Formularz zgłoszeniowy

Zgłaszam swój udział:

 

Imię:

Nazwisko:

Tytuł naukowy/stanowisko/funkcja:

E-mail:

UCZELNIA/INSTYTUCJA

Nazwa:

Adres:

Miasto:

Proszę wybrać preferowany termin udziału w seminarium:

I termin

14 maja 2019 / WTOREK
13.00 – 14.00 Lunch networkingowy
14.00 – 17.30 Seminarium: Jak zintegrować zagranicznych studentów w uczelni wyższej i sprawić, by czuli się, jak w domu? Kreatywny warsztat w poszukiwaniu dobrych praktyk, idei i inspiracji. /maks. liczba uczestników - 70/
/w trakcie 15 min. przerwa kawowa/
15 maja 2019 / ŚRODA
9:30 – 11.00 Panel: How to make international students feel at home?
Presentation of SGH good practices of services for incoming degree and non-degree students
Discussion

II termin

15 maja 2019 / ŚRODA
9:30 – 11.00 Panel: How to make international students feel at home?
Presentation of SGH good practices of services for incoming degree and non-degree students
Discussion
11.00 – 14.00 Seminarium: Jak zintegrować zagranicznych studentów w uczelni wyższej i sprawić, by czuli się, jak w domu? Kreatywny warsztat w poszukiwaniu dobrych praktyk, idei i inspiracji. /maks. liczba uczestników - 70/
/w trakcie 15 min. przerwa kawowa/
14.00 – 15.00 Lunch networkingowy

Przy okazji seminarium gorąco Państwa zachęcamy do udziału w wymianie doświadczeń z przedstawicielami zagranicznych uczelni partnerskich podczas kolacji integracyjnej organizowanej w ramach Erasmus+ International Staff Training.

Jeśli planuje Pan/Pani uczestniczyć w kolacji prosimy o zaznaczenie

Kolacja integracyjna /14 maja 18.00 - 21.00/

---

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celu rejestracji udziału w seminarium.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administrator Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej SGH lub Administratorem.

2. Inspektor Ochrony Danych Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sgh.waw.pl.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania Dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji uczestnictwa w seminarium, komunikowania się w związku z jego organizacją oraz udokumentowania jego przebiegu. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

4. Dobrowolność podania danych Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

5. Informacja o niepodejmowaniu zautomatyzowanych decyzji Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

6. Czas przetwarzania Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej tego wydarzenia.

7. Odbiorcy danych osobowych

  • Dane osobowe mogą być udostępnione Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
  • W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.

8. Prawa związane z przetwarzaniem Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;

9. Prawo wniesienia skargi Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

Ponadto informujemy, że w celu udokumentowania przebiegu seminarium, będą wykonywane w jego trakcie fotografie, które zostaną opublikowane na stronie internetowej SGH.