E-SGH

e-sgh - Platforma e-learningowa

Online Lectures

SGH full-time or extramural students can choose from more than 70 online courses. Online lectures are organized on the e-learning authoring platforms, which are used by several thousand users.

Educational programme at SGH includes more than 50 online lectures for bachelor and master's programme students. Those courses cover almost all major areas of economic education. Online lectures are conducted at the e-learning platform www.e-sgh.pl - a platform for SGH students, accessible in Polish and English language version.

Participants of online lecture meet their lecturer at e-learning platform and study there a content of the modules, complete the tasks, watch educational films or take part in discussion on forum or chat. They meet face to face only at the end of semester to pass their exam.

SGH Warsaw School of Economics does not provide a full online studies.

See how to register for online lectures

The offer of online lectures contains:

Degree of studies Course code Course title Lecturers
Bachelor Studies 121415-1138 Analiza finansowa (e-learning) dr hab., prof. SGH Paweł DEC
131509-0145 Bankowość hipoteczna (e-learning) dr hab., prof. SGH Gabriel GŁÓWKA
121049-0160 Biznesplan (e-learning) dr Remigiusz ORZECHOWSKI
120598-0190 Competitive Strategies (e-learning in English) dr hab., prof. SGH Mikołaj PINDELSKI
110028-0218 Corporate Social Responsibility (e-learning in English)  Ewa JASTRZĘBSKA
dr Justyna SZUMNIAK-SAMOLEJ
132119-0318 Etyka w biznesie (e-learning) dr Izabela BUCHOWICZ
mgr Katarzyna MATUSZCZAK
121158-0006 European Union Internal Market (e-learning) dr hab., prof. SGH Adam A. AMBROZIAK
130378-2874 Innovation and a small business (e-learning) dr Edyta ZDUŃSKA-LESEUX
130379-2874 Innowacje a mała firma (e-learning) dr Edyta ZDUŃSKA-LESEUX
130799-0570 Innowacje zrównoważone (e-learning) dr hab., prof. SGH Alina SZYPULEWSKA-PORCZYŃSKA
dr Edyta ZDUŃSKA-LESEUX
110459-0570 Integracja europejska (e-learning) dr hab., prof. SGH Alina SZYPULEWSKA-PORCZYŃSKA
130338-1155 Marketing Communication (e-learning in English) dr Joanna ŻUKOWSKA
120369-0964 Nauka o przedsiębiorstwie (e-learning) dr Beata ŻELAZKO
13A009-0692 Obrona przed dezinformacją (e-learning) dr hab. Jakub BRDULAK
dr Katarzyna TRAWIŃSKA-KONADOR
131419-0006 Polska w Unii Europejskiej (e-learning) dr hab., prof. SGH Adam A. AMBROZIAK
130599-0006 Pomoc publiczna w Unii Europejskiej (e-learning) dr hab., prof. SGH Adam A. AMBROZIAK
138379-1489 Prawo dla pośredników w obrocie nieruchomościami (e-learning) dr Małgorzata GODLEWSKA
prof. dr hab. Marek BRYX
130669-0579 Prawo podatkowe (e-learning) dr Joanna SZLĘZAK-MATUSEWICZ
136058-0557 Rationality and Moral Choice (e-learning in English) dr Piotr Bołtuć
137938-0004 Responsible Management (e-learning in English) prof. dr hab. Maria Aluchna
131669-0044 Rynek nieruchomości (e-learning) prof. dr hab. Marek BRYX
dr Dominika Brodowicz
121159-0006 Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej (e-learning) dr hab., prof. SGH Adam A. AMBROZIAK
130858-1154 Sociology of Communication (e-learning) dr hab., prof. SGH Anna HORODECKA
110029-0040 Społeczna odpowiedzialność organizacji (sygnatura: 110029) (e-learning) dr hab. Halina BRDULAK
 Ewa JASTRZĘBSKA
 Aleksandra KUBECKA
dr hab. Ewa LISOWSKA
dr Dawid MAJCHEREK
dr Małgorzata SZAFRANOWICZ
