E-SGH

Online Lectures

SGH full-time or extramural students can choose from more than 50 online courses. Online lectures are organized on the e-learning authoring platforms, which are used by several thousand users.

Educational programme at SGH includes more than 50 online lectures for bachelor and master's programme students. Those courses cover almost all major areas of economic education. Online lectures are conducted at the e-learning platforms:

  • www.e-sgh.pl - a platform for SGH students, accessible in Polish and English language version,
  • www.econet.pl - a platform for interinstitutional cooperation.

Participants of online lecture meet their lecturer at e-learning platform and study there a content of the modules, complete the tasks, watch educational films or take part in discussion on forum or chat. They meet face to face only at the end of semester to pass their exam.

Take a look which online lectures are organized in Winter Semester 2018/2019 

See how to register for online lectures

The offer of online lectures contains:

Degree of studies Course code Course title Lecturers
Bachelor Studies 121415-1138 Analiza finansowa (e-learning) dr hab., prof. SGH Paweł DEC
131509-0145 Bankowość hipoteczna (e-learning) dr hab., prof. SGH Gabriel GŁÓWKA
121049-0160 Biznesplan (e-learning) dr Remigiusz ORZECHOWSKI
120598-0190 Competitive Strategies (e-learning in English) dr Mikołaj PINDELSKI
132119-0068 Etyka w biznesie (e-learning) dr hab., prof. SGH Ewa CHMIELECKA
dr Izabela BUCHOWICZ
mgr Katarzyna MATUSZCZAK
121418-0320 Financial Analysis (e-learning in English) dr hab., prof. SGH Maria LISSOWSKA
120189-1152 Finanse międzynarodowe (e-learning) dr Aneta WASZKIEWICZ
110459-0570 Integracja europejska (e-learning) dr hab., prof. SGH Alina SZYPULEWSKA-PORCZYŃSKA
130338-1155 Marketing Communication (e-learning in English) dr Joanna ŻUKOWSKA
120369-0964 Nauka o przedsiębiorstwie (e-learning) dr Beata ŻELAZKO
138379-1489 Prawo dla pośredników w obrocie nieruchomościami (e-learning) dr Małgorzata GODLEWSKA
prof. dr hab. Marek BRYX
130839-0579 Prawo podatkowe (e-learning) dr Joanna SZLĘZAK-MATUSEWICZ
136059-0557 Rationality and Moral Choice (e-learning in English) dr Piotr Bołtuć
137939-0004 Responsible Management (e-learning in English) dr hab., prof. SGH Maria Aluchna
131669-0044 Rynek nieruchomości (e-learning) prof. dr hab. Marek BRYX
dr Dominika Brodowicz
130858-1154 Sociology of Communication (e-learning) dr Anna HORODECKA
136069-0048 Techniki reklamy (e-learning) dr Wojciech Budzyński
131169-0219 Zarządzanie jakością usług (e-learning) dr hab., prof. SGH Magdalena KACHNIEWSKA
Master Studies 234938-1330 Advanced Management Accounting (e-learning in English) dr hab., prof. SGH Monika RAULINAJTYS-GRZYBEK
230879-1564 Analiza fundamentalna (e-learning) dr Lada VOLOSHCHENKO-HOLDA
222168-1154 Business Ethics (e-learning in English) dr Anna HORODECKA
233079-0738 Business Intelligence - systemy wspomagania decyzji biznesowych (e-learning) dr hab., prof. SGH Jerzy SURMA
224389-0160 Efektywne zarządzanie IT w przedsiębiorstwie (e-learning) dr Remigiusz ORZECHOWSKI
222089-1025 Ekonomia instytucjonalna (e-learning)  Katarzyna BENTKOWSKA
222129-1154 Ekonomia rozwoju (e-learning) dr Anna HORODECKA
222148-0971 Environmental Economics (e-learning in English) dr inż. Paweł BARTOSZCZUK
222169-0068 Etyka w biznesie (e-learning) dr hab., prof. SGH Ewa CHMIELECKA
dr Izabela BUCHOWICZ
mgr Katarzyna MATUSZCZAK
233358-0003 Financial Crises and Financial Stability (e-learning in English) dr hab., prof. SGH Agnieszka ALIŃSKA
230538-1226 Financial Frauds (e-learning in English) dr hab., prof. SGH Anna SZELĄGOWSKA
