E-SGH

Wykłady e-learningowe planowane do uruchomienia w semestrze zimowym 2020/2021

Dostęp do zadeklarowanych w WD wykładów e-learningowych jest przyznawany automatycznie na początku semestru.
Aby wziąć udział w zadeklarowanym wykładzie, należy zalogować się loginem SGH na platformie e-sgh.pl. Jeśli mimo prawidłowego wyboru wykładu w WD nie jest on dostępny w systemie e-sgh, prosimy o kontakt.

stopień studiów sygnatura przedmiotu nazwa przedmiotu e-learningowego prowadzący tryb studiów
S1 NP2 NS-N3
Studia licencjackie 120039-1138 Analiza ekonomiczno-finansowa (e-learning) dr hab., prof. SGH Paweł DEC tak tak tak
120030-1138 Analiza ekonomiczno-finansowa (wyk. stacjonarne) (e-learning) dr hab., prof. SGH Paweł DEC nie nie nie
121415-1138 Analiza finansowa (e-learning) dr hab., prof. SGH Paweł DEC tak tak tak
131509-0145 Bankowość hipoteczna (e-learning) dr hab., prof. SGH Gabriel GŁÓWKA tak tak tak
121049-0160 Biznesplan (e-learning) dr Remigiusz ORZECHOWSKI tak tak tak
120598-0190 Competitive Strategies (e-learning in English) dr hab., prof. SGH Mikołaj PINDELSKI tak tak tak
132119-0318 Etyka w biznesie (e-learning) dr Izabela BUCHOWICZ tak tak tak
110459-0570 Integracja europejska (e-learning) dr hab. Alina SZYPULEWSKA-PORCZYŃSKA tak tak tak
130338-1155 Marketing Communication (e-learning in English) dr Joanna ŻUKOWSKA nie nie nie
120369-0964 Nauka o przedsiębiorstwie (e-learning) dr Beata ŻELAZKO tak tak tak
131418-0006 Poland in the European Union (e-learning) dr hab., prof. SGH Adam A. AMBROZIAK tak tak tak
131419-0006 Polska w Unii Europejskiej (e-learning) dr hab., prof. SGH Adam A. AMBROZIAK nie nie nie
130599-0006 Pomoc publiczna w Unii Europejskiej (e-learning) dr hab., prof. SGH Adam A. AMBROZIAK nie nie nie
138379-1489 Prawo dla pośredników w obrocie nieruchomościami (e-learning) dr Małgorzata GODLEWSKA tak tak tak
130669-0579 Prawo podatkowe (e-learning) dr Joanna SZLĘZAK-MATUSEWICZ tak tak tak
136059-0557 Rationality and Moral Choice (e-learning in English) dr Piotr Bołtuć nie nie nie
137939-0004 Responsible Management (e-learning in English) prof. dr hab. Maria Aluchna tak tak tak
131669-0044 Rynek nieruchomości (e-learning) prof. dr hab. Marek BRYX tak tak tak
130858-1154 Sociology of Communication (e-learning) dr hab. Anna HORODECKA nie nie nie
136069-0048 Techniki reklamy (e-learning) dr Wojciech Budzyński tak tak tak
137989-1506 Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem podmiotów gospodarczych (e-learning) dr hab. Marietta JANOWICZ-LOMOTT nie nie nie
131169-0219 Zarządzanie jakością usług (e-learning) dr hab., prof. SGH Magdalena KACHNIEWSKA tak tak tak
Studia magisterskie 226029-0490 Analiza efektywności projektów (e-learning) dr Waldemar Rogowski nie nie nie
230879-1564 Analiza fundamentalna (e-learning) dr Lada VOLOSHCHENKO-HOLDA nie nie nie
239449-1564 Audyt i compliance w banku (e-learning) dr Lada VOLOSHCHENKO-HOLDA nie nie nie
237948-0320 Banks Lending to Households: Consumer and Mortgage Credit (e-learning) prof. dr hab. Maria LISSOWSKA nie nie nie
222168-1154 Business Ethics (e-learning in English) dr hab. Anna HORODECKA tak tak tak
233079-0738 Business Intelligence - systemy wspomagania decyzji biznesowych (e-learning) dr hab., prof. SGH Jerzy SURMA tak tak tak
224389-0160 Efektywne zarządzanie IT w przedsiębiorstwie (e-learning) dr Remigiusz ORZECHOWSKI tak tak tak
223259-1517 Ekonomia behawioralna w e-biznesie (e-learning) dr Małgorzata SKRZEK-LUBASIŃSKA tak tak tak
222089-1025 Ekonomia instytucjonalna (e-learning) dr Katarzyna BENTKOWSKA tak tak tak
222129-1154 Ekonomia rozwoju (e-learning) dr hab. Anna HORODECKA tak tak tak
222148-0971 Environmental Economics (e-learning in English) dr hab. inż, prof SGH Paweł BARTOSZCZUK tak tak tak
222169-0318 Etyka w biznesie (e-learning) dr Izabela BUCHOWICZ tak tak tak
233358-0003 Financial Crises and Financial Stability (e-learning in English) prof. dr hab. Agnieszka ALIŃSKA tak tak tak
230538-1226 Financial Frauds (e-learning in English) dr hab. Anna SZELĄGOWSKA tak tak tak