dr Justyna SZUMNIAK-SAMOLEJ
110029-0218 Społeczna odpowiedzialność organizacji (sygnatura: 110029) (e-learning)
130798-0570 Sustainable Innovation (e-learning) dr hab., prof. SGH Alina SZYPULEWSKA-PORCZYŃSKA
dr Edyta ZDUŃSKA-LESEUX
131119-1340 Świat w czasie i po pandemii (e-learning) dr Joanna FELCZAK
136069-0048 Techniki reklamy (e-learning) dr Wojciech Budzyński
137989-1506 Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem podmiotów gospodarczych (e-learning) dr hab. Marietta JANOWICZ-LOMOTT
131169-0219 Zarządzanie jakością usług (e-learning) dr hab., prof. SGH Magdalena KACHNIEWSKA
Master Studies 234938-1330 Advanced Management Accounting (e-learning) dr hab. Monika RAULINAJTYS-GRZYBEK
230609-0557 AI: Wartości i Strategie (e-learning) dr Piotr Bołtuć
226029-0490 Analiza efektywności projektów (e-learning) dr Waldemar Rogowski
230879-1564 Analiza fundamentalna (e-learning) dr Lada VOLOSHCHENKO-HOLDA
239449-1564 Audyt i compliance w banku (e-learning) dr Lada VOLOSHCHENKO-HOLDA
237948-0320 Banks Lending to Households: Consumer and Mortgage Credit (e-learning) prof. dr hab. Maria LISSOWSKA
222168-1154 Business Ethics (e-learning in English) dr hab., prof. SGH Anna HORODECKA
233079-0738 Business Intelligence (e-learning) dr hab., prof. SGH Jerzy SURMA
224389-0160 Efektywne zarządzanie IT w przedsiębiorstwie (e-learning) dr Remigiusz ORZECHOWSKI
223259-1517 Ekonomia behawioralna w e-biznesie (e-learning) dr Małgorzata SKRZEK-LUBASIŃSKA
222089-1025 Ekonomia instytucjonalna (e-learning) dr Katarzyna BENTKOWSKA
230349-1340 Ekonomia przestępczości (e-learning) dr Joanna FELCZAK
222129-1154 Ekonomia rozwoju (e-learning) dr hab., prof. SGH Anna HORODECKA
222148-0971 Environmental Economics (e-learning in English) dr hab. inż., prof SGH Paweł BARTOSZCZUK
222169-0318 Etyka w biznesie (e-learning) dr Izabela BUCHOWICZ
mgr Katarzyna MATUSZCZAK
233358-0003 Financial Crises and Financial Stability (e-learning in English) prof. dr hab. Agnieszka ALIŃSKA
230538-1226 Financial Frauds (e-learning in English) prof. dr hab. Anna SZELĄGOWSKA
230538-2853 Financial Frauds (e-learning in English) dr Magdalena KOZIŃSKA
238159-1226 Finansowanie nieruchomości (e-learning) prof. dr hab. Anna SZELĄGOWSKA
236598-0674 Franchising in Business (e-learning in English) dr Marta ZIÓŁKOWSKA
236599-0674 Franczyza w biznesie (e-learning) dr Marta ZIÓŁKOWSKA
230499-2874 Globalny wymiar innowacji (e-learning) dr Edyta ZDUŃSKA-LESEUX
239439-1226 Innowacje na rynku finansowym (e-learning) prof. dr hab. Anna SZELĄGOWSKA
222088-0320 Institutional Economics (e-learning in English) prof. dr hab. Maria LISSOWSKA
234729-0003 Instytucje sektora finansowego (e-learning) prof. dr hab. Agnieszka ALIŃSKA
234729-0294 Instytucje sektora finansowego (e-learning) dr hab., prof. SGH Jan KOLEŚNIK
239219-5317 Inwestycje kapitałowe i finansowe (e-learning) dr Kamil GEMRA
232129-0437 Konkurencyjność regionów (e-learning) dr hab., prof. SGH Teresa PAKULSKA
dr hab. Małgorzata PONIATOWSKA-JAKSCH
236239-0640 Konsument na rynku internetowym (e-learning) dr Jacek WÓJCIK
236249-0437 Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów (e-learning) dr hab., prof. SGH Teresa PAKULSKA
dr hab. Małgorzata PONIATOWSKA-JAKSCH
233359-0003 Kryzysy finansowe i stabilność finansowa (e-learning) prof. dr hab. Agnieszka ALIŃSKA
