E-SGH

Kto może brać udział w zajęciach e-learningowych?

Oferta wykładów e-learningowych jest skierowana wyłącznie do studentów SGH i grup dedykowanych. Wyjątek stanowią wykłady międzyuczelniane (projekt econet), w których mogą uczestniczyć studenci z 4 partnerskich uczelni ekonomicznych i wykłady międzynarodowe realizowane we współpracy z UIS.

Od semestru letniego 2014/2015 studenci I roku studiów otrzymują dostęp do platformy e-sgh wraz z przyznaniem numeru albumu i adresu e-mail w domenie sgh.waw.pl. W celu zalogowania się na platformę student SGH używa swojego studenckiego loginu i hasła (jak do poczty w chmurze czy do Wirtualnego Dziekanatu).

Student może brać udział w dowolnej liczbie wykładów online pod warunkiem wybrania ich podczas deklaracji semestralnej w Wirtualnym Dziekanacie. Dostęp do zadeklarowanych w WD wykładów e-learningowych jest przyznawany automatycznie na początku semestru.

Zobacz przewodnik: zapisy na przedmioty e-learningowe

Należy pamiętać, że elementem zaliczenia w przypadku większości przedmiotów e-learningowych jest aktywne uczestnictwo w zajęciach online podczas trwania semestru (terminowe rozwiązywanie zadań i testów, wypowiadanie się na forum itp.). Drugi element oceny końcowej to egzamin, przeprowadzany w formie tradycyjnej.

Rozwiąż test predyspozycji i przygotowania do uczenia się online

Data opublikowania: 2017-04-21 14:53:29