E-SGH

Wykłady online

W ofercie dydaktycznej SGH znajduje się ponad 50 wykładów online realizowanych zarówno na studiach stacjonarnych, jak i na niestacjonarnych. Obejmują one swoim zakresem większość obszarów edukacji ekonomicznej. Wykłady są prowadzone na autorskich platformach e-learningowych:

  • www.e-sgh.pl - platforma kształcenia przez internet (dostępna w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej),
  • www.econet.pl - wirtualna przestrzeń współpracy uczelni ekonomicznych.

Studenci uczestniczący w wykładach online spotykają się z wykładowcą na platformie e-learningowej, studiują multimedialne treści wzbogacone filmami edukacyjnymi, dyskutują na forum oraz czacie i tylko na zakończenie semestru spotykają się w tradycyjny sposób – w sali dydaktycznej, żeby zdać egzamin.

Zobacz wykłady planowane do uruchomienia w semestrze letnim 2016/2017 

Zobacz zapisy na przedmioty e-learningowe

Oferta przedmiotów e-learningowych obejmuje:

stopień studiów sygnatura przedmiotu Przedmiot Wykładowcy Liczba ECTS
Studia licencjackie 121419-1138 Analiza finansowa (e-learning) dr Paweł DEC 4.5
131509-0145 Bankowość hipoteczna (e-learning) dr hab., prof. SGH Gabriel GŁÓWKA 3
121049-0160 Biznesplan (e-learning) dr Remigiusz ORZECHOWSKI 3
120599-0190 Competitive Strategies (e-learning in English) dr Mikolaj Pindelski 3
132119-0068 Etyka w biznesie (e-learning) dr hab., prof. SGH Ewa CHMIELECKA 1.5
121419-0320 Financial Analysis (e-learning in English) dr hab., prof. SGH Maria Lissowska 4.5
120189-1152 Finanse międzynarodowe (e-learning) dr Aneta WASZKIEWICZ 3
121139-0955 Historia urbanistyki (e-learning) dr Maciej Borsa 1.5
132249-0971 Lokalizacja działalności gospodarczej (e-learning) dr inż. Paweł BARTOSZCZUK 3
130339-1155 Marketing Communication (e-learning in English) dr Joanna ŻUKOWSKA 3
120369-0964 Nauka o przedsiębiorstwie (e-learning) dr Beata ŻELAZKO 3
136049-1031 Prawo dla pośredników w obrocie nieruchomościami (e-learning) dr Małgorzata GODLEWSKA
prof. dr hab. Marek BRYX
6
136059-0557 Rationality and Moral Choice (e-learning in English) dr Piotr Bołtuć 3
137939-0004 Responsible Management (e-learning in English) dr hab., prof. SGH Maria Aluchna 3
131669-0044 Rynek nieruchomości (e-learning) prof. dr hab. Marek BRYX
dr Dominika Brodowicz
3
136069-0048 Techniki reklamy (e-learning) dr Wojciech Budzyński 3
131169-0219 Zarządzanie jakością usług (e-learning) dr hab., prof. SGH Magdalena KACHNIEWSKA 3
Studia magisterskie 233079-0738 Business Intelligence - systemy wspomagania decyzji biznesowych (e-learning) dr hab., prof. SGH Jerzy SURMA 3
224389-0160 Efektywne zarządzanie IT w przedsiębiorstwie (e-learning) dr Remigiusz ORZECHOWSKI 3
222129-0447 Ekonomia rozwoju (e-learning) dr Krzysztof Piech 4.5
222149-0971 Environmental Economics (e-learning in English) dr inż. Paweł BARTOSZCZUK 4.5
222169-0068 Etyka w biznesie (e-learning) dr hab., prof. SGH Ewa CHMIELECKA 3
238469-1226 Financial Frauds (e-learning in English) dr hab., prof. SGH Anna SZELĄGOWSKA 3
222089-0320 Institutional Economics (e-learning in English) dr hab., prof. SGH Maria Lissowska 4.5
232129-0437 Konkurencyjność regionów (e-learning) dr hab., prof. SGH Teresa Pakulska