236259-0379 Lobbing i rzecznictwo interesów w Polsce (e-learning) dr hab. Małgorzata MOLĘDA-ZDZIECH
238479-1185 Metody badania opinii z wykorzystaniem statystyki (e-learning) dr Maria WIECZOREK
232279-0004 Nadzór korporacyjny (e-learning) prof. dr hab. Maria Aluchna
236189-1025 Nagrody Nobla - najnowsze trendy w ekonomii (e-learning) dr Katarzyna BENTKOWSKA
236279-0048 Negocjowanie i zawieranie umów z partnerem handlowym (e-learning) dr Wojciech Budzyński
234239-1209 Nowoczesne formy i narzędzia rozwoju pracowników (e-learning) dr Katarzyna MIKOŁAJCZYK
236289-0048 Nowoczesne metody budowania wizerunku firmy i marki (e-learning) dr Wojciech Budzyński
230809-0009 Nowoczesne systemy dystrybucji w przemyśle i handlu (e-learning) dr Joanna ARCHUTOWSKA
dr hab. Jana PIERIEGUD
234229-1154 Obraz człowieka w ekonomii (e-learning) dr hab., prof. SGH Anna HORODECKA
230539-1226 Oszustwa i nadużycia na rynkach finansowych (e-learning) prof. dr hab. Anna SZELĄGOWSKA
230539-2853 Oszustwa i nadużycia na rynkach finansowych - Magdalena Kozińska (e-learning) dr Magdalena KOZIŃSKA
230629-1340 Patologie skali mikro i makro (e-learning) dr Joanna FELCZAK
230119-0579 Planowanie podatkowe (e-learning) dr Joanna SZLĘZAK-MATUSEWICZ
236069-0233 Polityki gospodarcze Unii Europejskiej (e-learning) dr hab., prof. SGH Adam A. AMBROZIAK
dr Marzenna BŁASZCZUK-ZAWIŁA
prof. dr hab. Elżbieta KAWECKA-WYRZYKOWSKA
233599-0381 Prawo karne skarbowe (e-learning) dr hab. Sylwia MORAWSKA
220509-1570 Przedsiębiorczość (e-learning) prof. dr hab. Hanna GODLEWSKA-MAJKOWSKA
dr Tomasz PILEWICZ
226159-1265 Przedsiębiorczość - perspektywa startupu (e-learning) dr Albert TOMASZEWSKI
236339-0709 Przemysły kultury w gospodarce rynkowej (e-learning) dr hab., prof. SGH Rafał KASPRZAK
237039-0391 Przywództwo w organizacjach - analiza najlepszych praktyk (e-learning) dr hab., prof. SGH Rafał MRÓWKA
238419-2746 Realizacja projektu w formule corporate i project finance (e-learning) dr Mariusz LIPSKI
235178-5860 Regional Integration (Trading) Agreements (e-learning) dr Marzenna BŁASZCZUK-ZAWIŁA
dr hab., prof. SGH Adam A. AMBROZIAK
prof. dr hab. Elżbieta KAWECKA-WYRZYKOWSKA
235179-5860 Regionalne ugrupowania integracyjne (handlowe) (e-learning) dr Marzenna BŁASZCZUK-ZAWIŁA
dr hab., prof. SGH Adam A. AMBROZIAK
prof. dr hab. Elżbieta KAWECKA-WYRZYKOWSKA
dr Dariusz MONGIAŁO
238909-0319 Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie w sferze zawodowej i rodzinnej (e-learning) dr hab. Ewa LISOWSKA
 Aleksandra KUBECKA
236379-0318 Społeczne funkcje mediów masowych (e-learning) dr Izabela BUCHOWICZ
dr Katarzyna TRAWIŃSKA-KONADOR
233899-0674 Strategie kooperacji przedsiębiorstw (e-learning) dr Marta ZIÓŁKOWSKA
233919-1138 Struktura kapitału w przedsiębiorstwie (e-learning) dr hab., prof. SGH Paweł DEC
220629-0421 Sztuczna inteligencja (e-learning) dr Jarosław OLEJNICZAK
232349-1265 Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw (e-learning) dr Albert TOMASZEWSKI
231749-0219 Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym (e-learning) dr hab., prof. SGH Magdalena KACHNIEWSKA
234139-0044 Zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi (e-learning) prof. dr hab. Marek BRYX
dr Dominika Brodowicz
23A0G9-1154 Zrównoważona konsumpcja (e-learning) dr hab., prof. SGH Anna HORODECKA
dr hab., prof. SGH Alina SZYPULEWSKA-PORCZYŃSKA

Publish date: 2015-05-06 08:33:53