Niezbędnik E-SGH

dr hab. Piotr STASZKIEWICZ

dr hab. Piotr STASZKIEWICZ
jednostka naukowa: Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji
e-mail:  
telefon:  
skype: piotr_staszkiewicz  
other communicator:  
facebook:  
www: http://https://www.researchgate.net/profile/piotr_staszkiewicz  
o mnie:

Piotr Staszkiewicz  professor, at WSE, economist interested in auditing and financial markets. Former employee of EY, AKF, Polish Financial Authority, Polish Supreme Court of Auditors. He is a public auditor registered at KIBR (Polish Audit Association). Piotr earned his first professional license with ACCA (Association of Chartered and Certified Accountants UK). He passed the actuary exams in front of the Slovak Financial Supervision Authority, and in 2008 passed the CISA examination (IT audit USA). He earned his PhD on macroeconomics. Piotr served as the expert for the European Union’s TAIEX mission to Ukraine and Lebanon. He was appointed by the FSVC for a support mission to the Financial Markets Supervision Program, Cairo, Egypt (2010). He undertook a research visit to RMIT Melbourne, Australia (2015).

Piotr Staszkiewicz, biegły rewident, profesor w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w przeszłości pracownik Ernst and Young, Najwyższej Izby Kontroli, Komisji Nadzoru Finansowego. Prowadził wykłady w City University, Słowacja oraz Collegium Civitas. Wykładowca na  studiach podyplomowych SGH:  Akademii Profesjonalnego Inwestowania, Akademii Ubezpieczeń. W 2001 uzyskał prawo wykonywania zawodu rewidenta w Wielkiej Brytanii wydane przez Association of Chartered Certified Accountants. W latach 2009-2012 powołany przez Ministra Finansów na członka  Komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów. Rewident o bogatym doświadczeniu zawodowym zarówno w Polsce jak i za granicą. Autor oraz współautor licznych artykułów opublikowanych m. in. w takich czasopismach jak: Účtovníctvo Audítorstvo Daňovníctvo czy  World Journal of Social Science. Pasjonat turystyki pieszej.


Przedmioty:

Financial Markets L2019

sygnatura: 121291L2019

materiały dydaktyczne ogłoszenia forum dziennik kalendarz testy

Materiały publiczne

sygnatura: PL2014

materiały dydaktyczne ogłoszenia forum

Oultiers

sygnatura: 1000

materiały dydaktyczne ogłoszenia forum dziennik kalendarz testy

Seminarium LIC ST LIC SN LIC POP

sygnatura: 196701

materiały dydaktyczne ogłoszenia forum dziennik kalendarz testy

Seminarium magisterskie MGR ST MGR SN MGR POP

sygnatura: 296701

materiały dydaktyczne ogłoszenia forum dziennik kalendarz testy

Zewnętrzny i wewnętrzny audyt i kontrola (ACCA-P) SMD-L2018

sygnatura: 230080-ACCA_SMD-L201

materiały dydaktyczne ogłoszenia forum dziennik kalendarz testy


Legenda: (niektóre funkcje wymagają logowania)

- przedmiot zawiera materiały dydaktyczne
- przedmiot zawiera aktualności i notatki
- przedmiot posiada forum dyskusyjne
- przedmiot posiada wirtualny dziennik
- przedmiot posiada kalendarz
- przedmiot posiada testy
- przedmiot wymaga logowania
- przedmiot prowadzony jest w języku polskim
- przedmiot prowadzony jest w języku angielskim

Ogłoszenia ogólne:

data: 2020-05-21

COVID zmiana progu na zerówkę


Z uwagi na wirusa i zamieszanie z tym związane, zdecydowałem się obniżyć próg do zerówki na 10 punktów. Mam nadzieje, że pomoże to Państwu w przygotowaniu do egzaminu. 


Decyzja dotyczy wszystkich kursów na wszystkich poziomach.


Miłego dnia. 


