E-SGH

Zasady zgłaszania wykładów online do oferty dydaktycznej

Istnieje możliwość zgłoszenia przedmiotu typu e-learning lub blended learning w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Wykładowca, który rozważa prowadzenie przedmiotu w formie e-learningu lub blended learningu, powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z Centrum Otwartej Edukacji SGH, by ustalić szczegóły dalszych działań. Może on liczyć na pełne wsparcie COE w zakresie przygotowania oferty dydaktycznej.

W następnym etapie oferta powinna zostać zgłoszona do informatora opracowywanego na nadchodzący rok akademicki (https://informatory.sgh.waw.pl/) w celu pozyskania akceptacji Senackiej Komisji Programowej.

Nauczycieli zainteresowanych prowadzeniem zajęć z wykorzystaniem platformy e-sgh, zapraszamy do kontaktu z metodykami kształcenia online.

Data opublikowania: 2021-02-15 13:58:58