E-SGH

e-sgh - Platforma e-learningowa

Wykłady online

W ofercie dydaktycznej SGH znajdują się przedmioty e-learningowe realizowane zarówno na studiach stacjonarnych, jak i na niestacjonarnych. Obejmują one swoim zakresem większość obszarów edukacji ekonomicznej. Zajęcia są prowadzone na autorskiej platformie e-learningowej www.e-sgh.pl, dostępnej w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej).

Studenci uczestniczący w zajęciach online spotykają się z wykładowcą na platformie e-learningowej, studiują multimedialne treści wzbogacone filmami edukacyjnymi, dyskutują na forum oraz czacie i tylko na zakończenie semestru spotykają się w tradycyjny sposób – w sali dydaktycznej, żeby zdać egzamin. 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie nie prowadzi pełnych studiów online.

  Zobacz zapisy na przedmioty e-learningowe 

Oferta przedmiotów e-learningowych obejmuje:

stopień studiów sygnatura przedmiotu Przedmiot Wykładowcy
Studia licencjackie 121415-1138 Analiza finansowa (e-learning) dr hab., prof. SGH Paweł DEC
131509-0145 Bankowość hipoteczna (e-learning) dr hab., prof. SGH Gabriel GŁÓWKA
121049-0160 Biznesplan (e-learning) dr Remigiusz ORZECHOWSKI
120598-0190 Competitive Strategies (e-learning in English) dr hab., prof. SGH Mikołaj PINDELSKI
110028-0218 Corporate Social Responsibility (e-learning in English)  Ewa JASTRZĘBSKA
dr Justyna SZUMNIAK-SAMOLEJ
132119-0318 Etyka w biznesie (e-learning) dr Izabela BUCHOWICZ
mgr Katarzyna MATUSZCZAK
121158-0006 European Union Internal Market (e-learning) dr hab., prof. SGH Adam A. AMBROZIAK
130378-2874 Innovation and a small business (e-learning) dr Edyta ZDUŃSKA-LESEUX
130379-2874 Innowacje a mała firma (e-learning) dr Edyta ZDUŃSKA-LESEUX
130799-0570 Innowacje zrównoważone (e-learning) dr hab., prof. SGH Alina SZYPULEWSKA-PORCZYŃSKA
dr Edyta ZDUŃSKA-LESEUX
110459-0570 Integracja europejska (e-learning) dr hab., prof. SGH Alina SZYPULEWSKA-PORCZYŃSKA
130338-1155 Marketing Communication (e-learning in English) dr Joanna ŻUKOWSKA
120369-0964 Nauka o przedsiębiorstwie (e-learning) dr Beata ŻELAZKO
13A009-0692 Obrona przed dezinformacją (e-learning) dr hab. Jakub BRDULAK
dr Katarzyna TRAWIŃSKA-KONADOR
131419-0006 Polska w Unii Europejskiej (e-learning) dr hab., prof. SGH Adam A. AMBROZIAK
130599-0006 Pomoc publiczna w Unii Europejskiej (e-learning) dr hab., prof. SGH Adam A. AMBROZIAK
138379-1489 Prawo dla pośredników w obrocie nieruchomościami (e-learning) dr Małgorzata GODLEWSKA
prof. dr hab. Marek BRYX
130669-0579 Prawo podatkowe (e-learning) dr Joanna SZLĘZAK-MATUSEWICZ
136058-0557 Rationality and Moral Choice (e-learning in English) dr Piotr Bołtuć
137938-0004 Responsible Management (e-learning in English) prof. dr hab. Maria Aluchna
131669-0044 Rynek nieruchomości (e-learning) prof. dr hab. Marek BRYX
dr Dominika Brodowicz
121159-0006 Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej (e-learning) dr hab., prof. SGH Adam A. AMBROZIAK
130858-1154 Sociology of Communication (e-learning) dr hab., prof. SGH Anna HORODECKA
110029-0040 Społeczna odpowiedzialność organizacji (sygnatura: 110029) (e-learning) dr hab. Halina BRDULAK
 Ewa JASTRZĘBSKA
 Aleksandra KUBECKA
dr hab. Ewa LISOWSKA
dr Dawid MAJCHEREK
dr Małgorzata SZAFRANOWICZ
dr Justyna SZUMNIAK-SAMOLEJ