238159-1226 Finansowanie nieruchomości (e-learning) dr hab. Anna SZELĄGOWSKA tak tak tak
236598-0674 Franchising in Business (e-learning in English) dr Marta ZIÓŁKOWSKA nie nie nie
236599-0674 Franczyza w biznesie (e-learning) dr Marta ZIÓŁKOWSKA tak tak tak
239439-1226 Innowacje na rynku finansowym (e-learning) dr hab. Anna SZELĄGOWSKA tak tak tak
222088-0320 Institutional Economics (e-learning in English) prof. dr hab. Maria LISSOWSKA tak tak tak
234729-0003 Instytucje sektora finansowego (e-learning) prof. dr hab. Agnieszka ALIŃSKA tak tak tak
239219-5317 Inwestycje kapitałowe i finansowe (e-learning) dr Kamil GEMRA nie nie nie
232129-0437 Konkurencyjność regionów (e-learning) dr hab., prof. SGH Teresa Pakulska tak tak tak
236239-0640 Konsument na rynku internetowym (e-learning) dr Jacek WÓJCIK tak tak tak
236249-0437 Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów (e-learning) dr hab., prof. SGH Teresa Pakulska tak tak tak
233359-0003 Kryzysy finansowe i stabilność finansowa (e-learning) prof. dr hab. Agnieszka ALIŃSKA tak tak tak
236259-0379 Lobbing i rzecznictwo interesów w Polsce (e-learning) dr hab. Małgorzata MOLĘDA-ZDZIECH tak tak tak
238479-1185 Metody badania opinii z wykorzystaniem statystyki (e-learning) dr Maria WIECZOREK tak tak tak
232279-0004 Nadzór korporacyjny w Polsce i na świecie (e-learning) prof. dr hab. Maria Aluchna tak tak tak
236189-1025 Nagrody Nobla - najnowsze trendy w ekonomii (e-learning) dr Katarzyna BENTKOWSKA tak tak tak
236279-0048 Negocjowanie i zawieranie umów z partnerem handlowym (e-learning) dr Wojciech Budzyński tak tak tak
234239-1209 Nowoczesne formy i narzędzia rozwoju pracowników (e-learning) dr Katarzyna MIKOŁAJCZYK tak tak tak
236289-0048 Nowoczesne metody budowania wizerunku firmy i marki (e-learning) dr Wojciech Budzyński tak tak tak
230809-0480 Nowoczesne systemy dystrybucji w przemyśle i handlu (e-learning) dr hab. Jana PIERIEGUD tak tak tak
230809-0480 Nowoczesne systemy dystrybucji w przemyśle i handlu (e-learning) dr Joanna ARCHUTOWSKA tak tak tak
234229-1154 Obraz człowieka w ekonomii (e-learning) dr hab. Anna HORODECKA tak tak tak
230539-1226 Oszustwa i nadużycia na rynku finansowym (e-learning) dr hab. Anna SZELĄGOWSKA tak tak tak
230119-0579 Planowanie podatkowe (e-learning) dr Joanna SZLĘZAK-MATUSEWICZ tak tak tak
236069-5860 Polityki gospodarcze Unii Europejskiej (e-learning) dr hab. Alina SZYPULEWSKA-PORCZYŃSKA tak tak tak
220509-0174 Przedsiębiorczość (e-learning) prof. dr hab. Hanna GODLEWSKA-MAJKOWSKA tak tak tak
226159-1265 Przedsiębiorczość - perspektywa startupu (e-learning) dr Albert TOMASZEWSKI tak tak tak
236339-0709 Przemysły kultury w gospodarce rynkowej (e-learning) dr hab., prof. SGH Rafał KASPRZAK tak tak tak
237039-0391 Przywództwo w organizacjach - analiza najlepszych praktyk (e-learning) dr hab., prof. SGH Rafał MRÓWKA tak tak tak
238419-2746 Realizacja projektu w formule corporate i project finance (e-learning) dr Mariusz LIPSKI nie nie nie
238909-0319 Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie (w sferze zawodowej i rodzinnej) (e-learning) dr hab. Ewa LISOWSKA tak tak tak
223290-0120 Strategie i modele e-biznesu (e-learning) dr hab. Tymoteusz DOLIGALSKI nie nie nie
233899-0674 Strategie kooperacji przedsiębiorstw (e-learning) dr Marta ZIÓŁKOWSKA nie nie nie
233919-1138 Struktura kapitału w przedsiębiorstwie (e-learning) dr hab., prof. SGH Paweł DEC tak tak tak
233910-1138 Struktura kapitału w przedsiębiorstwie (wyk. stacjonarne) (e-learning) dr hab., prof. SGH Paweł DEC nie nie nie
220629-0421 Sztuczna inteligencja (e-learning) dr Jarosław OLEJNICZAK tak tak tak
224409-0219 Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym (e-learning) dr hab., prof. SGH Magdalena KACHNIEWSKA tak tak tak
234139-0044 Zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi (e-learning) prof. dr hab. Marek BRYX tak tak tak
S1 - studia stacjonarne
NP2 - studia niestacjonarne popołudniowe
NS-N3 - studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne