E-SGH

e-sgh - Platforma e-learningowa

Materiały uzupełniające

Większość przedmiotów podstawowych realizowanych na studiach w SGH posiada dodatkowe treści opracowane w postaci modułów online na platformie e-sgh.pl. Treści te poszerzają program tradycyjnie realizowanych zajęć na studiach niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych, stanowiąc godziny pracy samodzielnej studenta pod kontrolą wykładowców, a tym samym wchodzą w zakres wymagań egzaminacyjnych.

W przypadku studentów studiów stacjonarnych i popołudniowych moduły online stanowią jedynie fakultatywne poszerzenie treści przedmiotu.

Dostęp do materiałów otrzymują wszyscy studenci pierwszego semestru studiów SGH realizując
e-learningowe szkolenia instruktażowe.

OFERTA E-LEARNINGOWYCH materiałów uzupełniających OBEJMUJE:

Język angielski

Autorzy: Barbara Adam, Olga Boguś-Duszczyk, Agnieszka Mikołajewska, Katarzyna Staniszewska, Ewa Tomaszewska-Cieślak

Język niemiecki

Dwa poziomy zaawansowania: A1A2 i B1B2
Autorzy: Sylwia Bochenek-Roik, Diana Rezner, Renata Tańska-Jagaczewska

Ekonometria (obecnie przedmiot kierunkowy)

Autorzy: dr Joanna M. Klimkowska, prof. dr hab. Joanna Plebaniak, Agnieszka Smolińska, dr hab., prof. nadzw. SGH Michał Rubaszek, dr Małgorzata Niemiec, dr hab., prof. SGH Bartosz Witkowski, dr Anna Decewicz, dr Barbara Cieślik, dr hab., prof. nadzw. SGH Łukasz Delong, dr hab., prof. SGH Emilia Tomczyk, dr Marcin Topolewski, dr Dobromił Serwa, dr hab. Ewa Syczewska, Katarzyna Maciejowska, dr Magdalena Sokalska, dr Jacek Kotłowski, dr Paweł Gąsiorowski, dr hab., prof. nadzw. SGH Tomasz Kuszewski

Filozofia

Autorzy: dr hab. Stanisław Piwko, dr hab. Irena Curyło-Gonzalez, dr Paweł Więckowski

Finanse

Autorzy: dr Monika Czerwonka, dr Grzegorz Gołębiowski, dr hab., prof. nadzw. SGH Tomasz Cicirko, dr Michał Matusewicz

Geografia ekonomiczna

Autorzy: dr hab., prof. nadzw. SGH Teresa Pakulska, dr hab., prof. nadzw. SGH Małgorzata Poniatowska-Jaksch, dr Barbara Trzcińska

Historia gospodarcza

Autorzy: prof. dr hab. Janusz Kaliński, dr hab., prof. nadzw. SGH Aldona Podolska-Meducka

Integracja europejska

Autorzy: dr hab. Wanda Dugiel, prof. dr hab. Ewa Latoszek

Marketing

Autorzy: prof. dr hab. Jolanta Mazur, prof. dr hab. Andrzej Sznajder, prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski

Matematyka

Autorzy: dr Jacek Kłopotowski, dr Maria Ekes, dr Monika Dędys, dr Łukasz Pawelec

Makroekonomia

Autor: dr Krzysztof Makarski

Mikroekonomia

Autor: dr hab., prof. nadzw. SGH Jacek Prokop

Międzynarodowe stosunki gospodarcze (obecnie Ekonomia międzynarodowa)

Autorzy: prof. dr hab. Adam Budnikowski, Tomasz Rusek

Nauka o państwie

Autorzy: dr Marcin Sakowicz, dr hab., prof. nadzw. SGH Bogusław Pytlik, prof. dr hab. Joachim Osiński

Polityka gospodarcza i społeczna

Autorzy: dr Krzysztof Piech, dr Sylwia Luc, dr Danuta Makulska, dr Paweł Kubicki, dr Ewa Cichowicz, dr Beata Błaszczyk

Socjologia

Słownik socjologiczny
Autor: Praca zbiorowa (red.) prof. dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa

Statystyka

Autor: dr Irena Kasperowicz-Ruka

Zarządzanie

Autorzy: dr Zbigniew Pawlak, dr hab. prof. nadzw. SGH Urszula Ornarowicz, dr hab. prof. nadzw. SGH Rafał Mrówka, dr hab. prof. nadzw. SGH Maria Aluchna

Data opublikowania: 2015-05-06 11:45:01