110029-0218 Społeczna odpowiedzialność organizacji (sygnatura: 110029) (e-learning)
130798-0570 Sustainable Innovation (e-learning) dr hab., prof. SGH Alina SZYPULEWSKA-PORCZYŃSKA
dr Edyta ZDUŃSKA-LESEUX
131119-1340 Świat w czasie i po pandemii (e-learning) dr Joanna FELCZAK
136069-0048 Techniki reklamy (e-learning) dr Wojciech Budzyński
137989-1506 Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem podmiotów gospodarczych (e-learning) dr hab. Marietta JANOWICZ-LOMOTT
131169-0219 Zarządzanie jakością usług (e-learning) dr hab., prof. SGH Magdalena KACHNIEWSKA
Studia magisterskie 234938-1330 Advanced Management Accounting (e-learning) dr hab. Monika RAULINAJTYS-GRZYBEK
230609-0557 AI: Wartości i Strategie (e-learning) dr Piotr Bołtuć
226029-0490 Analiza efektywności projektów (e-learning) dr Waldemar Rogowski
230879-1564 Analiza fundamentalna (e-learning) dr Lada VOLOSHCHENKO-HOLDA
239449-1564 Audyt i compliance w banku (e-learning) dr Lada VOLOSHCHENKO-HOLDA
237948-0320 Banks Lending to Households: Consumer and Mortgage Credit (e-learning) prof. dr hab. Maria LISSOWSKA
222168-1154 Business Ethics (e-learning in English) dr hab., prof. SGH Anna HORODECKA
233079-0738 Business Intelligence (e-learning) dr hab., prof. SGH Jerzy SURMA
224389-0160 Efektywne zarządzanie IT w przedsiębiorstwie (e-learning) dr Remigiusz ORZECHOWSKI
223259-1517 Ekonomia behawioralna w e-biznesie (e-learning) dr Małgorzata SKRZEK-LUBASIŃSKA
222089-1025 Ekonomia instytucjonalna (e-learning) dr Katarzyna BENTKOWSKA
230349-1340 Ekonomia przestępczości (e-learning) dr Joanna FELCZAK
222129-1154 Ekonomia rozwoju (e-learning) dr hab., prof. SGH Anna HORODECKA
222148-0971 Environmental Economics (e-learning in English) dr hab. inż., prof SGH Paweł BARTOSZCZUK
222169-0318 Etyka w biznesie (e-learning) dr Izabela BUCHOWICZ
mgr Katarzyna MATUSZCZAK
233358-0003 Financial Crises and Financial Stability (e-learning in English) prof. dr hab. Agnieszka ALIŃSKA
230538-1226 Financial Frauds (e-learning in English) prof. dr hab. Anna SZELĄGOWSKA
230538-2853 Financial Frauds (e-learning in English) dr Magdalena KOZIŃSKA
238159-1226 Finansowanie nieruchomości (e-learning) prof. dr hab. Anna SZELĄGOWSKA
236598-0674 Franchising in Business (e-learning in English) dr Marta ZIÓŁKOWSKA
236599-0674 Franczyza w biznesie (e-learning) dr Marta ZIÓŁKOWSKA
230499-2874 Globalny wymiar innowacji (e-learning) dr Edyta ZDUŃSKA-LESEUX
239439-1226 Innowacje na rynku finansowym (e-learning) prof. dr hab. Anna SZELĄGOWSKA
222088-0320 Institutional Economics (e-learning in English) prof. dr hab. Maria LISSOWSKA
234729-0003 Instytucje sektora finansowego (e-learning) prof. dr hab. Agnieszka ALIŃSKA
234729-0294 Instytucje sektora finansowego (e-learning) dr hab., prof. SGH Jan KOLEŚNIK
239219-5317 Inwestycje kapitałowe i finansowe (e-learning) dr Kamil GEMRA
232129-0437 Konkurencyjność regionów (e-learning) dr hab., prof. SGH Teresa PAKULSKA
dr hab. Małgorzata PONIATOWSKA-JAKSCH
236239-0640 Konsument na rynku internetowym (e-learning) dr Jacek WÓJCIK
236249-0437 Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów (e-learning) dr hab., prof. SGH Teresa PAKULSKA
dr hab. Małgorzata PONIATOWSKA-JAKSCH
233359-0003 Kryzysy finansowe i stabilność finansowa (e-learning) prof. dr hab. Agnieszka ALIŃSKA
236259-0379 Lobbing i rzecznictwo interesów w Polsce (e-learning) dr hab. Małgorzata MOLĘDA-ZDZIECH
