E-SGH

e-sgh - Platforma e-learningowa

Prowadzenie zajęć online

Zajęcia online mogą prowadzić pracownicy badawczo-dydaktyczni SGH, którzy zgłosili przedmiot do oferty dydaktycznej na dany rok akademicki i opracowali materiały dydaktyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Praca online przynosi wiele korzyści wykładowcy:

  • brak konieczności dojeżdżania na uczelnię w celu przeprowadzenia zajęć;
  • oszczędność kosztów oraz czasu;
  • możliwość prowadzenia zajęć z dowolnego miejsca na świecie (warunkiem jest jedynie dysponowanie urządzeniem z dostępem do internetu);
  • główną treść wykładu autor przygotowuje jeden raz, a może ją wykorzystywać wielokrotnie, wprowadzając jedynie niezbędne aktualizacje i modyfikacje.

Wykładowca prowadzący zajęcia online jest zobowiązany do systematycznej pracy, bieżącego oceniania i udzielania studentom informacji zwrotnej. Powinien także aktywnie moderować dyskusje na forum. Zachowanie regularnego rytmu pracy na platformie pozwala wykładowcy ustrzec się przed nagromadzeniem zaległości.

Osoba prowadząca zajęcia w systemie e-sgh nie musi posiadać zaawansowanych umiejętności technologicznych – aktywne realizowanie wykładu online zależy przede wszystkim od skutecznej komunikacji, systematyczności i motywacji, a nie od kwalifikacji informatycznych.

Zobacz zasady zgłaszania przedmiotów online do oferty dydaktycznej

Data opublikowania: 2015-05-22 15:18:21