Pzdr


PS

data: 2020-05-20

Młody Naukowiec


Generalnie polecam tym, co myślą o doktoracie:


Uwaga terminy: 


https://ssl-administracja.sgh.waw.pl/pl/dna/projekty_studenckie/mlody_naukowiec/Strony/default.aspx


PROGRAM "MŁODY NAUKOWIEC SGH"
„Młody Naukowiec SGH” to unikatowy w skali kraju, kompleksowy program rozwoju naukowego studentów uczelni, który umożliwia im podjęcie działalności naukowej już w trakcie studiów. Inicjatywa tworzy odpowiednie warunki do rozwoju kompetencji niezbędnych dla osób zainteresowanych karierą naukowo-badawczą lub ścieżką ekspercką (o charakterze badawczo-biznesowym).


Program skierowany jest do studentów, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności przydatne w późniejszej pracy naukowo-dydaktycznej. Do programu mogą zostać przyjęci wyłącznie studiujący w SGH studenci III roku studiów pierwszego stopnia, zamierzający kontynuować naukę w SGH, oraz studenci I roku studiów drugiego stopnia.

Każda edycja Programu będzie uruchamiana co roku, a ostateczną liczbę studentów przyjętych do programu określi Komisja rekrutacyjna. Jednym z koniecznych warunków przystąpienia do Programu jest znalezienie/wybranie/wskazanie przez studenta osoby (nauczyciela akademickiego posiadającego stopień doktora), która będzie pełniła funkcję opiekuna merytorycznego przez cały czas trwania programu. Do zadań opiekuna merytorycznego będę należeć m. in: przeprowadzanie cyklicznych spotkań z uczestnikiem programu, nadzór nad realizowanymi przez studenta zadaniami, czy konsultowanie treści przygotowywanej w czasie programu publikacji.


II EDYCJA PROGRAMU "MŁODY NAUKOWIEC SGH"
Prorektor ds. nauki i zarządzania, prof. Piotra Wachowiak ogłasza rozpoczęcie 2 edycji Programu „Młody Naukowiec SGH”.
Program skierowany jest do:


studentów III roku studiów pierwszego stopnia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zamierzający kontynuować naukę w SGH;
studentów I roku studiów drugiego stopnia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Obszary zdaniowe realizowane w ramach II edycji:


obszar działalności publikacyjnej;
obszar działalności w ramach CPiTT;
obszar wsparcia prac zespołu badawczego (obszar Research Assistant).
Elektroniczny formularz rekrutacyjny: dostępny od 29 maja do 22 czerwca 2020 r. na stronie Działu Nauki i Samorządu Studentów.I etap rekrutacji: od 23 do 29 czerwca 2020 r. (wstępna kwalifikacja aplikujących do programu studentów na podstawie wypełnionych formularzy).II etap rekrutacji: od 30 czerwca do 9 lipca 2020 r. (docelowa kwalifikacja aplikujących do programu studentów na podstawie dostarczonej przez kandydata dokumentacji).


 


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE!!!
Ważne dokumenty:

Harmonogram rekrutacji.pdfHarmonogram rekrutacji.pdf


REGULAMIN PROGRAMU "MŁODY NAUKOWIEC SGH"
Regulamin Programu "Młody Naukowiec SGH" - Załącznik do zarządzenia Rektora nr 28 z dnia 20 maja 2019
I EDYCJA PROGRAMU "MŁODY NAUKOWIEC SGH"
​​
Prorektor ds. nauki i zarządzania dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH w dniu 6 czerwca br. ogłosił harmonogram rekrutacji do programu "Młody Naukowiec SGH"Ważne dokumenty:

Harmonogram rekrutacji
Lista osób przyjętych do programu "Młody naukowiec SGH"
Zgoda na udostępnienie
Zgoda opiekuna merytorycznego

data: 2020-05-14

Egzaminy


Przedmiot Studia Prowadz¹cy Forma Dzieñ tygodnia Poczatek Koniec Numer grupy Budynek i sala Daty zajêæ (dd-mm-rr)


 


Uwaga NMMS i SMM + NMMP mają sesję w tych samych godzinach,  tj. od 19 do 20. Chbyba, że ktokolwiek zgłosi porzebę pisania w innym terminie wóczas powrócę do pierwotnego terminu. Na informacje czekam do 19 maja 2020 roku.


