E-SGH

JAK UZYSKAĆ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH W NIEZBĘDNIKU?

Studencie, zapytaj swojego wykładowcę czy prowadzi niezbędnik.

Aby uzyskać dostęp do materiałów konkretnego nauczyciela, należy korzystać z linku podanego przez wykładowcę na zajęciach.

Jeżeli przedmiot ma dostęp logowany, wykładowca poda link do karty zgłoszeniowej, na której należy się jednorazowo zarejestrować do przedmiotu (np. http://www.e-sgh.pl/nazwisko/nazwaprzedmiotu/karta).

Jeżeli dostęp do przedmiotu nie wymaga logowania, wykładowca poda link, którego należy używać, aby pobrać materiały (np. http://www.e-sgh.pl/nazwisko/nazwaprzedmiotu). Taki przedmiot można dodać do listy przedmiotów na swoim koncie ("dodaj do obserwowanych").

Przedmioty, na które student się zarejestrował (lub które obserwuje) dostępne są po zalogowaniu na stronie głównej Niezbędnika lub poprzez zakładkę "Moje Niezbędniki" w drzewie kursów na platformie e-sgh.pl.

Uwaga: wypełniając kartę zgłoszeniową użyj loginu do platformy e-learningowej e-sgh.pl (w przypadku konta zintegrowanego z systemem SGH jest to login SGH). Nowe konto utwórz jedynie w sytuacji, gdy nie posiadasz profilu w systemie e-sgh.pl.