Niezbędnik E-SGH

Ogłoszenia i kalendarz

Ogłoszenia i kalendarz to funkcje Niezbędnika, które usprawniają przepływ informacji pomiędzy wykładowcą a studentami, a także pomagają w organizacji własnych zajęć i planowaniu terminów.

Tablica ogłoszeń - umożliwia publikację wiadomości tekstowych dla studentów na stronie danego przedmiotu. Niezbędnik posiada też funkcję ogłoszeń ogólnych, które są widoczne w każdym z przedmiotów wykładowcy. Wiadomości takie należy zamieścić korzystając ze strony startowej.

Kalendarz - pomaga w organizacji własnych zajęć, planowaniu terminów i wysyłaniu przypomnień na podany podczas rejestracji w systemie e-sgh.pl adres mailowy. Użytkownik może wpisać do kalendarza ważne wydarzenia (np. deadline wykonania zadań). Jeżeli zaznaczona pozostanie opcja "wyślij przypomnienie", na 3 dni przed każdym zaplanowanym w kalendarzu wydarzeniem użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z treścią wydarzenia. Wykładowca może ustawić powiadomienie dla studentów - w takim przypadku e-mail zostanie wysłany także do wszystkich studentów zapisanych na dany przedmiot. Powiadomienia kalendarza wyświetlane są również na stronie przedmiotu.