E-SGH

LOGIN W DOMENIE SGH

Jeśli Twoje konto w systemie e-sgh jest zintegrowane z kontem SGH (używasz loginu uczelnianego) to opcja zmiany hasła dostępna jest na poniższej stronie:

https://admin.sgh.waw.pl/konto/haslo

W przypadku konieczności odzyskania hasła proszę skorzystać z poniższego adresu:

https://admin.sgh.waw.pl/konto/odzysk

LOGIN POSTACI IMIE_NAZWISKO

Jeśli Twoje konto nie jest kontem zintegrowanym (login ma postać imie_nazwisko) to zapraszamy do skorzystania z wewnętrznego mechanizmu przypomnienia hasła.

Data opublikowania: 2022-05-18 12:23:48