230080-1249 Badanie sprawozdañ finansowych NMMS Staszkiewicz Piotr-1249 Sesja Œroda 17:10 18:50 G-233 17-06-20;


230080-1249 Badanie sprawozdañ finansowych SMMD+NMMP Staszkiewicz Piotr-1249 Sesja Œroda 19:00 20:40 G-233 17-06-20;


 


132740-1249 Audyt i controling w korporacjach miêdzynarodowych SLLD+NLLP Staszkiewicz Piotr-1249 Sesja Œroda 15:20 17:00 G-233 17-06-20;

data: 2020-03-23

Orgnazacja zajęć uaktualnienie/ Class organization update


Z uwag na pandemię, zostają zmodyfikowane zasady zajęć:


a) Wykłady będą przeprowadzane przez Teams


b) Egzaminy I i II będą wykonywane przez Niezbędnik zdalnie


c) Konsultacje będą realizowane przez Teams po zgłoszeniu w niezbedniku. Termin konsultacji 15:20 w czwartki, chyba, że inny termin zostanie ustalony przez Niezbędnik


d) Komunikacja podczas zajęć przez Team włącznie z chatami, po wykładzie proszę przesyłać zapytania i informacje przez Niezbednik.


e) Punkty do egzaminu będą przyznawane w niezbędniku, wszelkie punkty i oceny w Teams maja charakter pomocniczy. Reklamacje punktów możliwe w ciągu tygodnia od ich uzyskania. Reszta bez zmian.


Życzę wszystkim zdrowia.


Pzdr


PS


 


Because of the pandemic, the rules of classes are modified:


a) Lectures will be given by Teams


(b) Examinations I and II will be carried out in Niezbednik - remote control.


(c) The consultation will be carried out by Teams upon notification in the Niezbednik. Consultation deadline 15:20 on Thursdays, unless another deadline is set by the Niezbednik 


d) Communication during the classes by the Team, after the lecture please send inquiries and information via Nursery.


e) Points for the examination will be awarded in the Niezbednik   all points and grades in Teams are of a subsidiary nature. Complaints of points are possible within a week of obtaining them. Others rules unchanged.


I wish everyone health.


Rgds


PS


 

data: 2019-10-06

Spring Semester 2020 Classroom ogranization


Consulates (only on request via e-mail pstasz (at) sgh.waw.pl)


Time limit


Daily: Thursdays 15310-16:-- Cafe C


extramural students in lecture days


Email request is valid)


Seminar


Electronic version by means of a toolbox, consultations on request in a mode and on an individual basis.


 


Rules of the examination:Electronic examination for all 30 closed tasks 4 open tasks. Minimum threshold for closed tasks: 30 points. Maximum number of points for closed tasks: 60, 30 questions on the test, 2 points for correct, zero if not answerd, minus one if wrong, opem question eqch max. 5 points. 


Part of the database of questions available in Super Memo version for each year, a message appropriate to the lecture.


 


The points obtained from the exercises are added to the points obtained on the exam only once.Scale of the exam grades plus activities (the points from the exercises are taken into account only for zero term and/or first term)


0-49 fail


50-60 dst


61-70 dst +
71-80 db
81-90 db +
>90 bdb.


 


 


Zero term


 


Persons who have obtained more than 20 points in the exercises are allowed to take the zero exam to be held on 29 May 2020 (all courses) between 8 p.m. and 9 p.m. The zero exam is not a duty as it is not conducted in the supervised Internet mode and therefore operational problems are not a reason to repeat it. In case of SGH server failure, a new deadline will be set. A change of the deadline is possible with the acceptance of 90% of the group. 


Dean's exams (probable dates not yet reported)


I deadline of TBA - computer room


II term: TBA  - computer room


In case of diseases or random events, I do not run any additional exam dates, then it is necessary to extend the sessions and take the exams in the summer session.


 Exercises


Points are earned for activity in lectures and exercises, as well as in compulsory and extra work. During the lectures additional scoring tasks may be indicated.
20 points allow for zero exams.


