie jest on dostępny w systemie e-sgh, prosimy o kontakt.

faq Na czym polegają zajęcia e-learningowe (wykłady online) w SGH?

Po zadeklarowaniu przedmiotu student otrzymuje dostęp do materiałów przygotowanych wcześniej przez wykładowcę.

Treść wykładu została podzielona na moduły, które są systematycznie udostępniane na platformie podczas trwania semestru (zwykle co 2 tygodnie). Pierwszy moduł, oprócz treści zasadniczej, zawiera także zasady zaliczenia przedmiotu, ustalone przez prowadzącego.

Warunkiem zaliczenia większości wykładów e-learningowych jest aktywne uczestnictwo w zajęciach online podczas trwania semestru (terminowe rozwiązywanie zadań i testów przesyłanych wykładowcy poprzez wewnętrzną pocztę, wypowiadanie się na forum itp.). Punkty i oceny za aktywność umieszczane są w wirtualnym dzienniku. Drugim elementem oceny końcowej jest egzamin, przeprowadzany w formie tradycyjnej.

Wykładowca w trakcie semestru aktywnie prowadzi zajęcie online - moderuje dyskusje na forum, odpowiada na pytania studentów poprzez komunikator w wirtualnym dzienniku, prowadzi merytoryczne czaty, sprawdza i ocenia zadania, testy, wypowiedzi na forum, umieszcza oceny w formularzu wirtualnego dziennika. Wykładowca może indywidualnie organizować spotkania i konsultacje "w realu".

faq Ile wykładów e-learningowych mogę zadeklarować w semestrze?

Student może brać udział w dowolnej liczbie wykładów online, pod warunkiem wybrania ich podczas deklaracji semestralnej. Należy pamiętać, że większości przedmiotów e-learningowych wymaga aktywnego uczestnictwa w zajęciach online podczas trwania semestru (terminowe rozwiązywanie zadań i testów, wypowiadanie się na forum itp.). Drugim elementem oceny końcowej jest egzamin, przeprowadzany w formie tradycyjnej.

faq Jestem zainteresowany podjęciem studiów w formie online. Czy istnieje taka możliwość w SGH?

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie nie oferuje studiów w trybie kształcenia na odległość. Platforma e-sgh.pl ma za zadanie wspomagać tradycyjny proces kształcenia w uczelni.

Materiały dydaktyczne na platformie

faq Chciałbym mieć dostęp do platformy e-learningowej e-sgh.pl, co mam zrobić?

Dostęp do platformy e-learningowej mają wszyscy pracownicy oraz studenci SGH. Aby mieć dostęp do konkretnych materiałów wykładowych, należy zadeklarować dany przedmiot e-learningowy podczas deklaracji semestralnej. Karty do przedmiotów w Niezbędniku e-sgh przekazują wykładowcy na zajęciach.

Zobacz, jak zapisać się na przedmioty e-learningowe

Zobacz, jak zapisać się na przedmioty w Niezbedniku e-sgh

 

faq Jako student pierwszego semestru jestem zobowiązany do zrealizowania e-learningowych szkoleń instruktażowych. Co muszę zrobić, aby je zaliczyć?

Od semestru letniego 2014/2015 studenci I roku studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich otrzymują dostęp do szkoleń wraz z przyznaniem numeru albumu i adresu e-mail w domenie sgh.waw.pl.

Aby zrealizować szkolenia należy zapoznać się z materiałami dydaktycznymi i rozwiązać obowiązkowe testy. Odpowiedzi testu zapisywane są w bazie, a informacja o zaliczeniu szkolenia przekazywana jest do dziekanatu. Szczegółowe informacje dotyczące warunków zaliczenia szkoleń znajdują się w materiałach szkoleniowych na platformie e-sgh.pl.

UWAGA!

  • W przypadku niezrealizowania obowiązujących szkoleń student nie otrzyma zaliczenia semestru.
  • Ze szkoleń zwolnieni są studenci kontynuujący naukę w SGH na studiach magisterskich, którzy zrealizowali szkolenia podczas studiów licencjackich. Jeśli student kontynuujący studia w SGH nie ukończył któregokolwiek szkolenia, jest zobowiązany do jego realizacji na I semestrze studiów magisterskich.
  • Studenci studiów doktoranckich zobowiązani są zaliczyć tylko szkolenie z podstaw ochrony własności intelektualnej, o ile nie zrealizowali go podczas studiów licencjackich lub magisterskich w SGH.

faq W jaki sposób uzyskać dostęp do materiałów uzupełniających zajęcia podstawowe, takich jak np. statystyka?

Dostęp do materiałów uzupełniających przedmioty podstawowe otrzymują automatycznie wszyscy studenci pierwszego semestru studiów SGH realizując e-learningowe szkolenia instruktażowe (BHP, biblioteczne i z podstaw ochrony własności intelektualnej). By korzystać z tych materiałów wystarczy zalogować się na platformę używając loginu i hasła do sieci SGH.

