Niezbędnik E-SGH

Sprawdzanie wiedzy

Testy, to funkcja Niezbędnika umożliwiająca wykładowcy samodzielną budowę testów online składających się z pytań jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, a następnie ich publikację na stronie przedmiotu.

Testy - to narzędzie, dzięki któremu wykładowca może samodzielnie tworzyć i udostępniać testy online na stronie swojego przedmiotu. Określona liczba pytań w teście może być losowana z większej puli. Testy można udostępnić studentom w ograniczonym terminie, a także wyznaczyć maksymalny czas przeznaczony na ich rozwiązanie. Wyniki są zapisywane w raporcie i wysyłane do dziennika automatycznie w chwili rozwiązania testu przez studenta.

Uwaga: jeżeli dany przedmiot Niezbędnika nie ma dostępu zastrzeżonego logowaniem, funkcja "testy" będzie nieaktywna.