dr hab., prof. SGH Małgorzata PONIATOWSKA-JAKSCH
3
236239-0640 Konsument na rynku internetowym (e-learning) dr Jacek WÓJCIK 3
236249-0437 Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów (e-learning) dr hab., prof. SGH Teresa Pakulska
dr hab., prof. SGH Małgorzata PONIATOWSKA-JAKSCH
3
236259-0379 Lobbing i rzecznictwo interesów w Polsce (e-learning) dr hab., prof. SGH Małgorzata MOLĘDA-ZDZIECH 3
238479-1185 Metody badania opinii z wykorzystaniem statystyki (e-learning) dr Maria WIECZOREK 3
232279-0004 Nadzór korporacyjny w Polsce i na świecie (e-learning) dr hab., prof. SGH Maria Aluchna 3
236279-0048 Negocjowanie i zawieranie umów z partnerem handlowym (e-learning) dr Wojciech Budzyński 3
236289-0048 Nowoczesne metody budowania wizerunku firmy i marki (e-learning) dr Wojciech Budzyński 3
230809-0480 Nowoczesne systemy dystrybucji w przemyśle i handlu (e-learning) dr hab., prof. SGH Jana PIERIEGUD 3
236309-1279 Podejmowanie decyzji z wykorzystaniem modeli hybrydowych (e-learning, econet) dr Edyta Abramek 3
223389-0185 Podstawy przedsiębiorczości technologicznej (e-learning) prof. dr hab. Irena HEJDUK 3
236069-0570 Polityki gospodarcze Unii Europejskiej (e-learning) prof. dr hab. Elżbieta KAWECKA-WYRZYKOWSKA
dr hab., prof. SGH Adam AMBROZIAK
dr hab., prof. SGH Alina SZYPULEWSKA-PORCZYŃSKA
4
220509-0174 Przedsiębiorczość (e-learning) prof. dr hab. Hanna GODLEWSKA-MAJKOWSKA
mgr Magdalena Typa
1.5
236329-0185 Przedsiębiorstwo przyszłości (e-learning) prof. dr hab. Irena HEJDUK 3
236339-0709 Przemysły kultury w gospodarce rynkowej (e-learning) dr hab., prof. SGH Rafał KASPRZAK 3
237039-0391 Przywództwo w organizacjach - analiza najlepszych praktyk (e-learning) dr hab., prof. SGH Rafał MRÓWKA 3
238899-0391 Przywództwo w organizacjach - analiza najlepszych praktyk (e-learning, econet) dr hab., prof. SGH Rafał MRÓWKA 3
238909-0319 Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie (w sferze zawodowej i rodzinnej) (e-learning) dr hab. Ewa LISOWSKA 3
236389-0174 Społeczeństwo i gospodarka Polski w UE - aspekt przestrzenny (e-learning) prof. dr hab. Hanna GODLEWSKA-MAJKOWSKA
dr Tomasz PILEWICZ
3
236379-0068 Społeczne funkcje mediów masowych (e-learning) dr hab., prof. SGH Ewa CHMIELECKA 3
236369-0364 Strategia kreatywna w reklamie (e-learning, econet) dr hab. prof. UE Ryszard Kłeczek 3
233919-1138 Struktura kapitału w przedsiębiorstwie (e-learning) dr Paweł DEC 3
236399-0362 Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6 (e-learning, econet) dr Jerzy Skrzypek 3
220629-0421 Sztuczna inteligencja (e-learning) dr Jarosław OLEJNICZAK 3
236409-0363 Zarządzanie infrastrukturą informatyczną (e-learning, econet) prof. dr hab. Witold Abramowicz
dr Agata Filipowska
3
221479-0185 Zarządzanie operacyjne (e-learning) prof. dr hab. Irena HEJDUK 3
224409-0219 Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym (e-learning) dr hab., prof. SGH Magdalena KACHNIEWSKA 3
234139-0044 Zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi (e-learning) prof. dr hab. Marek BRYX
dr Dominika Brodowicz
3

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie nie prowadzi pełnych studiów online.