E-SGH

Wykłady blended learning

W ofercie dydaktycznej SGH znajdują się wykłady dla studentów SGH (studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne) w formie blended learning. Są to zajęcia mieszane, stanowiące połączenie zajęć tradycyjnych (w auli) i zajęć online na platformie e-sgh.

Studenci, którzy zadeklarują poniższe przedmioty w Wirtualnym Dziekanacie, otrzymują do nich dostęp w systemie e-sgh automatycznie na podstawie deklaracji (po zalogowaniu się loginem i hasłem do sieci SGH).

OFERTA PRZEDMIOTÓW blended learning OBEJMUJE:

stopień studiów sygnatura przedmiotu Przedmiot Wykładowcy
Studia licencjackie 110625-1252 Filozofia (blended learning) dr Ewa ROSIAK-ZIĘBA
110629-1252 Filozofia (blended learning) dr Ewa ROSIAK-ZIĘBA
110621-1252 Philosophy dr Ewa ROSIAK-ZIĘBA
137885-0044 Proces inwestycyjny na rynku nieruchomości - przygotowanie analityczne (blended learning) prof. dr hab. Marek BRYX
110585-1185 Statystyka (blended learning) dr Maria WIECZOREK
Studia magisterskie 236495-1059 Budżetowanie i controlling projektów dr hab., prof. SGH Emil BUKŁAHA
238621-1169 Eco-cities (blended learning) dr Dominika Brodowicz
222160-1252 Etyka w biznesie dr Ewa ROSIAK-ZIĘBA
222169-1252 Etyka w biznesie dr Ewa ROSIAK-ZIĘBA
222169-0566 Etyka w biznesie (blended learning) dr hab., prof. SGH Grzegorz SZULCZEWSKI
238775-1166 Ewaluacja miejskich programów rozwoju (blended learning) dr Aleksandra JADACH-SEPIOŁO
238637-1135 Green Project Funding (blended learning) dr Katarzyna Sobiech-Grabka
238641-0044 Green Urban Regeneration Projects (blended learning) prof. dr hab. Marek BRYX
222235-1280 Informacyjne systemy zarządzania (blended learning) dr Piotr FILIPKOWSKI
224550-0498 Logistyka dr hab., prof. SGH Krzysztof RUTKOWSKI
dr Barbara OCICKA
224550-0072 Logistyka (blended learning) dr Marzenna CICHOSZ
235979-0477 Logistyka handlu elektronicznego dr Aneta PLUTA-ZAREMBA
dr Marzenna CICHOSZ
221329-0498 Logistyka międzynarodowa (blended learning) dr hab., prof. SGH Krzysztof RUTKOWSKI
dr Marzenna CICHOSZ
221320-0498 Logistyka międzynarodowa (blended learning) dr Barbara OCICKA
234941-0206 Making the 21st Century Cities (blended learning) dr hab., prof. SGH Krzysztof JAROSIŃSKI
234951-0637 New Models of Urban Entrepreneurship (blended learning) dr hab., prof. SGH Marcin WOJTYSIAK-KOTLARSKI
238710-1169 Odpowiedzialne inwestowanie na rynku nieruchomości (blended learning) dr Dominika BRODOWICZ
234961-0330 Planning and Management in Eco-cities (blended learning) dr hab., prof. SGH Stanisław ŁOBEJKO
220440-0035 Postępowanie nabywców na rynku (blended learning) prof. dr hab. Małgorzata BOMBOL
dr Joanna ŻUKOWSKA
220445-0035 Postępowanie nabywców na rynku (blended learning) prof. dr hab. Małgorzata BOMBOL
dr Joanna ŻUKOWSKA
220440-0095 Postępowanie nabywców na rynku (blended learning) prof. dr hab. Anna DĄBROWSKA
dr Joanna ŻUKOWSKA
222465-1494 Prawo finansowe i podatkowe dr hab., prof. SGH Dominik GAJEWSKI
220500-0174 Przedsiębiorczość (blended learning) prof. dr hab. Hanna GODLEWSKA-MAJKOWSKA
 Dagmara KOŁODZIEJCZYK
238701-1169 Smart cities (blended learning) dr Dominika BRODOWICZ
238755-0044 Strategia rozwoju miasta (blended learning) prof. dr hab. Marek BRYX
235315-1235 Strategie marketingowe w mediach społecznościowych (blended learning) dr Justyna Szumniak-Samolej
222979-1235 Teoria zarządzania (blended learning) dr Justyna Szumniak-Samolej
220755-1001 Zarządzanie bankiem (blended learning) dr hab. Alfred BIEĆ
dr Ewa CICHOWICZ
dr hab., prof. SGH Paweł DEC
Studia doktoranckie 320455-0437 Ekspansja międzynarodowa przedsiębiorstwa (blended learning) dr hab., prof. SGH Teresa Pakulska
dr hab., prof. SGH Małgorzata PONIATOWSKA-JAKSCH
326355-0467 Strategie konkurencji (blended learning) dr hab., prof. SGH Teresa Pakulska
dr hab., prof. SGH Małgorzata PONIATOWSKA-JAKSCH