Niezbędnik E-SGH

prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
jednostka naukowa: Instytut Finansów
e-mail: miwani@sgh.waw.pl 
telefon: +48-22-564-9320 
skype:  
inny komunikator:  
profil na facebooku: http://wyłącznie prywatny  
strona www: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/kzif/struktura/if/struktura/zsf/strony/default.aspx  
o mnie:

Jestem absolwentką II Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Wałbrzychu (1990) oraz  wydziału Finansów i Statystyki SGH (1995). Bezpośrednio po studiach podjęłam pracę w Katedrze Bankowości (Kolegium Zarządzania i Finansów), gdzie przygotowałam rozprawę doktorską (1997). W 2001 roku uzyskałam stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, zaś w grudniu 2009 roku - tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Od czerwca 2003 r. pracowałam na stanowisku profesora nadzwyczajnego SGH, zaś od października 2010 r. pracuję na stanowisku profesora zwyczajnego SGH.

 

Od listopada 2005 roku do kwietnia 2012 roku byłam związana z Katedrą Ubezpieczeń Gospodarczych, gdzie kierowałam Zakładem Rynku Usług Finansowych. Obecnie pracuję w Instytucie Finansów KZiF, w którym kieruję Zakładem Systemu Finansowego. Od 1993 roku działam w praktyce gospodarczej, w tym od połowy 2007 roku jako członek organów spółek prawa handlowego (PZU Tower - 2007-2009, Alior Bank - od 2008, Europejski Fundusz Medyczny - od 2014). Zasiadam także w radzie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Odbyłam staże w bankach belgijskich i niemieckich, w Federalnej Korporacji ds. Ubezpieczeń Depozytów (FDIC) w USA w ramach stypendium organizowanego przez Georgetown University w Waszyngtonie, a także staż badawczy w NYU - Stern School of Business. Współpracuję z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową i Warszawskim Instytutem Bankowości.

 

Jestem członkiem międzynarodowych i krajowych stowarzyszeń, a także uczestniczę w panelu doradczym (advisory panel) International Association of Deposit Insurers (IADI). W 2009 roku uczestniczyłam w tworzeniu European Financial Inclusion Network (EFIN) i zostałam powołana na członka zarządu tego stowarzyszenia. Na SGH byłam członkiem  Senackiej Komisji Nauki (2005-2012), Senackiej Komisji Programowej (2008-2012) oraz przewodniczącą Rady Programowo-Dydaktycznej kierunku „Finanse i Rachunkowość” (2008-2012), a w kadencji 2012-2016 jestem członkiem Senackiej Komisji Budżetu i Finansów.

 ________________________________________________________

Short version in English:

Prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Ph.D. - is a full professor of  finance at Warsaw School of Economics (Poland). She is a head of Centre for Financial System in Institute of Finance. She graduated from Warsaw School of Economics in 1995. She has been involved for more than 20 years in the business practice.  Now she is a member of the supervisory board of: Alior Bank,  Insurance Guarantee Fund and European Medical Fund. She co-operates with Gdańsk Institute of Market Economy (think tank) and  Warsaw Institute of Banking. She was granted a scholarship from Georgetown University, Washington, D.C. (1999) and Deutsche Stiftung fuer Internationale Rechtliche Zusammenarbeit EV (1998). She was a visiting researcher at New York University – Stern School of Business (March 2013) and a visiting professor within Erasmus program. She is the author of more than 130 publications on banking and financial services market and participant of many research projects. Her specialization includes: financial safety net, financial stability, management of financial institutions and financial education. 

 

 

 


Przedmioty:

Bank management summer

sygnatura: 220751-0195

materiały dydaktyczne ogłoszenia forum czat dziennik kalendarz

Banking summer

sygnatura: 121031-0195

materiały dydaktyczne ogłoszenia forum dziennik

Bankowość lato

sygnatura: 121030-0195

materiały dydaktyczne ogłoszenia forum dziennik

Zarządzanie bankiem lato

sygnatura: 220750-0195

materiały dydaktyczne ogłoszenia forum dziennik


Legenda: (niektóre funkcje wymagają logowania)

- przedmiot zawiera materiały dydaktyczne
- przedmiot zawiera aktualności i notatki
- przedmiot posiada forum dyskusyjne
- przedmiot posiada czat
- przedmiot posiada wirtualny dziennik
- przedmiot posiada kalendarz
- przedmiot posiada testy
- przedmiot wymaga logowania
- przedmiot prowadzony jest w języku polskim
- przedmiot prowadzony jest w języku angielskim

Ogłoszenia ogólne:

data: 2017-03-26

Konsultacje 28 marca / Office hours on 28 March


Konsultacje w dniu 28 marca odbędą się w Jajko Cafe w godz. 13:45-14:45.


Office hours will be held on 28 March in Jajko Cafe from 13:45 to 14:45.

data: 2017-02-19

Konsultacje / Office hours


Konsultacje w semestrze letnim będą odbywać się we wtorki w godz. 14:00-15:00 w pok. 308 M/


Office hours during the summer term will be held on Tuesdays 2:00 PM - 3:00 PM in room 308 M.


Konsultacje nie odbędą się w dniu 7 marca/ Office hours on 7 March are cancelled