E-SGH

e-sgh - Platforma e-learningowa

Wykłady blended learning

W ofercie dydaktycznej SGH znajdują się wykłady dla studentów SGH (studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne) w formie blended learning. Są to zajęcia mieszane, stanowiące połączenie zajęć tradycyjnych (w auli) i zajęć online na platformie e-sgh.

Studenci, którzy zadeklarują poniższe przedmioty otrzymują do nich dostęp w systemie e-sgh automatycznie na podstawie deklaracji.

OFERTA PRZEDMIOTÓW blended learning OBEJMUJE:

stopień studiów sygnatura przedmiotu Przedmiot Wykładowcy
Studia licencjackie 110620-1252 Filozofia (blended learning) dr Ewa ROSIAK-ZIĘBA
110625-1252 Filozofia (blended learning) dr Ewa ROSIAK-ZIĘBA
121417-0320 Financial Analysis (blended learning) prof. dr hab. Maria LISSOWSKA
137885-0044 Proces inwestycyjny na rynku nieruchomości - przygotowanie analityczne (blended learning) prof. dr hab. Marek BRYX
110585-1185 Statystyka (blended learning) dr Maria WIECZOREK
130735-0003 Zarządzanie budżetem gospodarstwa domowego prof. dr hab. Agnieszka ALIŃSKA
Studia magisterskie 222160-1252 Etyka w biznesie (st. stacjonarne) dr Ewa ROSIAK-ZIĘBA
231815-0318 Badania ewaluacyjne w edukacji (blended learning) dr Izabela BUCHOWICZ
mgr Katarzyna MATUSZCZAK
dr Katarzyna TRAWIŃSKA-KONADOR
236495-1059 Budżetowanie i controlling projektów (blended learning) dr hab. Emil BUKŁAHA
238625-1169 Eco-cities (blended learning) dr Dominika Brodowicz
222095-0479 Ekonomia menedżerska (blended learning) dr hab. Mariusz PRÓCHNIAK
220225-0149 Ekonomia międzynarodowa - teoria i praktyka dr hab., prof. SGH Andżelika KUŹNAR
220365-0006 Ekonomiczny wymiar jednolitego rynku europejskiego dr hab., prof. SGH Adam A. AMBROZIAK
222165-1252 Etyka w biznesie (blended learning) dr Ewa ROSIAK-ZIĘBA
222165-0566 Etyka w biznesie (blended learning) dr hab. Grzegorz SZULCZEWSKI
238775-1166 Ewaluacja miejskich programów rozwoju (blended learning) dr Aleksandra JADACH-SEPIOŁO
232175-0217 Gospodarka kreatywna dr Anna JANOWSKA
238637-1135 Green Project Funding (blended learning) dr hab. Katarzyna Sobiech-Grabka
234207-0044 Green Urban Regeneration Projects (blended learning) prof. dr hab. Marek BRYX
222235-1280 Informacyjne systemy zarządzania (blended learning) dr Piotr FILIPKOWSKI
231725-0548 Konwersatorium przygotowujące do ekonometrii finansowej I (blended-learning) dr hab., prof. SGH Ewa SYCZEWSKA
dr Barbara CIEŚLIK
234955-0637 New Models of Urban Entrepreneurship (blended learning) dr hab. Marcin WOJTYSIAK-KOTLARSKI
238715-1169 Odpowiedzialne inwestowanie na rynku nieruchomości (blended learning) dr Dominika Brodowicz
234967-0330 Planning and Management in Eco-cities (blended learning) dr hab. Stanisław ŁOBEJKO
220445-0035 Postępowanie nabywców na rynku (blended learning) prof. dr hab. Małgorzata BOMBOL
dr Joanna ŻUKOWSKA
220445-0095 Postępowanie nabywców na rynku (blended learning) prof. dr hab. Anna DĄBROWSKA
dr Joanna ŻUKOWSKA
222465-1494 Prawo finansowe i podatkowe (blended learning) dr hab., prof. SGH Dominik GAJEWSKI
238765-1135 Projekty miejskie (blended learning) prof. dr hab. Anna SZELĄGOWSKA
220500-0174 Przedsiębiorczość prof. dr hab. Hanna GODLEWSKA-MAJKOWSKA
220500-1570 Przedsiębiorczość dr Tomasz PILEWICZ
223735-1057 Rozwój pracowników dr hab. Marzena FRYCZYŃSKA
dr hab. Sławomir WINCH
230057-1169 Smart cities (blended learning) dr Dominika Brodowicz
238755-0044 Strategia rozwoju miasta (blended learning) prof. dr hab. Marek BRYX
235315-1235 Strategie marketingowe w mediach społecznościowych (blended learning) dr Justyna SZUMNIAK-SAMOLEJ
222975-1235 Teoria zarządzania (blended learning) dr Justyna SZUMNIAK-SAMOLEJ
232021-0801 Training on Social Trading dr Magdalena CICHARSKA
220355-0006 UE jako podmiot międzynarodowych stosunków gospodarczych dr hab., prof. SGH Adam A. AMBROZIAK
220485-0149 Usługi w gospodarce światowej dr hab., prof. SGH Andżelika KUŹNAR
dr hab., prof. SGH Alina SZYPULEWSKA-PORCZYŃSKA
220755-1001 Zarządzanie bankiem (blended learning) dr hab. Alfred BIEĆ
dr Ewa CICHOWICZ
dr hab., prof. SGH Paweł DEC
223570-1626 Zarządzanie talentami w organizacji  Joanna TABOR-BŁAŻEWICZ
Studia doktoranckie 320455-0437 Ekspansja międzynarodowa przedsiębiorstwa (blended learning) dr hab., prof. SGH Teresa PAKULSKA
dr hab. Małgorzata PONIATOWSKA-JAKSCH
326355-0467 Strategie konkurencji (blended learning) dr hab., prof. SGH Teresa PAKULSKA
dr hab. Małgorzata PONIATOWSKA-JAKSCH
Data opublikowania: 2015-05-06 11:43:56