E-SGH

e-sgh - Platforma e-learningowa

Supplementary materials

The majority of basic courses at SGH is supplemented by the online modules accessible for students at e-sgh platform (only in Polish language). The content of those modules extend the study programme of the basic courses for extramural studies as an independent working hours for students under the supervision of a teacher.

For full-time students supplementary online modules for basic courses can be taken as an optional.

All first semester students of SGH receive an access to the supplementary materials for basic courses at e-sgh platform during realization of obligatory e-learning workshops.

The offer of online supplementary materials contains:

Język angielski/English

Authors: Barbara Adam, Olga Boguś-Duszczyk, Agnieszka Mikołajewska, Katarzyna Staniszewska, Ewa Tomaszewska-Cieślak

Język niemiecki/German

Levels: A1 A2 i B1 B2
Authors: Sylwia Bochenek-Roik, Diana Rezner, Renata Tańska-Jagaczewska

Ekonometria (obecnie przedmiot kierunkowy)/Econometrics

Authors: dr Joanna M. Klimkowska, prof. dr hab. Joanna Plebaniak, Agnieszka Smolińska, dr hab., prof. nadzw. SGH Michał Rubaszek, dr Małgorzata Niemiec, dr Bartosz Witkowski, dr Anna Decewicz, dr Barbara Cieślik, dr hab., prof. nadzw. SGH Łukasz Delong, dr hab. Emilia Tomczyk, dr Marcin Topolewski, dr Dobromił Serwa, dr hab. Ewa Syczewska, Katarzyna Maciejowska, dr Magdalena Sokalska, dr Jacek Kotłowski, dr Paweł Gąsiorowski, dr hab., prof. nadzw. SGH Tomasz Kuszewski

Filozofia/Philosophy

Authors: dr hab. Stanisław Piwko, dr hab. Irena Curyło-Gonzalez, dr Paweł Więckowski

Finanse/Finance

Authors: dr Monika Czerwonka, dr Grzegorz Gołębiowski, dr hab., prof. nadzw. SGH Tomasz Cicirko, dr Michał Matusewicz

Geografia ekonomiczna/Economic Geography

Authors: dr hab., prof. nadzw. SGH Teresa Pakulska, dr hab., prof. nadzw. SGH Małgorzata Poniatowska-Jaksch, dr Barbara Trzcińska

Historia gospodarcza/Economic History

Authors: prof. dr hab. Janusz Kaliński, dr hab., prof. nadzw. SGH Aldona Podolska-Meducka

Integracja europejska/European Integration

Authors: dr hab. Wanda Dugiel, prof. dr hab. Ewa Latoszek

Marketing/Marketing

Authors: prof. dr hab. Jolanta Mazur, prof. dr hab. Andrzej Sznajder, prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski

Matematyka/Mathematics

Authors: dr Jacek Kłopotowski, dr Maria Ekes, dr Monika Dędys, mgr Łukasz Pawelec

Makroekonomia/Macroeconomics

Author: dr Krzysztof Makarski

Mikroekonomia/Microeconomics

Author: dr hab., prof. nadzw. SGH Jacek Prokop

Międzynarodowe stosunki gospodarcze (obecnie Ekonomia międzynarodowa)/International Economics

Authors: prof. dr hab. Adam Budnikowski, Tomasz Rusek

Nauka o państwie/Theory of the State

Authors: dr Marcin Sakowicz, dr hab., prof. nadzw. SGH Bogusław Pytlik, prof. dr hab. Joachim Osiński

Polityka gospodarcza i społeczna/Economic and Social Policy

Authors: dr Krzysztof Piech, dr Sylwia Luc, dr Danuta Makulska, dr Paweł Kubicki, dr Ewa Cichowicz, dr Beata Błaszczyk

Socjologia/Sociology

Słownik socjologiczny
Authors: Collective work (ed.) prof. dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa

Statystyka/Statistics

Author: dr Irena Kasperowicz-Ruka

Zarządzanie/Management

Authors: dr Zbigniew Pawlak, dr hab., prof. nadzw. SGH Urszula Ornarowicz, dr hab. Rafał Mrówka, dr hab., prof. nadzw. SGH Maria Aluchna

Publish date: 2015-05-06 11:45:01