 


Obligatory task:a) Mandatory task - prepare questions and answer in the ACCA structure by 13 May 2020 g. The completed task in the doc file is sent with a necessity. The task is scored from minus 10 points to plus 10 points. The structure will be discussed during the lecture.


Tasks contraction: 15 test questions of 2 points each and 3 system tasks.


 


Tasks for volunteers additional deadline 13 May 2020 g. 23:59


 


My company's audit - maximum number of points 10. Individual or team work (up to 3 people), assessed individually -


XBRL- analytical base +5 points (difficult)Video - any element from the syllabus of classes +5 points (sending the link) + group average - winning the video competition guarantees a very good grade, provided that the sum of all the points will allow you to take the exam for the grade of achievements.


 


The use of artificial intelligence in financial audits - an essay of up to 6000 words. Max. 5 points.


 


Instructions for the tasks and the database template


https://sghedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstasz_sgh_waw_pl/Ek4lxeC5lddAm8zgnLrFALsBF9nb-3tdUBzrRvqWdPQALQ?e=qsADqd


 Computers
Classes do not take place in computer rooms, but most of the materials for classes are in electronic form available through the Necessary. Therefore, you are asked to bring your own computers (with extension cords) or mobile phones with Internet access.Communication with the lecturer
Only through a toolbox. Response time +4 working days, if no answer is available, please repeat by e-mail (piotr.staszkiewicz(at)mail.com). Please do not use the e-mail in the sgh domain, this one is only for doctoral students and seminarians or consultations.Consultations


 E-mail notifications: pstasz(at)sgh.waw.plManual (optional for Polish speakers)Staszkiewicz, P. (2015). Audit. An introduction to International Standards on Auditing. Warsaw: SGH-Oficyna Wydawnicza.


(please choose any Polish language textbook listed in the list of literature for this item)


Staszkiewiz P. (2014) prudential and financial reporting of investment firms. Voltaire Kluwers


 


For classes, please install the following free software on your computer


Super Memo v 15


Database:


Staszkiewicz, Piotr (2019), “Auditing Database (SuperMemo v15)”, Mendeley Data, V1, doi: 10.17632/zzv89fs8y7.1
November 2019
DOI: 10.17632/zzv89fs8y7.1


Available both at Staszkiewicz Researchgate and Menddeley data repository.


 


 


FreeMind


Installation of the installation in the toolbox


LicenceI grant open licenses for the architecture of all tasks. All projects have a feature of projects with free access. This means that you will be able to use your work and that of your colleagues for scientific purposes, e.g. writing master's and bachelor's theses on the basis of the collected data. Submission of a project from the evaluation means a statement that the project was created by the creators themselves and that they grant rights in an access mode open to all participants in the classroom.


 

data: 2018-09-13

Organizacja semestru L2020


Prowadzone zajęcia:


Przedmiot Prowadz¹cy Forma Dzieñ tygodnia Pocz¹tek Koniec Numer grupy Budynek i sala Daty zajêæ (dd-mm-rr)
132740-1249 Audyt i controling w korporacjach miêdzynarodowych () Staszkiewicz Piotr-1249 Wyk³ad Czwartek 13:30 15:10 11 C-4c 27-02-20; 05-03-20; 12-03-20; 19-03-20; 26-03-20; 02-04-20; 09-04-20; 16-04-20; 23-04-20; 30-04-20; 07-05-20; 14-05-20; 21-05-20; 28-05-20; 04-06-20;
230080-1249 Badanie sprawozdañ finansowych () Staszkiewicz Piotr-1249 æwiczenia Niedziela 11:40 13:20 112 A-9 01-03-20; 15-03-20; 29-03-20; 19-04-20; 10-05-20; 24-05-20; 14-06-20;
230080-1249 Badanie sprawozdañ finansowych () Staszkiewicz Piotr-1249 æwiczenia Czwartek 11:40 13:20 104 C-2b 27-02-20; 05-03-20; 12-03-20; 19-03-20; 26-03-20; 02-04-20; 09-04-20; 16-04-20; 23-04-20; 30-04-20; 07-05-20; 14-05-20; 21-05-20; 28-05-20; 04-06-20;
230081-1249 Auditing () Staszkiewicz Piotr-1249 æwiczenia Czwartek 09:50 11:30 100 C-2b 07-05-20; 14-05-20; 21-05-20; 28-05-20; 04-06-20;
230081-1249 Auditing () Staszkiewicz Piotr-1249 Wyk³ad Czwartek 09:50 11:30 10 C-2b 27-02-20; 05-03-20; 12-03-20; 19-03-20; 26-03-20; 02-04-20; 09-04-20; 16-04-20; 23-04-20; 30-04-20;


