E-SGH

Aktualności

03-04-2017

Szkolenia dla pracowników SGH

Zgodnie z zarządzeniem Kanclerza SGH (zarządzenie nr 4 z dnia 30 marca 2017 r.) pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi SGH zobowiązani są do realizacji szkoleń e-learningowych:

1) szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenie BHP),
2) szkolenia w zakresie bezpieczeństwa IT.

Szkolenia są dostępne na platformie www.e-sgh.pl po zalogowaniu się z wykorzystaniem loginu i hasła do konta SGH (używanego m.in. do skrzynki pocztowej SGH). Szkolenia kończą się egzaminami w formie testów online, które należy rozwiązać do 17 maja 2017r.


20-04-2017

Zajęcia na platformie e-sgh w sem. letnim 2016/2017

Zbliża się połowa semestru akademickiego. Studenci wykładów e-learningowych, którzy do tej pory nie byli aktywni online, mają jeszcze szansę na zdobycie punktów w ramach kolejnych udostępnianych modułów wykładowych.

Przypominamy, że warunkiem zaliczenia większości przedmiotów e-learningowych jest aktywne uczestnictwo w zajęciach online podczas trwania semestru (terminowe rozwiązywanie zadań i testów, wypowiadanie się na forum itp.). Drugim elementem oceny końcowej jest egzamin, przeprowadzany w formie tradycyjnej.

Dostęp do zadeklarowanych w WD wykładów e-learningowych jest przyznawany automatycznie na początku semestru. By wziąć udział w zadeklarowanym wykładzie, należy zalogować się loginem SGH na platformie e-sgh.pl.


Polecane wiadomości

Wady i zalety e-learningu

2017-04-20

Wady i zalety e-learningu

Kształcenie online ma swoje ograniczenia, ale ma także kilka zalet, które wyjaśniają, dlaczego
e-learning może być największą rewolucją w dzisiejszej edukacji.

Czytaj dalej