E-SGH

Zasady zgłaszania wykładów online do oferty dydaktycznej

Istnieje możliwość zgłoszenia wykładu e-learningowego w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Wykładowca, który rozważa prowadzenie przedmiotu w formie e-learningu, powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z Centrum Otwartej Edukacji SGH, by ustalić szczegóły dalszych działań. Może on liczyć na pełne wsparcie COE w zakresie przygotowania oferty dydaktycznej.

W następnym etapie oferta powinna zostać zgłoszona do informatora opracowywanego na nadchodzący rok akademicki (https://informatory.sgh.waw.pl/) w celu pozyskania akceptacji Senackiej Komisji Programowej.

Nauczycieli zainteresowanych prowadzeniem wykładu e-learningowego, zapraszamy do kontaktu z metodykami kształcenia online.