 


 


 


Zajęcia odwołane


 


 


 


Konsulatcje (tylko na zgłoszenie e-mailem  pstasz (at) sgh.waw.pl)


Termin 


Dzienni: Czwarkti godz. 15:10-16:--  Kawiarnia C


studenci zaoczni w dniach wykładowych


Jajko


obowiązuję zgłoszenie na email)


Seminarium


Wersja elektroniczna przez niezbędnik, konsultacje na żądanie w trybie i terminie indywidualnym.


 


Zasady egzaminu:Egzamin elektroniczny dla wszystkich przedmiotów 30 zadań zamkniętych 4 zadania otwarte. Minimalny próg na zadaniach zamkniętych 30 pkt.  Maksymalna liczba punktów za zadania zamknięte 60, na teście 30 pytań, prawidłowa odpowiedź 2 punkty, nieprawidłowa minus jeden, brak odpowiedzi zero. Test zarówno jednego jak i wielokrotnego wyboru.Zadania otwarte maksymalnie 5 pkt każde. N


Cześć bazy pytań dostępna w Super Memo wersja dla poszczególnego roku, komunikat odpowiedni na wykładzie.


 


Punkty uzyskane z ćwiczeń dodaje się do punktów uzyskanych na egzaminie tylko raz. Dla zaocznych mnożnik razy dwa, bo zmniejszona liczba zajęć (tj. 1 pkt na zajęciach jest przeliczany jako 2 pnkt do egzaminu)Skala ocen egzamin plus aktywność (punkty z aktywności uwzględniane tylko do zerówki i/lub pierwszego terminu)
50-60 dst
61-70 dst +
71-80 db
81-90 db +
>90 bdb. Termin zerowy Egzamin zerowy odbędzie się 29 maja 2020 r. o godz. 20-21. Dotyczy wszystkich kursów na wszystkich poziomach. Prawo do przystąpienia do egzaminu zerowego mają Ci studenci, którzy otrzymali 20 puntków z zajęć. Jest to egzamin nienadzorowany, stąd nie można go powtarzać. Nie ma możliwości zmiany terminu. 


Egzaminy dziekańskie (prawdopodobne terminy jeszcze nie zgłoszone)


I termin wgo dziekanatu  - sala komputerowa jeden termin dla wszystkich kursów


II termin: TBA wszystkie kursy razem - sala komputerowa


W razie chorób lub zdarzeń losowych nie prowadzę dodatkowych terminów egzaminów, wówczas należy przedłużyć sesje i przystąpić do egzaminów w kolejnej sesji .


 Ćwiczenia


Punkty zdobywa się za aktywność na wykładzie i ćwiczeniach oraz z pracy obowiązkowej i dodatkowych. Na wykładach mogą być wskazane dodatkowe punktowane zadania.
20 punktów dopuszcza na egzamin zerowy. 


 


Zadanie obowiązkowe:a) Zadanie obowiązkowe - przygotować egzamin po polsku pytania i odpowiedzi w strukturze ACCA termin 13 maja 2020 g. 23:59. Zrobione zadanie w pliku doc przesyłamy niezbędnikiem.  Zadanie oceniane od minus 10 punktów do plus 10 punktów. Sruktura będzie omówiona na wykładzie.


Strukurta zadań: 15 pytań testowych po 2 pkt, oraz 3 zadania sytuacyjne.


