E-SGH

Wykłady online

W ofercie dydaktycznej SGH znajduje się ponad 60 wykładów online realizowanych zarówno na studiach stacjonarnych, jak i na niestacjonarnych. Obejmują one swoim zakresem większość obszarów edukacji ekonomicznej. Wykłady są prowadzone na autorskich platformach e-learningowych:

  • www.e-sgh.pl - platforma kształcenia przez internet (dostępna w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej),
  • www.econet.pl - wirtualna przestrzeń współpracy uczelni ekonomicznych.

Studenci uczestniczący w wykładach online spotykają się z wykładowcą na platformie e-learningowej, studiują multimedialne treści wzbogacone filmami edukacyjnymi, dyskutują na forum oraz czacie i tylko na zakończenie semestru spotykają się w tradycyjny sposób – w sali dydaktycznej, żeby zdać egzamin.

Zobacz wykłady planowane do uruchomienia w semestrze zimowym 2019/2020 

Zobacz zapisy na przedmioty e-learningowe

Oferta przedmiotów e-learningowych obejmuje:

stopień studiów sygnatura przedmiotu Przedmiot Wykładowcy
Studia licencjackie 121415-1138 Analiza finansowa (e-learning) dr hab., prof. SGH Paweł DEC
131509-0145 Bankowość hipoteczna (e-learning) dr hab., prof. SGH Gabriel GŁÓWKA
121049-0160 Biznesplan (e-learning) dr Remigiusz ORZECHOWSKI
120598-0190 Competitive Strategies (e-learning in English) dr Mikołaj PINDELSKI
132119-0068 Etyka w biznesie (e-learning) dr hab., prof. SGH Ewa CHMIELECKA
dr Izabela BUCHOWICZ
mgr Katarzyna MATUSZCZAK
121418-0320 Financial Analysis (e-learning in English) dr hab., prof. SGH Maria LISSOWSKA
120189-1152 Finanse międzynarodowe (e-learning) dr Aneta WASZKIEWICZ
110459-0570 Integracja europejska (e-learning) dr hab., prof. SGH Alina SZYPULEWSKA-PORCZYŃSKA
130338-1155 Marketing Communication (e-learning in English) dr Joanna ŻUKOWSKA
120369-0964 Nauka o przedsiębiorstwie (e-learning) dr Beata ŻELAZKO
138379-1489 Prawo dla pośredników w obrocie nieruchomościami (e-learning) dr Małgorzata GODLEWSKA
prof. dr hab. Marek BRYX
130839-0579 Prawo podatkowe (e-learning) dr Joanna SZLĘZAK-MATUSEWICZ
136059-0557 Rationality and Moral Choice (e-learning in English) dr Piotr Bołtuć
137939-0004 Responsible Management (e-learning in English) dr hab., prof. SGH Maria Aluchna
131669-0044 Rynek nieruchomości (e-learning) prof. dr hab. Marek BRYX
dr Dominika Brodowicz
130858-1154 Sociology of Communication (e-learning) dr Anna HORODECKA
136069-0048 Techniki reklamy (e-learning) dr Wojciech Budzyński
131169-0219 Zarządzanie jakością usług (e-learning) dr hab., prof. SGH Magdalena KACHNIEWSKA
Studia magisterskie 234938-1330 Advanced Management Accounting (e-learning in English) dr hab., prof. SGH Monika RAULINAJTYS-GRZYBEK
230879-1564 Analiza fundamentalna (e-learning) dr Lada VOLOSHCHENKO-HOLDA
222168-1154 Business Ethics (e-learning in English) dr Anna HORODECKA
233079-0738 Business Intelligence - systemy wspomagania decyzji biznesowych (e-learning) dr hab., prof. SGH Jerzy SURMA
224389-0160 Efektywne zarządzanie IT w przedsiębiorstwie (e-learning) dr Remigiusz ORZECHOWSKI
222089-1025 Ekonomia instytucjonalna (e-learning)  Katarzyna BENTKOWSKA
222129-1154 Ekonomia rozwoju (e-learning) dr Anna HORODECKA
222148-0971 Environmental Economics (e-learning in English) dr inż. Paweł BARTOSZCZUK
222169-0068 Etyka w biznesie (e-learning) dr hab., prof. SGH Ewa CHMIELECKA
dr Izabela BUCHOWICZ
mgr Katarzyna MATUSZCZAK
233358-0003 Financial Crises and Financial Stability (e-learning in English) dr hab., prof. SGH Agnieszka ALIŃSKA
230538-1226 Financial Frauds (e-learning in English) dr hab., prof. SGH Anna SZELĄGOWSKA
238159-1226 Finansowanie nieruchomości (e-learning) dr hab., prof. SGH Anna SZELĄGOWSKA
