Niezbędnik E-SGH

Opiekun MIESI

Sygnatura przedmiotu: Praktyka zawodowa   dostęp: bez logowania

Wykładowca:prof. dr hab. Maria PODGÓRSKA
E-mail wykładowcy:mapod@sgh.waw.pl

Pliki do pobrania:

Materiały do zajęć


Zasoby zewnętrzneTablica ogłoszeń:

Data: 27.1.2018

KONSULTACJE


WTOREK, godz. 14:00 - 15:00, p. 211 M.

UWAGA: we wtorek 24 września konsultacje nie odbędą się, zapraszam w poniedziałek 23 września w godz. 14:30-15:30.

 

Data: 3.10.2017

Zaliczenie praktyki zawodowej na kierunku MIESI


STUDIA LICENCJAKIE

W celu uzyskania podpisu Opiekuna Kierunku MIESI na wniosku o zaliczenie praktyki należy złożyć w Dziale Organizacji Dydaktyki (p. 37 G) następujące dokumenty:

1. Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie pracy zawodowej. Przy wypełnianiu tabeli efektów kształcenia należy korzystać z sylabusa praktyki.
2. Kopię umowy o studencką praktykę zawodową.
3. Opisowe sprawozdanie z praktyki (1-2 stronice).
Wnioski podpisane przez Opiekuna Kierunku zostaną przekazane do Dziekanatu SL.


STUDIA MAGISTERSKIE

Z dokumentami wymienionymi wyżej w p. 1-3 należy zgłosić się na dyżur Opiekuna Kierunku MIESI (wtorek, godz. 14-15, p. 211M).

 

UWAGA

Formularz Wniosku o zaliczenie praktyki oraz sylabusy praktyk dla studentów SL i SM są tu do pobrania (po lewej stronie, w dziale Sylabus przedmiotu)