Niezbędnik E-SGH

Dziennik i poczta

Niezbędnik został wyposażony w dziennik ewidencji ocen studentów, a także specjalny komunikator - pocztę, który umożliwia kontaktowanie się ze studentami: wysyłanie i odbieranie wiadomości, wraz załącznikami.

Dziennik - to narzędzie ewidencji ocen studentów. Nauczyciel ma w nim dostęp do listy zarejestrowanych w jego przedmiocie studentów i może wystawiać im oceny w dowolnych kategoriach oraz zapisywać prywatne notatki na temat aktywności uczestników przedmiotu. Każdy student, zapisany na przedmiot, ma wgląd w dotyczącą go część dziennika.

Moduł poczty jest bezpośrednio powiązany z dziennikiem i wraz z nim jest aktywowany i wyłączany. Poczta pozwala na wymianę wiadomości z zarejestrowanymi do danego przedmiotu studentami. W odróżnieniu od forum, czatu i tablicy ogłoszeń, wysłane przez pocztę wiadomości będą widoczne wyłącznie dla odpowiedniego adresata. Uwaga: system poczty nie wysyła do studentów wiadomości e-mail - uczestnik kursu może je odczytać tylko po zalogowaniu do przedmiotu. Zarówno studenci, jak i wykładowcy mogą dodawać do wiadomości załączniki.

Uwaga: jeżeli dany przedmiot Niezbędnika nie ma dostępu zastrzeżonego logowaniem, dziennik i poczta będą nieaktywne.