236598-0674 Franchising in Business (e-learning in English)  Marta ZIÓŁKOWSKA
236599-0674 Franczyza w biznesie (e-learning)  Marta ZIÓŁKOWSKA
239439-1226 Innowacje na rynku finansowym (e-learning) dr hab., prof. SGH Anna SZELĄGOWSKA
222088-0320 Institutional Economics (e-learning in English) dr hab., prof. SGH Maria LISSOWSKA
234729-0003 Instytucje sektora finansowego (e-learning) dr hab., prof. SGH Agnieszka ALIŃSKA
232129-0437 Konkurencyjność regionów (e-learning) dr hab., prof. SGH Teresa Pakulska
dr hab., prof. SGH Małgorzata PONIATOWSKA-JAKSCH
236239-0640 Konsument na rynku internetowym (e-learning) dr Jacek WÓJCIK
236249-0437 Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów (e-learning) dr hab., prof. SGH Teresa Pakulska
dr hab., prof. SGH Małgorzata PONIATOWSKA-JAKSCH
233359-0003 Kryzysy finansowe i stabilność finansowa (e-learning) dr hab., prof. SGH Agnieszka ALIŃSKA
236259-0379 Lobbing i rzecznictwo interesów w Polsce (e-learning) dr hab., prof. SGH Małgorzata MOLĘDA-ZDZIECH
238479-1185 Metody badania opinii z wykorzystaniem statystyki (e-learning) dr Maria WIECZOREK
232279-0004 Nadzór korporacyjny w Polsce i na świecie (e-learning) dr hab., prof. SGH Maria Aluchna
236189-1025 Nagrody Nobla - najnowsze trendy w ekonomii (e-learning)  Katarzyna BENTKOWSKA
236279-0048 Negocjowanie i zawieranie umów z partnerem handlowym (e-learning) dr Wojciech Budzyński
236289-0048 Nowoczesne metody budowania wizerunku firmy i marki (e-learning) dr Wojciech Budzyński
230809-0480 Nowoczesne systemy dystrybucji w przemyśle i handlu (e-learning) dr hab., prof. SGH Jana PIERIEGUD
238649-1154 Obraz człowieka w ekonomii (e-learning) dr Anna HORODECKA
231709-0579 Optymalizacja podatkowa (e-learning) dr Joanna SZLĘZAK-MATUSEWICZ
230539-1226 Oszustwa i nadużycia na rynku finansowym (e-learning) dr hab., prof. SGH Anna SZELĄGOWSKA
236069-0570 Polityki gospodarcze Unii Europejskiej (e-learning) dr hab., prof. SGH Alina SZYPULEWSKA-PORCZYŃSKA
dr hab., prof. SGH Adam AMBROZIAK
prof. dr hab. Elżbieta KAWECKA-WYRZYKOWSKA
220509-0174 Przedsiębiorczość (e-learning) prof. dr hab. Hanna GODLEWSKA-MAJKOWSKA
dr Tomasz PILEWICZ
223389-1265 Przedsiębiorczość - perspektywa startupu (e-learning) dr Albert TOMASZEWSKI
226159-1265 Przedsiębiorczość - perspektywa startupu (e-learning) dr Albert TOMASZEWSKI
236339-0709 Przemysły kultury w gospodarce rynkowej (e-learning) dr hab., prof. SGH Rafał KASPRZAK
237039-0391 Przywództwo w organizacjach - analiza najlepszych praktyk (e-learning) dr hab., prof. SGH Rafał MRÓWKA
238909-0319 Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie (w sferze zawodowej i rodzinnej) (e-learning) dr hab., prof. SGH Ewa LISOWSKA
236389-0174 Społeczeństwo i gospodarka Polski w UE - aspekt przestrzenny (e-learning) prof. dr hab. Hanna GODLEWSKA-MAJKOWSKA
dr Tomasz PILEWICZ
236379-0068 Społeczne funkcje mediów masowych (e-learning) dr hab., prof. SGH Ewa CHMIELECKA
mgr Katarzyna TRAWIŃSKA-KONADOR
233899-0674 Strategie kooperacji przedsiębiorstw (e-learning)  Marta ZIÓŁKOWSKA
233919-1138 Struktura kapitału w przedsiębiorstwie (e-learning) dr hab., prof. SGH Paweł DEC
220629-0421 Sztuczna inteligencja (e-learning) dr Jarosław OLEJNICZAK
222418-1154 Wirtschaftspolitik (e-learning) dr Anna HORODECKA
224409-0219 Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym (e-learning) dr hab., prof. SGH Magdalena KACHNIEWSKA
234139-0044 Zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi (e-learning) prof. dr hab. Marek BRYX
dr Dominika Brodowicz

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie nie prowadzi pełnych studiów online.