Niezbędnik E-SGH

dr Przemysław POLAK

dr Przemysław POLAK
jednostka naukowa: Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej
e-mail:  
telefon:  
skype:  
other communicator:  
facebook:  
www: http://kig.sgh.waw.pl/  
o mnie:

Przedmioty:Brak przedmiotów

Ogłoszenia ogólne:

data: 2020-10-07

konsultacje, office hours


Do odwołania zamknięcia uczelni konsultacje on-line w Teams, po uprzednim umówieniu się mailem.
Until further notice, office hours online using Teams, by appointment by e-mail. 
 

data: 2018-10-15

seminarium magisterskie


W dniu 8 listopada 2018 (czwartek) zapraszam wszystkich zapisanych na seminarium magisterskie i licencjackie na spotkanie, na godzinę 18.50 do sali C-3e. Będę mówił o możliwych formach pracy magisterskiej (studia przypadków, badania porównawcze, badania ankietowe), a także o moich oczekiwaniach wobec magistrantów i prac dyplomowych.


Proszę powiadomić kolegów/koleżanki o spotkaniu.


 

data: 2015-10-13

Dłuższe nieobecności na zajęciach


Oświadczenie


W ostatnich dniach zostałem wręcz zalany mailami od studentów, związanymi z planowaną dłuższą nieobecnością na zajęciach, sięgającą od miesiąca do nawet całego semestru, spowodowaną zwykle obowiązkami w pracy, wyjazdem służbowym, itp. Maile te kończą się zwykle prośbą o możliwość zaliczenia eksternistycznie, w zmienionej formie, lub zapowiedzią przyjścia na konsultacje celem dowiedzenia się ode mnie, co było/będzie na zajęciach.


W związku z powyższym oświadczam, że nie będę odpowiadał na tego typu korespondencję. Nie będę także na konsultacjach powtarzał informacji podanych na zajęciach. Przypominam, że zajęcia seminaryjne, ćwiczeniowe i laboratoryjne są w zasadzie obowiązkowe. W przypadkach nieobecności spowodowanej zdarzeniami losowymi, przede wszystkim oczekuję, że pozyskacie Państwo informacje o przebiegu zajęć od kolegów i koleżanek. Natomiast wszystkie kluczowe informacje, jak np. terminy składania prac, czy testów, znajdą się na stronie zajęć w Niezbędniku.


Jak Państwo wiedzą dość liberalnie patrzę na pojedyncze nieobecności, pod warunkiem spełnienia wymagań końcowych. Nie zamierzam jednak zmieniać trybu zaliczeń poszczególnych przedmiotów. Jeżeli ktoś nie jest w stanie pogodzić trybu studiów dziennych i pracy, sugerowałbym raczej przeniesienie się na studia w trybie sobotnio-niedzielnym.


Przemysław Polak