W razie trudności z dostępem do materiałów uzupełniających przedmioty podstawowe, skontaktuj się z nami: e-sgh (w domenie sgh.waw.pl).

faq Nauczyciel prowadzący tradycyjny przedmiot zamieścił materiały w systemie e-sgh, w jaki sposób uzyskać do nich dostęp?

Nauczyciel zamieścił materiały w swoim Niezbędniku e-sgh, tworząc osobistą stronę danego przedmiotu. Należy zwrócić się do nauczyciela o podanie właściwego linku do tej strony.

Więcej informacji o Niezbędniku znajdziesz na stronie https://n.e-sgh.pl/

faq Jak pobrać drukowaną wersję materiałów zamieszczonych na platformie?

W prawym górnym menu dostępna jest opcja drukowania - po "wejściu" do wykładu należy na nią kliknąć, a następnie wybrać na klawiaturze ctrl+p. Pojawia się wówczas okienko do ustawień drukowania, należy kliknąć OK. Można także wersję do druku skopiować i przekleić do edytora tekstu.

faq Chcę, by na mój adres e-mail przychodziły powiadomienia o ważnych terminach.

Każdy użytkownik platformy e-sgh ma możliwość ustawienia osobistych powiadomień. W tym celu należy wykorzystać Kalendarz i zamieścić w nim ważne dla siebie terminy np. informację o terminie oddania pracy zaliczeniowej. Przypomnienie e-mailowe przychodzi na 1 dzień przed ustawioną datą wydarzenia.

Problemy z kontem i logowaniem

faq Nie mogę się zalogować na platformie, przy próbie logowania otrzymuję informację że login nie istnieje?

Jeżeli Twoje konto jest zintegrowane z systemami informatycznymi SGH Twój login do platformy e-sgh.pl i Niezbędnika e-sgh jest taki sam, jak do systemu USOS czy poczty elektronicznej SGH. Konto w systemie e-sgh jest automatycznie zintegrowane z systemem uczelnianym dla studentów rozpoczynających naukę w SGH od semestru letniego 2014/2015. Pozostali użytkownicy platformy e-sgh mają możliwość samodzielnej integracji kont.

Jeżeli Twoje konto e-sgh nie jest zintegrowane z kontem SGH pamiętaj, że login - czyli Imie_Nazwisko - nie może zawierać polskich znaków.

faq Zapomniałem hasła do systemu e-sgh, co zrobić?

Jeżeli Twoje konto e-sgh jest zintegrowane z kontem SGH, hasło do platformy e-sgh.pl i Niezbędnika e-sgh jest takie, jak do Wirtualnego Dziekanatu czy poczty elektronicznej SGH. W przypadku problemów skontaktuj się z Centrum Technologii Informatycznych SGH.

Jeżeli Twoje konto e-sgh nie jest zintegrowane z kontem SGH, w celu odzyskania hasła należy skorzystać z opcji „Nie pamiętam hasła”. Po wpisaniu właściwego loginu hasło zostanie przesłane na adres e-mail podany przy rejestracji.

faq Jak mogę zmienić adres e-mail oraz hasło, które podałem podczas rejestracji w systemie?

Jeżeli Twoje konto jest zintegrowane z systemami informatycznymi SGH, hasło możesz zmienić na stronie https://admin.sgh.waw.pl/konto/haslo. Nie ma możliwości samodzielnej zmiany adresu e-mail. W przypadku problemów ze zmianą hasła skontaktuj się z Centrum Technologii Informatycznych SGH.

Jeżeli Twoje konto e-sgh nie jest zintegrowane z kontem SGH, zmiany możesz dokonać za pomocą zakładek dostępnych na stronie www.e-sgh.pl po zalogowaniu (zmień swoje hasło / zmień e-mail do korespondencji).

faq Chcę mieć jednakowy login do e-sgh i pozostałych systemów informatycznych oferowanych przez uczelnię. W jaki sposób zintegrować konta?

Aby zintegrować konto posiadane na platformie e-sgh z kontem SGH (np. do Wirtualnego Dziekanatu czy poczty elektronicznej), należy zalogować się na platformę e-sgh lub do Niezbędnika e-sgh dotychczasowymi danymi i postępować zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie.

faq Dlaczego po poprawnym zalogowaniu się do systemu nie widzę drzewa prezentującego listę dostępnych wykładów?

System do prawidłowego działania wymaga, aby przeglądarka internetowa akceptowała obsługę plików cookie. Ustawień plików cookie / ciasteczek dokonuje się za pomocą opcji Narzędzia w przeglądarce internetowej. Należy wybrać Opcje internetowe a następnie Prywatność.


Jeśli po zapoznaniu się z powyższymi odpowiedziami masz więcej wątpliwości, to napisz do nas

Zapisz

Zapisz

Data opublikowania: 2023-05-17 15:15:26