238159-1226 Finansowanie nieruchomości (e-learning) dr hab., prof. SGH Anna SZELĄGOWSKA
236598-0674 Franchising in Business (e-learning in English)  Marta ZIÓŁKOWSKA
236599-0674 Franczyza w biznesie (e-learning)  Marta ZIÓŁKOWSKA
239439-1226 Innowacje na rynku finansowym (e-learning) dr hab., prof. SGH Anna SZELĄGOWSKA
222088-0320 Institutional Economics (e-learning in English) dr hab., prof. SGH Maria LISSOWSKA
234729-0003 Instytucje sektora finansowego (e-learning) dr hab., prof. SGH Agnieszka ALIŃSKA
232129-0437 Konkurencyjność regionów (e-learning) dr hab., prof. SGH Teresa Pakulska
dr hab., prof. SGH Małgorzata PONIATOWSKA-JAKSCH
236239-0640 Konsument na rynku internetowym (e-learning) dr Jacek WÓJCIK
236249-0437 Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów (e-learning) dr hab., prof. SGH Teresa Pakulska
dr hab., prof. SGH Małgorzata PONIATOWSKA-JAKSCH
233359-0003 Kryzysy finansowe i stabilność finansowa (e-learning) dr hab., prof. SGH Agnieszka ALIŃSKA
236259-0379 Lobbing i rzecznictwo interesów w Polsce (e-learning) dr hab., prof. SGH Małgorzata MOLĘDA-ZDZIECH
238479-1185 Metody badania opinii z wykorzystaniem statystyki (e-learning) dr Maria WIECZOREK
232279-0004 Nadzór korporacyjny w Polsce i na świecie (e-learning) dr hab., prof. SGH Maria Aluchna
236189-1025 Nagrody Nobla - najnowsze trendy w ekonomii (e-learning)  Katarzyna BENTKOWSKA
236279-0048 Negocjowanie i zawieranie umów z partnerem handlowym (e-learning) dr Wojciech Budzyński
236289-0048 Nowoczesne metody budowania wizerunku firmy i marki (e-learning) dr Wojciech Budzyński
230809-0480 Nowoczesne systemy dystrybucji w przemyśle i handlu (e-learning) dr hab., prof. SGH Jana PIERIEGUD
238649-1154 Obraz człowieka w ekonomii (e-learning) dr Anna HORODECKA
231709-0579 Optymalizacja podatkowa (e-learning) dr Joanna SZLĘZAK-MATUSEWICZ
230539-1226 Oszustwa i nadużycia na rynku finansowym (e-learning) dr hab., prof. SGH Anna SZELĄGOWSKA
236069-0570 Polityki gospodarcze Unii Europejskiej (e-learning) dr hab., prof. SGH Alina SZYPULEWSKA-PORCZYŃSKA
dr hab., prof. SGH Adam AMBROZIAK
prof. dr hab. Elżbieta KAWECKA-WYRZYKOWSKA
220509-0174 Przedsiębiorczość (e-learning) prof. dr hab. Hanna GODLEWSKA-MAJKOWSKA
dr Tomasz PILEWICZ
223389-1265 Przedsiębiorczość - perspektywa startupu (e-learning) dr Albert TOMASZEWSKI
226159-1265 Przedsiębiorczość - perspektywa startupu (e-learning) dr Albert TOMASZEWSKI
236339-0709 Przemysły kultury w gospodarce rynkowej (e-learning) dr hab., prof. SGH Rafał KASPRZAK
237039-0391 Przywództwo w organizacjach - analiza najlepszych praktyk (e-learning) dr hab., prof. SGH Rafał MRÓWKA
238909-0319 Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie (w sferze zawodowej i rodzinnej) (e-learning) dr hab., prof. SGH Ewa LISOWSKA
236389-0174 Społeczeństwo i gospodarka Polski w UE - aspekt przestrzenny (e-learning) prof. dr hab. Hanna GODLEWSKA-MAJKOWSKA
dr Tomasz PILEWICZ
236379-0068 Społeczne funkcje mediów masowych (e-learning) dr hab., prof. SGH Ewa CHMIELECKA
mgr Katarzyna TRAWIŃSKA-KONADOR
233899-0674 Strategie kooperacji przedsiębiorstw (e-learning)  Marta ZIÓŁKOWSKA
233919-1138 Struktura kapitału w przedsiębiorstwie (e-learning) dr hab., prof. SGH Paweł DEC
220629-0421 Sztuczna inteligencja (e-learning) dr Jarosław OLEJNICZAK
222418-1154 Wirtschaftspolitik (e-learning) dr Anna HORODECKA
224409-0219 Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym (e-learning) dr hab., prof. SGH Magdalena KACHNIEWSKA
234139-0044 Zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi (e-learning) prof. dr hab. Marek BRYX
dr Dominika Brodowicz

SGH Warsaw School of Economics does not provide a full online studies.