Niezbędnik E-SGH

prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
jednostka naukowa: Instytut Finansów
e-mail: miwani@sgh.waw.pl 
telefon: +48-22-564-9320 
skype:  
inny komunikator:  
profil na facebooku: http://wyłącznie prywatny  
strona www: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/kzif/struktura/if/struktura/zsf/strony/default.aspx  
o mnie:

Jestem absolwentką II Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Wałbrzychu (1990) oraz  wydziału Finansów i Statystyki SGH (1995). Bezpośrednio po studiach podjęłam pracę w Katedrze Bankowości (Kolegium Zarządzania i Finansów), gdzie przygotowałam rozprawę doktorską (1997). W 2001 roku uzyskałam stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, zaś w grudniu 2009 roku - tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Od czerwca 2003 r. pracowałam na stanowisku profesora nadzwyczajnego SGH, zaś od października 2010 r. pracuję na stanowisku profesora zwyczajnego SGH.

 

Od listopada 2005 roku do kwietnia 2012 roku byłam związana z Katedrą Ubezpieczeń Gospodarczych, gdzie kierowałam Zakładem Rynku Usług Finansowych. Obecnie pracuję w Instytucie Finansów KZiF, w którym kieruję Zakładem Systemu Finansowego. Od 1993 roku działam w praktyce gospodarczej, w tym od połowy 2007 roku jako członek organów spółek prawa handlowego (PZU Tower - 2007-2009, Alior Bank - od 2008, Europejski Fundusz Medyczny - od 2014, InValue TFI - od 2015). Zasiadam także w radzie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Odbyłam staże w bankach belgijskich i niemieckich, w Federalnej Korporacji ds. Ubezpieczeń Depozytów (FDIC) w USA w ramach stypendium organizowanego przez Georgetown University w Waszyngtonie, a także staż badawczy w NYU - Stern School of Business i w Columbia University.

 

Jestem członkiem międzynarodowych i krajowych stowarzyszeń, a także uczestniczę w panelu doradczym (advisory panel) International Association of Deposit Insurers (IADI). W 2009 roku uczestniczyłam w tworzeniu European Financial Inclusion Network (EFIN) i zostałam powołana na członka zarządu tego stowarzyszenia (dwie kadencje). Na SGH byłam członkiem  Senackiej Komisji Nauki (2005-2012), Senackiej Komisji Programowej (2008-2012) oraz przewodniczącą Rady Programowo-Dydaktycznej kierunku „Finanse i Rachunkowość” (2008-2012), a w kadencji 2012-2016 jestem członkiem Senackiej Komisji Budżetu i Finansów.

 ________________________________________________________

Short version in English:

Prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Ph.D. - is a full professor of  finance at Warsaw School of Economics (Poland). She is a head of Centre for Financial System in Institute of Finance. She graduated from Warsaw School of Economics in 1995. She has been involved for more than 20 years in the business practice.  Now she is a member of the supervisory board of: Alior Bank,  Insurance Guarantee Fund, European Medical Fund and InValue TFI. She was granted a scholarship from Georgetown University, Washington, D.C. (1999) and Deutsche Stiftung fuer Internationale Rechtliche Zusammenarbeit EV (1998). She was a visiting researcher at New York University – Stern School of Business (March 2013), a visiting fellow at Columbia University (March 2017) amd a visiting professor within Erasmus program. She is the author of more than 130 publications on banking and financial services market and participant of many research projects. Her specialization includes: financial safety net, financial stability, management of financial institutions and financial education. 

 

 

 


Przedmioty:

Bank management winter

sygnatura: 220751-0195

materiały dydaktyczne ogłoszenia dziennik kalendarz

Banking winter

sygnatura: 121031-0195

materiały dydaktyczne ogłoszenia dziennik kalendarz

Bankowość zima

sygnatura: 121030-0195

materiały dydaktyczne ogłoszenia dziennik kalendarz

Zarządzanie bankiem niestacjonarne

sygnatura: 220750-0195NS

materiały dydaktyczne ogłoszenia dziennik kalendarz testy

Zarządzanie bankiem zima

sygnatura: 220750-0195

materiały dydaktyczne ogłoszenia dziennik kalendarz


Legenda: (niektóre funkcje wymagają logowania)

- przedmiot zawiera materiały dydaktyczne
- przedmiot zawiera aktualności i notatki
- przedmiot posiada forum dyskusyjne
- przedmiot posiada czat
- przedmiot posiada wirtualny dziennik
- przedmiot posiada kalendarz
- przedmiot posiada testy
- przedmiot wymaga logowania
- przedmiot prowadzony jest w języku polskim
- przedmiot prowadzony jest w języku angielskim

Ogłoszenia ogólne:

data: 2017-09-29

Powitanie/Welcome


Witam Państwa w nowym roku akademickim!


Welcome to the new academic year!