Osoby zainteresowane uczestnictwem w Letniej Akademii Ekonomii i Przedsiębiorczości prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Program przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum oraz absolwentów szóstej klasy szkoły podstawowej.

Zapisy do LAEP zostały zakończone.

Formularz rejestracji do Letniej Akademii Ekonomii i Przedsiębiorczości

Dane kandydata/kandydatki
Imię:
Nazwisko:
Uczeń klasy:
Nazwa szkoły:
Adres szkoły
Ulica:
Nr budynku:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Dane kontaktowe
Adres e-mail:
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

Dlaczego chcesz uczestniczyć w zajęciach Letniej Akademii Ekonomii i Przedsiębiorczości?


Czego oczekujesz od Programu?


SEKCJA TYLKO DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Ponieważ jesteś niepełnoletni(a) to prosimy o potwierdzenie deklaracji, wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji oraz przetwarzanie danych osobowych przez Twojego ustawowego przedstawiciela (rodzica bądź innego prawnego opiekuna). Poproś go do komputera.
Jako przedstawiciel ustawowy ucznia, wyrażam zgodę na:
złożenie niniejszego zgłoszenia rejestracyjnego na zajęcia Letniej Akademii Ekonomii i Przedsiębiorczości;
otrzymywanie przez ucznia i moją osobę informacji związanych z realizowanymi zajęciami edukacji ekonomicznej w trybie art. 10 pkt 2 Ustawy z dnia 18.07.2002 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną;
przetwarzanie danych osobowych ucznia zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zajęć edukacji ekonomicznej (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133, poz. 883).
Dane rodzica/opiekuna
Imię:
Nazwisko:
Adres e-mail:
Telefon: