Niezbędnik E-SGH

Materiały dydaktyczne

Korzystając z Niezbędnika e-sgh nauczyciele akademiccy SGH mogą tworzyć autorskie strony www dedykowane poszczególnym, prowadzonym przez nich przedmiotom. Dzięki takim stronom możliwe jest uzupełnianie tradycyjnych zajęć dydaktycznych o dodatkowe materiały do samodzielnego studiowania przez studentów pod kontrolą wykładowcy.

Z Niezbędnika korzysta 459 wykładowców SGH.
Liczba dotychczas założonych stron edukacyjnych: 8331


Na stronie przedmiotu wykładowca może zamieścić np.:

  • sylabus przedmiotu,
  • pliki z dodatkowymi treściami do wykładów czy zadaniami do wykonania,
  • odnośniki do zasobów zewnętrznych w sieci,
  • wyniki egzaminów.