E-SGH

e-sgh - Platforma e-learningowa

Zasady zgłaszania wykładów online do oferty dydaktycznej

Istnieje możliwość zgłoszenia przedmiotu typu e-learning lub blended learning w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Wykładowca, który rozważa prowadzenie przedmiotu w formie e-learningu lub blended learningu, powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z Centrum Otwartej Edukacji SGH, by ustalić szczegóły dalszych działań. Może on liczyć na pełne wsparcie COE w zakresie przygotowania oferty dydaktycznej.

W następnym etapie oferta powinna zostać zgłoszona do informatora opracowywanego na nadchodzący rok akademicki (https://ofertadydaktyczna.sgh.waw.pl/) w celu pozyskania akceptacji Senackiej Komisji Programowej. Szczegółowe informacje na temat procedury zgłaszani przedmiotu do oferty znajdują się na stronie: https://www.sgh.waw.pl/programy-studiow-i-oferta-dydaktyczna

Nauczycieli zainteresowanych prowadzeniem zajęć z wykorzystaniem platformy e-sgh, zapraszamy do kontaktu z metodykami kształcenia online.

Data opublikowania: 2015-05-22 15:30:09