E-SGH

e-sgh - Platforma e-learningowa

Kto może brać udział w zajęciach e-learningowych?

Oferta wykładów e-learningowych jest skierowana wyłącznie do studentów SGH i grup dedykowanych. Wyjątek stanowią wykłady międzynarodowe realizowane we współpracy z UIS.

Od semestru letniego 2014/2015 studenci I roku studiów otrzymują dostęp do platformy e-sgh wraz z przyznaniem numeru albumu i adresu e-mail w domenie sgh.waw.pl. W celu zalogowania się na platformę student SGH używa swojego studenckiego loginu i hasła (jak do poczty w chmurze czy też do systemu USOS).

Student może brać udział w dowolnej liczbie wykładów online pod warunkiem wybrania ich podczas deklaracji semestralnej. Dostęp do zadeklarowanych  wykładów e-learningowych jest przyznawany automatycznie na początku semestru przed rozpoczęciem realizacji zajęć e-learningowych (uwaga - terminarz udostępnienia modułów może być różny dla poszczególnych przedmiotów).

Zobacz przewodnik: zapisy na przedmioty e-learningowe

Należy pamiętać, że elementem zaliczenia w przypadku większości przedmiotów e-learningowych jest aktywne uczestnictwo w zajęciach online podczas trwania semestru (terminowe rozwiązywanie zadań i testów, wypowiadanie się na forum itp.). Drugi element oceny końcowej to egzamin, przeprowadzany w formie tradycyjnej.

Rozwiąż test predyspozycji i przygotowania do uczenia się online

Data opublikowania: 2015-06-03 10:09:08