 


Zadania dla chętnych dodatkowe termin 13 maja 2020 g. 23:59


 


Audyt mojej firmy - maksymalna liczba punktów 10. Praca indywidualna lub w zespole (do 3 osób), oceniana indywidualnie -


XBRL- baza analityczna +5 punktów (trudne)Video -dowolny element z sylabusu zajęć +5 punktów  (przesłanie linku) + średnia grupy - wygranie konkursu wideo gwarantuje ocenę bardzo dobrą pod warunkiem, że suma wszystkich punktów będzie umożliwiała zadanie egzaminu na ocenę dost.


 


Wykorzystanie sztucznej inteligencji w rewizji finansowej - esej do 6000 słów. Max. 5 pkt. 


 


Instrukcja do zadań i wzór bazy


https://sghedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstasz_sgh_waw_pl/Ek4lxeC5lddAm8zgnLrFALsBF9nb-3tdUBzrRvqWdPQALQ?e=qsADqd


 Komputery
Zajęcia nie odbywają się w salach komputerowych, ale większość materiałów do zajęć jest w formie elektronicznej dostępnej przez Niezbędnik. Wobec powyższego prośba do Państwa byście przynosili własne komputery (z przedłużaczami do prądu) lub telefony komórkowe z dostępem do Internetu.Komunikacja z wykładowcą
Tylko poprzez niezbędnik. Czas odpowiedzi +4 dni robocze, jeśli odpowiedzi nie ma proszę powtórzyć e-mailem (piotr.staszkiewicz(at)mail.com). Proszę nie używać e-maila w domenie sgh, ten jest przeznaczony jedynie dla doktorantów i seminarzystów lub konsultacje.Konsultacje

Zgłoszenia na e-mail: pstasz(at)sgh.waw.plPodręcznik (nieobowiązkowy dla polskojęzycznych)Staszkiewicz, P. (2015). Audit. An introduction to International Standards on Auditing. Warsaw: SGH-Oficyna Wydawnicza.


(proszę sobie dobrać dowolny polskojęzyczny podręcznik wykazany w spisie literatury tej pozycji)


Staszkiewiz P. (2014) Sprawozdawczość ostrożnościowa i finansowa firm inwestycyjnych. Wolter Kluwers


 


Na zajecia prosze zainstalowac na komputerach następujące bezpłatne oprogramowanie


Super Memo v 15


Bazy danych do super memo


https://www.researchgate.net/publication/337160538_Badanie_Sprawozdan_Finasowych


DOI: 10.17632/pr44zn3tc6.1


oraz


https://www.researchgate.net/publication/337160532_Staszkiewicz_Piotr_2019_Auditing_Database_SuperMemo_v15_Mendeley_Data_V1_doi_1017632zzv89fs8y71


DOI: 10.17632/zzv89fs8y7.1


 


FreeMind


Instukcja instalacji w niezbędniku


LicencjaDo architektury wszystkich zadań przyznaję licencje otwartą. Wszystkie projekty mają cechę projektów o dostępie swobodnym. Co znaczy, że Państwo będzie mogli korzystać ze swojej pracy i pracy kolegów dla celów naukowych np. pisanie prac magisterskich i licencjackich na podstawie zgromadzonych danych. Złożenie projektu od oceny oznacza oświadczeni, że projekt był wytworzony samodzielnie przez twórców i przekazują oni prawa w trybie dostępu otwartego dla wszystkich uczestników zajęć.


 


Powtórki egzaminów i przepisywanie.


W przypadku choroby lub usprawiedliwionej (w Dziekanacie) nieobecności na pierwszym lub drugim terminie, możecie Państwo podejść w kolejnym terminie do egzaminu. W przypadku ominięcia egzaminu powtórkowego kolejny egzamin to pierwszy egzamin w następnym semestrze. Kwestie organizacyjne tj. upewnienie się, że zostawienie Państwo włączeni do listy egzaminacyjnej w kolejnym semestrze, są obowiązkiem zainteresowanego. Nie przepisuję ocen z ACCA na inne przedmioty i odwrotnie. Nie umawiam się indywidualnie na zdawanie egzaminów. Nie ma możliwości zdawania eksternistycznego, ustnego lub w jakiejkolwiek indywidualnej formie. Kwestie losowe proszę dyskutować z Dziekanem.