238479-1185 Metody badania opinii z wykorzystaniem statystyki (e-learning) dr Maria WIECZOREK
232279-0004 Nadzór korporacyjny (e-learning) prof. dr hab. Maria Aluchna
236189-1025 Nagrody Nobla - najnowsze trendy w ekonomii (e-learning) dr Katarzyna BENTKOWSKA
236279-0048 Negocjowanie i zawieranie umów z partnerem handlowym (e-learning) dr Wojciech Budzyński
234239-1209 Nowoczesne formy i narzędzia rozwoju pracowników (e-learning) dr Katarzyna MIKOŁAJCZYK
236289-0048 Nowoczesne metody budowania wizerunku firmy i marki (e-learning) dr Wojciech Budzyński
230809-0009 Nowoczesne systemy dystrybucji w przemyśle i handlu (e-learning) dr Joanna ARCHUTOWSKA
dr hab. Jana PIERIEGUD
234229-1154 Obraz człowieka w ekonomii (e-learning) dr hab., prof. SGH Anna HORODECKA
230539-1226 Oszustwa i nadużycia na rynkach finansowych (e-learning) prof. dr hab. Anna SZELĄGOWSKA
230539-2853 Oszustwa i nadużycia na rynkach finansowych - Magdalena Kozińska (e-learning) dr Magdalena KOZIŃSKA
230629-1340 Patologie skali mikro i makro (e-learning) dr Joanna FELCZAK
230119-0579 Planowanie podatkowe (e-learning) dr Joanna SZLĘZAK-MATUSEWICZ
236069-0233 Polityki gospodarcze Unii Europejskiej (e-learning) dr hab., prof. SGH Adam A. AMBROZIAK
dr Marzenna BŁASZCZUK-ZAWIŁA
prof. dr hab. Elżbieta KAWECKA-WYRZYKOWSKA
233599-0381 Prawo karne skarbowe (e-learning) dr hab. Sylwia MORAWSKA
220509-1570 Przedsiębiorczość (e-learning) prof. dr hab. Hanna GODLEWSKA-MAJKOWSKA
dr Tomasz PILEWICZ
226159-1265 Przedsiębiorczość - perspektywa startupu (e-learning) dr Albert TOMASZEWSKI
236339-0709 Przemysły kultury w gospodarce rynkowej (e-learning) dr hab., prof. SGH Rafał KASPRZAK
237039-0391 Przywództwo w organizacjach - analiza najlepszych praktyk (e-learning) dr hab., prof. SGH Rafał MRÓWKA
238419-2746 Realizacja projektu w formule corporate i project finance (e-learning) dr Mariusz LIPSKI
235178-5860 Regional Integration (Trading) Agreements (e-learning) dr Marzenna BŁASZCZUK-ZAWIŁA
dr hab., prof. SGH Adam A. AMBROZIAK
prof. dr hab. Elżbieta KAWECKA-WYRZYKOWSKA
235179-5860 Regionalne ugrupowania integracyjne (handlowe) (e-learning) dr Marzenna BŁASZCZUK-ZAWIŁA
dr hab., prof. SGH Adam A. AMBROZIAK
prof. dr hab. Elżbieta KAWECKA-WYRZYKOWSKA
dr Dariusz MONGIAŁO
238909-0319 Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie w sferze zawodowej i rodzinnej (e-learning) dr hab. Ewa LISOWSKA
 Aleksandra KUBECKA
236379-0318 Społeczne funkcje mediów masowych (e-learning) dr Izabela BUCHOWICZ
dr Katarzyna TRAWIŃSKA-KONADOR
233899-0674 Strategie kooperacji przedsiębiorstw (e-learning) dr Marta ZIÓŁKOWSKA
233919-1138 Struktura kapitału w przedsiębiorstwie (e-learning) dr hab., prof. SGH Paweł DEC
220629-0421 Sztuczna inteligencja (e-learning) dr Jarosław OLEJNICZAK
232349-1265 Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw (e-learning) dr Albert TOMASZEWSKI
231749-0219 Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym (e-learning) dr hab., prof. SGH Magdalena KACHNIEWSKA
234139-0044 Zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi (e-learning) prof. dr hab. Marek BRYX
dr Dominika Brodowicz
23A0G9-1154 Zrównoważona konsumpcja (e-learning) dr hab., prof. SGH Anna HORODECKA
dr hab., prof. SGH Alina SZYPULEWSKA-PORCZYŃSKA

Data opublikowania: 2015-05-06 08:33:53